Monday, May 16, 20226:07 PM(View: 15)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là những lời tiên tri tương đối đã lâu đã nói về thế giới, chiến tranh và Cộng Sản. Có một số điều đã xẩy ra nhưng có những biến cố vẫn chưa xẩy đến. Xin hãy đọc với sự cầu nguyện và phân biện Thần Khí. Cần thận trọng và chỉ nên tham khảo mà thôi.
Monday, May 16, 20224:55 PM(View: 14)
Ngyuồn: Catholicismpure Nữ Tu Lucia, một trong ba trẻ thị nhân Fatima đã viết về thị kiến cuối cùng của Fatima. Đức Mẹ Maria đã hiện ra tại Fatima từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10, 1917.
Thursday, May 12, 20226:45 AM(View: 59)
https://www.digitaljournal.com/world Cuộc chiến tranh kéo dài suốt 3 tháng đã huỷ hoại đất nước Ukraine và giết nhiều người dân vô tội. Quan trọng nhất là còn một lực lượng quân đội dù bị quân Nga vây hãm nhưng họ vẫn cố thủ và sẵn sàng chết
Wednesday, May 11, 20224:46 PM(View: 57)
Bà Kelley Jankowski, một nữ y tá đã làm việc hơn 25 năm chăm sóc bịnh nhân trong tình trạng bịnh nặng trước khi được đưa đi vào dưỡng viện chờ chết. Bà kể chuyện:
Wednesday, May 11, 20223:07 PM(View: 51)
Bà Kelley Jankowski, một nữ y tá đã làm việc hơn 25 years chăm sóc bịnh nhân trong tình trạng bịnh nặng trước khi được đưa đi vào dưỡng viện chờ cheesat. Bà kể: Sau 37 năm làm y tá, tồi về hưu vào cuối năm 2019, ngay trước khi có đại dịch COVID 19. Có một cảm nghiệm ở dưỡng viện làm cho tôi nhớ mãi vì có cả cha mẹ đã qua đời của tôi đến đó. Ba của tôi là một vị bác sĩ...
Wednesday, May 11, 20222:27 PM(View: 57)
Nguồn: Spiritdaily.com Chúng tôi nhận được một báo cáo về cuộc hiện ra tại giáo xứ Sievernich, nước Đức. Thị nhân là bà Manuela Strack. Cảm nghiệm của bà được trang Wikipedia nhắc đến thành phố của bà.
Tuesday, May 10, 202212:07 PM(View: 75)
Có những người chia sẻ: 1. "Tháng 5 là tháng hoàn hảo nhất để nuôi dưỡng mối liên hệ với Đức Mẹ Maria và làm việc sùng kính Mẹ." 2. Tôi muốn tìm và đọc những phương cách làm cho mình mạnh mẽ và biết chiến thắng trong những sự phấn đấu hàng ngày." 3. "Tôi rất lo lắng về những sự xung đột và đổ vỡ trong gia đình của tôi." 4. "Tôi cảm thấy mình cầu nguyện liên lỉ...
Monday, May 9, 202211:51 AM(View: 63)
Tóm tắt bài giảng của Sr. Kim Lê, ngày 9/5/2022 với Zoom của HĐ Đa Minh, gx Thánh Linh: 1. Con người chỉ trở nên vĩ đại khi quỳ xuống cầu nguyện và khi ở gần bên Chúa.
Monday, May 9, 202212:42 AM(View: 98)
BÀI DỊCH NÀY DO KIM HÀ THỰC HIỆN NGÀY 12/7/2015, CÁCH ĐÂY GÂN 7 NĂM MÀ NAY ĐÃ THẤY ỨNG NGHIỆM Nguồn: unveilingtheapocalypse.blogspot.com www.memaria.net và www.memaria.org Chân Phước Elena Aiello(1895-1961) là một nữ tu được 5 Dấu Thánh. Bà được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI phong chân phước vào năm 2011. Bà nói tiên tri về sự tử đạo trong tương lai...
Sunday, May 8, 20224:34 PM(View: 61)
Có một vị nữ tu luôn vui tươi và mỉm cười. Vì thế hễ Sr. ấy đi đến đâu, dù là đi chợ hay đi công việc thì Sr. cũng đem niềm vui đến cho mọi người. Nào ai biết có những người thật sự là: "Trong héo ngoài tươi."

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Cv 15,7-21

Thursday, May 6, 202110:43 AM(View: 299)

16-9LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH
SỐNG LỜI CHÚA
Bài đọc :

Bài đọc 1 : Cv 15,7-21

Tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

7 Sau khi đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói với các Tông Đồ và các kỳ mục rằng : “Thưa anh em, anh em biết : ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo. 8 Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. 9 Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. 10 Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi ? 11 Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-su mà chúng ta tin mình được cứu độ, cùng một cách như họ.”

