Sunday, June 16, 20247:56 PM(View: 13)
Là con gái của cha mẹ phật tử người Trung hoa di cư qua Thái Lan, cô Orawan Larpppipitmongkol bây giờ là nữ tu Anastasia và sống ở tu viện đa sắc tộc của các sơ Dòng Kín Capuxinô Clara khó nghèo Garbatella ở Rôma.
Sunday, June 16, 20247:53 PM(View: 10)
Những người quen thân tôi đều biết rằng tôi là người mới làm lễ quy y theo Đạo Phật cách đây khoảng hơn 2 năm.
Sunday, June 16, 20247:29 PM(View: 8)
Nguồn: https://catholicexchange.com/a-fathers-day-tale/ Cha Al là vị linh mục đã chiến đấu với du đãng để bảo vệ đàn chiên. Cha Al đến phục vụ ở vùng Busan, Đại Hàn vào năm 1957. Cha Al luôn chăm sóc tốt cho đàn chiên. Cha đã từng chạm trán với những thầy giáo có tinh thần du đãng...
Sunday, June 16, 202411:15 AM(View: 15)
Nguồn: https://catholicexchange.com/a-fathers-day-tale/ Vị linh mục đã chiến đấu với du đãng để bảo vệ đàn chiên. Năm 1955, một tu sinh người Mỹ đã theo học ở vùng Louvain, nước Bỉ. Ngài đã đọc được một bài thơ mà làm cho cuộc đời ngài thay đổi từ đấy.
Saturday, June 15, 20245:09 PM(View: 18)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một nữ tu tên Maria Gemma kể cảm nghiệm:
Saturday, June 15, 20244:59 PM(View: 17)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một người đàn bà kể cảm nghiệm: Tôi đi hành hương tại làng Medjugorje. Khi tôi từ núi Krizevac đi xuống. Tôi nghe người ta cảnh cáo rằng khi xuống núi thì nguy hiểm hơn là khi trèo lên núi.
Saturday, June 15, 20244:23 PM(View: 20)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một người đàn ông kể cảm nghiệm: Một ngày kia, vợ tôi và tôi quyết định thánh hiến bản thân cho vị Thiên Thần Bản Mệnh của mình. Chúng tôi sẽ được thánh hiến trong Thánh Lễ mà Cha Wolfgang làm chủ tế. Tôi phải đi mua hai...
Saturday, June 15, 20243:53 PM(View: 18)
Nguồn: Internet 1. Vào ngày 25/5/ 2024, thị nhân của Medjugorje là cô Marija, nhận được thông điệp hàng tháng từ Đức Mẹ Maria:
Friday, June 14, 20248:50 PM(View: 25)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông André Levet kể tiếp về cảm nghiệm của mình: Rồi một ngày kia, vị linh mục gửi cho tôi một cuốn sách lớn và nói:
Friday, June 14, 20248:18 PM(View: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông André Levet kể cảm nghiệm của mình: Tôi tên là André Levet, người Pháp. Tôi sinh vào năm 1932 trong một gia đình vô thần. Tôi chưa bao giờ được nghe đến Chúa.

PHỤ TỈNH THÁNH VINH SƠN LIÊM, HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH 12505 Ann Louise Rd, Houston TX 77086 USA • Phone: (714) 725 8419 • Email: thich9@yahoo.com

Tuesday, February 21, 20238:39 PM(View: 897)

DM116PHỤ TỈNH THÁNH VINH SƠN LIÊM, HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH

12505 Ann Louise Rd, Houston TX 77086 USA • Phone: (714) 725 8419 • Email: thich9@yahoo.com

THƯ LUÂN LƯU
Quý chị quý anh mến,

Chúng ta đang cùng với Giáo hội tiến bước trong mùa Chay thánh để giục lòng mỗi người thống hối
ăn năn, hầu đón nhận hồng ân lớn lao. Đó chính là hồng ân cứu độ, xuất phát từ sự chết và sống lại
của Chúa chúng ta.

Trong mùa Chay này, xin được gợi lên một vài ý tưởng, dựa trên thói quen trong văn hóa Việt Nam,
đó là thói quen liên quan đến chữ ĂN. Đọc lại truyện vua Hùng truyền ngôi, hay câu chuyện Thánh
Gióng hoặc khảo sát cách dùng từ ĂN trong ngôn ngữ Việt, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra thói quen
này. Vậy nên, xin mạo muội dùng từ ĂN này để mời gọi mọi quý chị quý anh suy nghĩ về ba món ăn
đặc sản trong mùa này:

1. Ăn Chay Cầu Nguyện

Dĩ nhiên, những đoàn viên huynh đoàn là những người được mời gọi lưu tâm đến chiều kích cầu
nguyện ngay khi anh chị em chập chững tìm hiểu ơn gọi Đaminh, nhưng trong mùa Chay, chúng ta
được mời gọi lưu tâm một cách đặc biệt hơn đến chuyện cầu nguyện, đồng hành với việc ăn chay.
Món đặc sản thứ nhất này giúp chúng ta theo sát Chúa của chúng ta trong 40 đêm ngày chay tịnh trong
hoang địa, để rồi ta khám phá ra sự phù phiếm của những ràng buộc trần thế.

2. Ăn Năn Sám Hối

Việc ăn chay cầu nguyện sẽ chẳng ích gì nếu mỗi người chúng ta không biết nhìn lại mình, nhìn lại
những sai lỗi và quyết tâm hoán cải để trở về với Chúa, trở về với anh chị em của mình. Nhân đây,
cũng xin mời quý chị quý anh kiểm điểm lại ơn gọi của mình qua những câu hỏi: “Tôi đã sống xứng
hợp như một đoàn viên huynh đoàn cách tích cực không? Có điều gì ngáng trở cần loại bỏ để tôi sống
tốt hơn trong ơn gọi ấy?” Trong món đặc sản thứ hai này, Bí tích giải tội là một phương thế hữu hiệu
giúp chúng ta thưởng thức món ăn này một cách tốt nhất.

3. Ăn Ngay Ở Lành

Nếu như Ăn Năn Sám Hối chú trọng đến thay đổi lối suy nghĩ, lối nhìn thì Ăn Ngay Ở Lành là một
món ăn tập trung vào thay đổi hành vi. Một trong những gia vị chính trong món ăn thứ ba này là hành
vi bác ái đối với những người thua thiệt, nghèo khổ. Chúng ta cần liên đới với họ trong lời cầu nguyện
và cả cách sử dụng của cải vật chất. Thêm nữa, sự bác ái không phải chỉ dành cho những người xa
lạ, mà còn cho những người sống chung quanh, trong gia đình, hội đoàn, giáo xứ của chúng ta. Rất
nhiều khi chúng ta quên mất mình cần bác ái với họ qua ánh mắt, lời nói, nụ cười …

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria trong dịp mừng lễ Truyền Tin (25/03), thánh cả Giuse trong tháng
mừng kính người (19/03), cùng với thánh tổ phụ Đaminh và các thánh dòng Giảng Thuyết, chuyển cầu
cùng Chúa ban cho quý chị quý anh muôn vàn ơn lành trong mùa Chay Thánh này.


Ban đặc trách huynh đoàn giáo dân Đaminh, Tháng 3-2023

LUẬT SỐNG

A. Vị linh hướng

100. §I. Mỗi huynh đoàn có một vị linh hướng. Vị này sẽ:

1. Hướng dẫn huynh đoàn về các vấn đề đạo lý và đời sống tâm linh (x. QL 21c).


2. Thay mặt bề trên phụ tỉnh nhận lời tuyên hứa của đoàn trưởng; trường hợp ngăn trở, có thể ủy
quyền cho một linh mục hay một tu sĩ khác.


3. Cùng với đoàn trưởng, chủ sự nghi thức thu nhận và tuyên hứa của các đoàn viên (x. QL 16 và
17).


§II. Thông thường, huynh đoàn thỉnh nguyện linh mục chánh xứ hay linh mục quản nhiệm làm linh
hướng.


§III. Đơn thỉnh nguyện linh hướng được gửi lên bề trên phụ tỉnh và bề trên phụ tỉnh sẽ gửi văn thư
thỉnh nguyện chính thức tới vị linh hướng (x. Mẫu 5).


