Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 7)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 8)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 6)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 20)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A (19/02/2023)

Saturday, February 18, 20239:17 AM(View: 262)

18-2bSUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A (19/02/2023)

CHÚA GIÊSU ĐÒI HỎI MỘT ĐIỀU KHÔNG THỂ

Ở CÁC MÔN ĐỆ: ĐÓ LÀ YÊU KẺ THÙ

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Đọc bài Phúc âm Chúa Nhât VII Thường Niên A hôm nay (Mt 5,38-48) chắc không ít người sẽ thốt lên rằng Chúa Giêsu đòi hỏi một điều không thể ở các môn đệ. Đó là yêu kẻ thù và làm lành cho kẻ ghét mình. Yêu kẻ thù và làm lành cho kẻ ghér mình có thật là điều không thể không? Thánh Charles de Foucaud đã viết câu này: với Thiên Chúa thì không gì là không thể và Chúa Giêsu là Thầy/Chúa của những điều không thể (Maitre de l’impossible). Chúng ta hãy dành thời gian tìm hiểu và suy niệm giáo huấn của Chúa Giêsu để đem ra fhực hành.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM: Mt 5, 38-48: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.

"Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành"

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 5, 38-48:

3.1 Chúa Giêsu đòi môt điều không thể ở các môn đệ: Rõ ràng Chúa Giêsu đã đòi các môn đệ làm một việc rất khó, thậm chí là không thể: “Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con“.

3.2 Lý do Chúa Giêsu đòi các môn đệ yêu thương kẻ thù: Chỉ khi hiểu tại sao Chúa Giêsu lại đòi một điều không thể ở các môn đệ thì chúng ta mới hiểu việc yêu kẻ thù có là điều không thể hay vẫn là điều có thể. Có 3 lý do sau đây: Một là để các môn đệ “nên (trở thành) con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương” Hai là để các môn đệ “nên trọn lành như Cha … trên trời là Đấng trọn lành" Ba là để các môn đệ thực thi giới răn mới, giới răn yêu thương, giớ răn riêng của Chúa Giêsu.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 5, 38-48:

4.1 Chúng ta hãy cầu nguyện và chúc phúc cho những người thù ghét chúng ta: Đó là việc dễ nhất mà chúng ta có thế và phải làm cho những người thù ghét chúng ta. Lời cầu nguyện có khả năng thay đổi lòng dạ con người vì khi chúng ta cầu xin điều gì đó cho ai thì là chúng ta xin chính Thiên Chúa thực híện điều ấy cho,những người ấy thay chúng ta.

4.2 Chúng ta hãy tập làm điều lành, điều tốt cho những người ghét mình: Đó là việc khó hơn mà chúng ta có thế và phải làm cho những người thù ghét chúng ta. Trước hết là chúng ta hãy nghĩ tốt cho những người thù ghét mình. Kế đến là chúng ta hãy làm những việc tốt việc lành cho những người ấy, với xác tín là chúng ta làm những việc ấy là chúng ta làm cho chính Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta (xem Mt 25).

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã dạy chúng con yêu thương mọi người, kể cả những người thù ghét chúng con. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người nhận ra rằng giáo huấn của Kitô giáo giúp con người sống tốt lành, bác ái hơn luật tự nhiên.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy biết thể hiện lòng bao dung quảng đại Kitô giáo với mọi người xung quanh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu nỗ lực yêu thương kẻ thù ghét mình..

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho các Kitô hữu ý thức là họ phải sống tốt hơn những người lương dân ổ bên cạnh mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con; Người đã dậy chúng con sống yêu thưong và tha thứ với mọi người, kể cả những người thù ghét mình.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con một sức mạnh thiêng liêng để chúng con chu toàn sứ mạng cao cả và khó khăn ấy, Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 18 tháng 02 năm 2023

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội