Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 38)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 35)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 72)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

CN 5368: HAI LỜI HỨA THIÊN ĐÀNG LIÊN QUAN

Monday, July 18, 20221:15 PM(View: 265)

scapularCN 5368: HAI LỜI HỨA THIÊN ĐÀNG LIÊN QUAN 


www.ncregister.com/blog/true-story-brown-scapular-miracle


1. HAI VỊ GIÁO HOÀNG YÊU MẾN ĐỨC MẸi


Thánh Giáo Hoàng John Paul II  là người rất yêu mến Đức Mẹ và truyền bá Kinh Mân Côi. Ngài còn sáng tác ra Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng. Ngài giải thích một cách hùng hồn về:

“Dấu hiệu của Áo Đức Bà là có liên hệ với tinh thần Đức Mẹ Maria, đã nuôi dưỡng lòng sùng kính của các tín hữu và làm cho họ yêu mến sự hiện diện đầy tình thương của Đức Me trong cuộc sống của họ."


Nửa thế kỷ trước đấy thì ở trong một lá thư, Bặc Đáng Kinh Giáo Hoàng Pio XII đã nói như sau:

"Chúa Kito là con đường. Đức Mẹ Maria phản chiếu con đường ấy. Áo Đức Bà là vật tuỳ thân trên con đường đi bởi vì Áo Đức Bà thánh thiện còn được gọi là Áo của Mẹ Maria, là một dấu hiệu và sự bảo vệ của Đức Mẹ Chúa Trời."

2. HAI LỜI HỨA LIÊN QUAN VỚI NHAU


Sau đây là những liên hệ mà Đức Mẹ đã hứa để dành cho những ai mặc Áo Đức Bà trong mọi tình huống và những ai cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi.

Đức Mẹ Maria ban cho Thánh Simon Stock một cỗ Áo Đức Bà và nói như sau:

"Con hãy cầm Áo Đức Bà này. Đó là dấu hiệu của sự cứu độ, là sự bảo vệ khỏi nguy hiểm và là lời hứa bình an. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà thì sẽ không chịu đau đớn trong lửa hoả ngục."

Đức Mẹ Mân Côi đã nói với các thị nhân Fatima vào buổi hiện ra ngày 13 tháng 6 như sau:

“Chúa Giêsu muốn thiết lập sự sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ trên toàn thế giới. Mẹ sẽ ban ơn cứu độ cho những ai sùng kính Trái Tim Mẹ."

Đức Mẹ hứa 15 điều cho những ai cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi. Đây là một số lời hứa của Mẹ:

“Mẹ hứa là sẽ bảo vệ đặc biệt và ban ơn lành lớn lao cho tất cả những ai đọc chuỗi Kinh Mân Côi."

“Linh hồn nào đọc kinh Mân Côi dâng lên Mẹ thì sẽ không bị hư mất đời đời."

Mẹ còn hứa cứu các linh hồn khỏi lửa luyện tội. ĐGH Pio XII nhắc nhở mọi người về việc mặc Áo Đức Bà như sau:

"Đức Mẹ Nhân Lành sẽ không chậm trễ để mở cửa Thiên Đàng, qua lời cầu bầu của Mẹ với Chúa thì cánh cửa Thiên Đàng dành cho các con cái của Mẹ là những kẻ đang đền tội của họ trong luyện ngục. Mẹ hứa sẽ cứu họ."

Tương tự, khi nói về 15 điều hứa nếu mọi người  cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi, Đức Mẹ nói:

"Mẹ sẽ giải thoát khỏi luyện ngục cho những ai siêng năng lần chuỗi Kinh Mân Côi."

Làm sao mà chúng ta có thể từ chối những lời hứa của Đức Mẹ liên quan đến sự sùng kính Áo Đức Bà và chuỗi kinh Mân Côi?

Làm sao chúng ta có thể quên được những liên hệ giữa Đức Mẹ Núi Carmelo và Đức Mẹ Fatima?

Vậy chúng ta hãy canh tân và bắt đầu đi. Hãy mặc Áo Đức Bà và lần chuỗi Kinh Mân Côi liên lỉ nhé! 
 

Kim Hà, 18/7/2022