Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 37)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 34)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 71)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY CHÚA NHẬT TUẦN II PHỤC SINH SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ : 1 Pr 2,2

Sunday, April 16, 20237:28 PM(View: 37)

cg88LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
CHÚA NHẬT TUẦN II PHỤC SINH

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : 1 Pr 2,2

Như những trẻ sơ sinh,

anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng tinh khiết,

nhờ đó anh em sẽ lớn lên

để hưởng ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 2,42-47

Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

42 Thời bấy giờ, các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.

43 Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.

44 Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. 45 Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.

46 Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. 47 Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.

Đáp ca : Tv 117,2-4.13-15.22-24 (Đ. c.1)

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

13Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
nhưng Chúa đã phù trợ thân này.
14Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
15Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân :


Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

22Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
23Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
24Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.


Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Bài đọc 2 : 1 Pr 1,3-9

Thiên Chúa cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.


3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại, 4 để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, 5 là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.

6 Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. 7 Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. 8 Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, 9 bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.

Tung hô Tin Mừng : x. Ga 20,29

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Ga 20,19-31

Tám ngày sau, Đức Giê-su đến.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Ca hiệp lễ : x. Ga 20,27

Chúa bảo ông Tô-ma : “Hãy đặt tay vào đây

và nhìn xem những dấu đinh của Thầy.

Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-BÌNH AN PHỤC SINH

Một bức tranh vẽ cảnh sông núi nhưng nó nhấp nhô và trần trụi. Bên trên là bầu trời u ám như sắp có mưa bão, sấm chớp. Phía dưới là thác nước đổ xuống ào ào. Nhìn kĩ, ta thấy bên cạnh thác nước là một bụi cây nhỏ nằm trong một kẽ đá. Trong bụi cây, chim mẹ đang nằm trong tổ giữa thác nước đang gào thét. Bình an không có nghĩa là ở một nơi không tiếng ồn, không gặp rắc rối, không vất vả ngược xuôi. Bình an là khi sống giữa tất cả những thứ đó, ta vẫn cảm thấy an bình trong tâm hồn. Đó mới là bình an thực sự.

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta biết việc Đức Giêsu hiện ra và đứng giữa các môn đệ trong khung cảnh hoảng loạn vì Thầy mới bị treo trên thập giá. Mặc dù các môn đệ được Đức Giêsu loan báo về cái chết và sự sống lại nhưng lúc ấy các ông không hiểu. Cái chết của Đức Giêsu đã làm cho các ông thất vọng. Để làm cho các ông tin, phải cần đến kinh nghiệm phục sinh. Kinh nghiệm ngôi mộ trống không đủ để thuyết phục các ông, vì sự kiện này có thể được giải thích bằng việc đánh cắp xác. Duy chỉ mình Gioan mới tin ngay.

Đức Giêsu hiện ra khi các cửa đang còn đóng kín, không như một hồn ma nhưng với thân thể của Người. Đức Giêsu phục sinh hiện ra và mang bình an cho các ông. Bình an ở đây là sự bình an của Đấng Phục Sinh. Bình an ấy sẽ đỡ nâng các môn đệ vượt qua sợ hãi trước cái chết của Đức Giêsu để mạnh dạn loan báo về Đấng Phục Sinh.

Dù giàu hay nghèo, mọi người đều có một mối bận tâm thật sự, đó là làm sao có được bình an. Cuộc sống trở nên bận rộn, con người dễ cáu gắt hơn. Ta đã quen cạnh tranh để giành cho mình những thứ tốt nhất mà ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được, nhưng con người vẫn bất an. Khi xưa Đức Giêsu phục sinh mang bình an đến cho các môn đệ, thì nay Người cũng mang bình an đến cho mọi người. Bình an của Chúa sẽ nâng đỡ các tín hữu vượt qua gian nan thử thách của cuộc sống.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, giữa giông tố cuộc đời, xin ban cho chúng con bình an của Chúa, để chúng con vững bước trên con đường về quê trời. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO-GIÁO DỤC LÒNG TIN TƯỞNG

Chúng ta không thể bảo vệ con cái mãi mãi trong cuộc sống và chúng ta cũng không thể làm điều đó. Điều quan trọng là luyện cho con cái sự can đảm và sức mạnh cần thiết để đối diện với những vấn đề trong cuộc sống.

– “Này con, ra đường phải cẩn thận. Đừng tin vào ai!”.

– “Không biết có nên tin điều anh ta nói hay không?”.

– “Cô ta nói thế, nhưng đằng sau là cái gì, ai mà biết được?”.

– “Đừng tin ai, ngay cả người thân!”

Đây là những băn khoăn và lời dậy rất thường hay nghe trong đời thường. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy hụt hẫng bởi không biết đặt niềm tin vào ai, và nỗi nghi ngờ trở thành nhãn quan ta phóng chiếu trên mọi cuộc gặp gỡ. Và hậu quả là nỗi bất an, sợ hãi bủa vây, không ai dám tin vào ai, ngay cả sự thiện.