12 Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại.

13 Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói : “Thưa anh em, xin nghe tôi đây : 14 Ông Si-môn đã thuật lại cho chúng ta rằng : ngay từ đầu, Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người. 15 Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy, như đã chép : 16 Sau đó, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây dựng lại lều Đa-vít đã sụp đổ ; đống hoang tàn đó, Ta sẽ xây dựng lại, và Ta sẽ dựng lại lều ấy. 17 Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy, 18 Người là Đấng cho biết những điều ấy tự ngàn xưa.

19 “Vì vậy, phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, 20 nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. 21 Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Mô-sê đều có những người rao giảng : họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày sa-bát.”

Đáp ca : Tv 95,1-2a.2b-3.10 (Đ. x. c.3)

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu !
2aHát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh !

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.

2bNgày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,
3kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.

10Hãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.

Tung hô Tin Mừng : Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi.” Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Ga 15,9-11

Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”

SUY NIỆM-Ở LẠI TRONG CHÚA

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là vị thánh lớn nhất của thế kỷ XX. Chị chẳng làm việc gì có giá trị bên ngoài: không truyền giáo, không viết sách suy tư thần học, không làm phép lạ và cũng không tử đạo. Chị chỉ sống kết hiệp với Chúa từng giây phút qua mọi công việc tầm thường của một nữ tu dòng kín. Chị viết: “Tôi muốn có một quả tim bao la để yêu mến Thiên Chúa, để ôm ấp tất cả nhu cầu của Giáo hội”.

Lời mời gọi “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” không chỉ dành cho các môn đệ, những người luôn ở bên Chúa, mà còn cho tất cả mọi người. “Ở lại” có nghĩa là lắng nghe và tuân giữ giới răn yêu thương mà Chúa đã dạy. Ở lại trong tình yêu của Chúa cũng có nghĩa là chúng ta phải ở lại trong nhau.

Thánh Gioan viết rằng: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối.” Việc “Ở lại” ấy được thể hiện một cách cụ thể bằng những hy sinh trong cuộc sống thường ngày.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết ở lại với tha nhân trong tình yêu như Chúa đã yêu thương và ở lại với chúng con qua bí tích Thánh Thể. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô: Đời sống Ki-tô hữu đích thực có thể làm chứng cho Chúa Ki-tô

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ V mùa Phục Sinh (Ga 15,1-8), Chúa Giê-su giới thiệu Người là cây nho thật và gọi chúng ta là những cành nho mà nếu không kết hiệp với Người sẽ không sống được: “Thầy là cây nho, anh em là cành” (c. 5). Sẽ không có cây nho nếu không có các cành nho, và ngược lại. Các cành không tự nó sống nhưng hoàn toàn dựa vào cây nho, nguồn sống của chúng. Và Chúa cần chúng ta để chúng ta làm chứng cho Người

Sự ở lại tích cực và hỗ tương

Chúa Giê-su nhấn mạnh đến động từ “ở lại”. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa lặp lại động từ này bảy lần. Trước khi từ giã thế giới này và trở về với Chúa Cha, Chúa Giê-su muốn trấn an các môn đệ rằng họ có thể tiếp tục được kết hiệp với Người. Chúa nói: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (c. 4). Đây không phải là ở lại cách thụ động, “ngủ yên” trong Chúa, để chính mình bị cuộc đời ru ngủ. Không phải như thế. Chúa Giêsu đề nghị ở lại cách tích cực và hỗ tương. Tại sao? Bởi vì những cành nho không có cây nho thì không thể làm gì được, chúng cần nhựa sống để sinh trưởng và kết trái; nhưng cây nho cũng cần cành, vì quả không mọc trên thân cây. Đó là sự cần thiết lẫn nhau, là vấn đề ở lại trong nhau để sinh hoa kết trái.

Chúng ta cần Chúa

Đức Thánh Cha giải thích: Trước hết, chúng ta cần Chúa. Chúa muốn nói với chúng rằng trước khi tuân giữ các điều răn của Người, trước các mối phúc thật, trước các hoạt động thương xót, cần kết hiệp với Người, ở lại trong Người. Chúng ta không thể là Ki-tô hữu tốt nếu chúng ta không ở lại trong Chúa Giê-su. Nhưng với Người, chúng ta có thể chịu được mọi sự (xem Pl 4,13).

Chúa cần chúng ta: một ý tưởng táo bạo?

