Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 38)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 35)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 68)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 73)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

CHUỖI KINH THÁNH GIUSE

Monday, March 20, 20239:23 AM(View: 96)

giuse2CHUỖI KINH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là một trong những vị thánh nổi tiếng nhất của Kitô giáo, do đó có vô số sự sùng kính dành cho ngài. Đây là hướng dẫn chi tiết về cách cầu nguyện lòng sùng kính cao quý đối với Thánh Giuse.

Một trong những việc sùng kính như vậy là Chuỗi Kinh Thánh Giuse sử dụng các hạt như Chuỗi Mân Côi Đức Mẹ, nhưng thay thế bằng nhiều kinh nguyện và mầu nhiệm khác để tôn vinh Dưỡng Phụ của Chúa Giêsu. Đó là một lòng sùng kính tốt đẹp, một lòng sùng kính kéo linh hồn đến gần Thánh Giuse kính yêu, Đấng Bảo Trợ của Giáo Hội Hoàn Vũ.

Đây là hướng dẫn chi tiết về cách cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Thánh Giuse.

NƠI THÁNH GIÁ

Lạy Chúa, để tôn kính Thánh Giuse như ngài xứng đáng, Chúa đã đưa ngài cả hồn xác về Thiên Đàng để đội triều thiên vinh quang cho ngài, để cho thế giới, cả hữu hình và vô hình, biết rằng Thiên Chúa đã đặt Thánh Giuse làm Dưỡng Phụ của Chúa Con, là người quản lý tối cao của tất cả gia sản của Chúa.

NƠI HẠT LỚN

Sau khi đọc lời nguyện trên, đọc lời nguyện này đối với mỗi hạt lớn:

“Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con nhờ công nghiệp của Phu Quân của Thánh Mẫu Ngài, để chúng con được Thánh Giuse cầu thay nguyện giúp, Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha trên trời, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.”

NƠI HẠT NHỎ

Đối với mỗi chục hạt nhỏ, người ta thường suy niệm về các sự kiện trong cuộc đời của Thánh Giuse:

1. Sự đính hôn với Đức Maria. (Mt 1:18)

2. Cuộc Truyền Tin cho Thánh Giuse. (Mt 1:19-21)

3. Sự ra đời và việc đặt tên của Chúa Giêsu. (Mt 1:22-25)

4. Chuyến đi tới Ai Cập. (Mt 2,13-15)

5. Cuộc sống ẩn dật tại Nadarét. (Mt 2:23; Lc 2:51-52)

Các mầu nhiệm khác có thể thay thế cho các mầu nhiệm này: Tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền Thờ, Cái chết của Thánh Giuse, và Cuộc đăng quang của Thánh Giuse trên Thiên Đàng.

Trên mỗi hạt nhỏ, đọc lời nguyện này:

“Kính mừng Giuse, Con Vua Đavít, Đấng thánh thiện vượt trên mọi thiên thần và các thánh, Đấng có phúc giữa loài người, Đấng được chọn làm Phu Quân của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ sinh Chúa Giêsu. – Kính mừng Giuse vinh hiển, hiện đang ngự trên Thiên Đàng cả hồn xác, là Đấng bảo vệ Giáo Hội hoàn vũ, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.”

Và đọc Kinh Sáng Danh sau mỗi chục, tương tự như khi đọc Kinh Mân Côi.

Philip Kosloski - https://aleteia.org
Trâm Thiên Thu chuyển ngữ