Trong tình thế ấy, là những nhà giáo dục, là các bậc phụ huynh, chúng ta có thể làm gì để sửa chữa để tâm hồn con cái cảm nhận được sự an toàn, lấy lại được niềm tin, vì niềm tin chính là nền tảng của mọi mối tương quan.

Làm thế nào để giáo dục niềm tin tưởng?

Giáo dục cảm thức tin tưởng vào chính mình và người khác là một trong những khía cạnh nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái. Nhưng trong thực tế đây không phải là điều dễ dàng, bởi ngoài những cản trở trong việc sống niềm tin ta thường gặp trong cuộc sống, thì sự khó khăn ấy còn có thể đến từ chính lối giáo dục của cha mẹ.

Trước tiên vì nhiều cha mẹ dễ dàng rơi vào lỗi lầm của thái độ bảo vệ quá mức đối với con cái. Một người mẹ bảo vệ quá mức đối với con cái là một người mẹ “khủng bố”; bà sợ có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó cho con cái nếu chúng ở ngoài tầm mắt của bà. Bà có ý bảo vệ con cái khỏi mọi nguy hiểm, tất nhiên tâm trạng ấy là tự nhiên và bình thường, nhưng nếu thái quá thì mắt bà sẽ thấy nguy hiểm ở khắp mọi nơi.

Mong muốn bảo vệ những đứa trẻ khỏi mọi rủi ro có thể gây ra một hiện tượng tiêu cực là làm cho đứa trẻ trở nên yếu đuối và lệ thuộc. Nguyên do thứ hai ẩn giấu đằng sau thái độ bảo vệ quá đáng là sự thiếu lòng tin của cha mẹ vào khả năng tự chăm sóc của trẻ.

Do vậy, cha mẹ cần phải làm mọi cách để kiện cường lòng tin vào bản thân nơi trẻ nhỏ. Làm tăng trưởng niềm tin nơi trẻ nhỏ tức là nhận thức được rằng đứa trẻ là một con người quan trọng, đặt vào em ánh nhìn có sức khơi dậy ước muốn được lớn lên, một ánh nhìn hiểu biết về tính độc đáo duy nhất không thể thay thế của em. Sau đây là một vài gợi ý giúp giáo dục lòng tin tưởng nơi trẻ.

Lắng nghe những gì mà đứa trẻ đang trải qua. Điều quan tâm thứ nhất cần nói đến là việc lắng nghe, chẳng hạn khi đứa bé khóc thì cha mẹ phải biết tiếng khóc ấy mang thông điệp gì và cần phải đáp ứng thế nào. Hoặc trong giờ phút đó cha mẹ phải biết nói: “Hãy nghe mẹ nói đây: Mẹ không thể làm điều ấy cho con lúc này, nhưng mẹ đang lắng nghe con”. Đứa trẻ phải trải nghiệm rằng nó được lắng nghe, không bị phớt lờ trong cuộc sống. Điều này muốn nói rằng mọi sự phiền toái của em được chấp nhận và coi trọng.

Lắng nghe cũng có nghĩa là biết giải mã những gì còn đang ẩn giấu phía sau thái độ của đứa trẻ, điều mà đứa trẻ không nói thành lời.


Nhận biết những tài khéo và khả năng của đứa trẻ. Nhận biết những tài năng của đứa trẻ là một cách thức phát biểu: “Cha mẹ yêu con như con là”, “Con là duy nhất và hết sức độc đáo”. Một trong những điều cha mẹ cần lưu tâm là do nỗi lo làm sao để cho con mình thành công, em phải đạt điểm cao ở trường, có nhiều thành quả hơn người khác và nhiều giấc mơ cao đẹp, nên họ thường không nhận ra những điều hay nơi đứa trẻ.


Vì thế, để khắc phục, cha mẹ cần phải học cách quan sát trẻ và biết cách nói: “Cách đây một tháng con còn chưa biết xếp gạch cho trò chơi xây dựng, vậy mà bây giờ…”, hay khám phá ra khả năng độc đáo của em: “Thằng bé luôn luôn cười và làm cho bầu khí gia đình lúc nào cũng an bình”, hay “Ngược lại, con bé thì thích chơi với cô em họ, nó có khiếu dỗ em”.


Nhận biết khả năng đặc biệt của đứa trẻ và nói cho em biết, điều đó có nghĩa là cho đứa trẻ cơ hội để nhận biết rằng mình không là người khác, rằng mình có những nét độc đáo riêng của mình. Sự nhận biết này không nhằm tuyên bố rằng em không hơn người khác (cần nỗ lực tìm cách để em sống như mình là), nhưng em khác biệt với người khác. Sự xem xét tích cực này sẽ là nền tảng để từ đó giúp con trẻ đối diện với sự thất bại và khó khăn.

ST