Nhưng Chúa Giê-su, giống như cây nho cần cành nho, cũng cần chúng ta. Đối với chúng ta, có vẻ táo bạo khi nói điều này, và vì vậy chúng ta tự hỏi: Chúa Giê-su cần chúng ta theo nghĩa nào? Người cần chứng tá của chúng ta. Giống như cành nho, hoa trái mà chúng ta cần mang lại chính là làm chứng về đời sống của Ki-tô hữu. Sau khi Chúa Giê-su trở về với Chúa Cha, nhiệm vụ của các môn đệ, cũng là nhiệm vụ của chúng ta, là tiếp tục loan báo Tin mừng, bằng lời nói và việc làm, về Vương quốc của thế giới. Và họ làm việc này bằng cách làm chứng cho tình yêu của Chúa: hoa trái được sinh ra chính là tình yêu. Được gắn kết với Chúa Ki-tô, chúng ta nhận các ơn Chúa Thánh Thần, và bằng cách này chúng ta có thể làm điều tốt cho tha nhân và xã hội, cho Giáo hội. Chúng ta nhận ra cây nhờ trái của nó. Một đời sống Ki-tô hữu thật sự có thể làm chứng cho Chúa Ki-tô.

Hoa trái tốt của cuộc sống nhờ vào cầu nguyện

Chúng ta có thể làm điều này bằng cách nào? Chúa Giê-su nói với chúng ta: “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý” (c. 7). Cuộc sống của chúng ta mang lại hoa trái tốt là nhờ vào cầu nguyện. Chúng ta có thể xin được suy nghĩ như Chúa, hành động như Người, nhìn thế giới và mọi thứ bằng đôi mắt của Chúa Giê-su. Và như thế, yêu thương anh chị em của chúng ta, bắt đầu từ những người nghèo nhất và những người đau khổ nhất, như Chúa đã làm, và yêu thương họ bằng cả trái tim và mang đến cho thế giới những hoa trái của sự tốt lành, bác ái và hòa bình.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi hãy phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria. Mẹ luôn luôn kết hợp hoàn toàn với Chúa Giê-su và Mẹ đã mang lại nhiều kết quả. Xin Mẹ giúp chúng ta ở lại trong Chúa Ki-tô, trong tình yêu và trong lời của Người, để làm chứng cho Chúa Phục Sinh trong thế giới.

Chân phước bác sĩ José Gregorio Hernández Cisneros: tấm gương chăm sóc người đau khổ

Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước cho bác sĩ José Gregorio Hernández Cisneros hôm thứ Sáu 30/4 vừa qua tại Venezuela. Đức Thánh Cha nhận xét đây là một bác sĩ “có kiến thức rộng rãi và đức tin mạnh mẽ, biết nhận ra gương mặt của Chúa Ki-tô nơi các bệnh nhân; giống như người Samaria nhân hậu, ngài giúp đỡ các bệnh nhân với lòng bác ái của Tin Mừng. Tấm gương của ngài giúp chúng ta chăm sóc cho những người đau khổ về thể xác và tâm hồn.

Một kinh Kính Mừng cho Myanmar

Tiếp đến Đức Thánh Cha nhắc rằng chúng ta đã bước vào tháng Năm mà lòng đạo đức bình dân diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, năm nay, tháng 5 được cử hành với sự kiện “Marathon cầu nguyện” tại các đền thánh kính Đức Mẹ quan trọng trên toàn thế giới, cầu xin cho đại dịch sớm chấm dứt. Chiều thứ Bảy 1/5/2021 sự kiện đã bắt đầu với chặng thứ nhất tại Vatican.

Đức Thánh Cha cũng nói đến một sáng kiến đánh động ngài rất nhiều trong bối cảnh này. Đó là Giáo hội Myanmar mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và dành một kinh Kính Mừng trong chuỗi Mân Côi hàng ngày cầu nguyện cho nước này. Ngài nói: “Mỗi chúng ta đều hướng về mẹ khi gặp khó khăn, hoạn nạn; trong tháng này, chúng ta cầu xin Mẹ của chúng ta nói với trái tim của tất cả những người có trách nhiệm ở Myanmar để họ có thể tìm thấy can đảm để bước đi trên con đường gặp gỡ, hòa giải và hòa bình.

Chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn ở Núi Meron, Israel

Và Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với dân tộc Israel về tai nạn tại Núi Meron hôm thứ Sáu 30/4/2021, khiến cho 45 người chết và nhiều người bị thương. Đức Thánh Cha đoan chắc nhớ cầu nguyện cho các nạn nhân và người thân.

Hồng Thủy - Vatican News