101. §I. Mỗi liên huynh có một vị linh hướng. Vị này hướng dẫn liên huynh về đạo lý và tư vấn về
những vấn đề sinh hoạt chung của liên huynh.


§II. Vị linh hướng thường là linh mục chánh xứ trong vùng, hoặc ban phục vụ liên huynh tham khảo
ý kiến với vị đặc trách huynh đoàn phụ tỉnh để xin định liệu cách khác.


§III. Ban phục vụ liên huynh làm đơn thỉnh nguyện vị linh hướng lên bề trên phụ tỉnh và bề trên phụ
tỉnh sẽ gửi văn thư thỉnh nguyện chính thức tới vị linh hướng (x. Mẫu 17).


102. §I. Trường hợp linh mục chánh xứ hoặc quản nhiệm không nhận làm linh hướng, với ý kiến
của các ngài, ban phục vụ có thể thỉnh nguyện một linh mục hoặc tu sĩ nam nữ khác, vẫn giữ quy
tắc của số 100 §III và 101 §III.


§II. Khi vị linh hướng thuyên chuyển nhiệm sở hoặc không thể thi hành chức vụ, ban phục vụ liên
hệ làm đơn thỉnh nguyện vị linh hướng mới.


HiỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

1-Mar-2018 MARTA VÕ THỊ BIÊN THÁNH MẬU SAN JOSE CA
1-Mar-2021 TÔMASÔ NGUYỄN ĐIỀN LA VANG HOUSTON TX
3-May-2021 MARIA TRỊNH THỊ HẢO THÁNH MẬU SAN JOSE CA
4-Mar-22 MARIA TRẦN THỊ LUYẾN THÁNH CATARINA OTTAWA CANADA
6-Mar-21 MARIA ĐOÀN THỊ SẮC THÁNH MARTIN ORLANDO FL


6-Mar-2022 MARIA ĐÀO THỊ SEN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO ARLINGTON TX
7-Mar-2010 ĐAMINH NGUYỄN XUÂN THANH THÁNH TÔMA TOÁN EDMONTON AB
8-Mar-2009 MARIA LÊ THỊ KIM ANH THÁNH CẢNH CALGARY AB
9-Mar-2020 MARIA TẠ THỊ MỪNG THÁNH MẬU SAN JOSE CA
9-Mar-2022 MARIA VŨ THỊ NGHĨA SAN JOSE CA


11-Mar-2010 VINCENTE BÙI LÀNH THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA
11-Mar-2013 MARIA HÀ THỊ PHÚC THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA
12-Mar-2022 GB TRẦN NGỌC SƠN ELIZABETH SETON HOUSTON TX
14-Mar-2015 MARIA PHẠM THỊ MÙI THÁNH TÔMA TOÁN EDMONTON AB
15-Mar-2019 GIUSE MARIA NG GIA QUYẾN THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA


16-Mar-2022 MARIA PHẠM THỊ MÙI CATARINA SEATLE WA
17-Mar-2011 ANTÔN NGUYỄN BÁ LONG THÁNH KHẢM ARLINGTON VA
19-Mar-2011 MARIA NGUYỄN THỊ CHUA THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA
20-Mar-2021 MARIA NGUYỄN THỊ OANH THÁNH MẬU SAN JOSE CA
21-Mar-2016 MARIA CHU ÁNH TUYẾT THÁNH LINH ORANGE CA


22-Mar-2019 MARIA HOÀNG THỊ THOA THÁNH MẬU SAN JOSE CA
23-Mar-2022 TÊRÊSA NGUYỄN THỊ CÚC AUSTIN TX
23-Mar-2022 GIUSE NGUYỄN VĂN THI CATARINA SEATLE WA
23-Mar-2022 GB NGUYỄN VĂN ĐỨC CATARINA SEATLE WA
24-Mar-2010 MARIA ĐINH THỊ VÓC THÁNH MẬU SAN JOSE CA


24-Mar-2012 MARIA NGUYỄN THỊ HỘI THÁNH MẬU SAN JOSE CA
24-Mar-2016 EMMANUEL NGUYỄN VĂN HỌC THÁNH KHẢM ARLINGTON VA
25-Mar-2006 GIUSE NGUYỄN HỮU DIỄN THÁNH TÔMA TOÁN EDMONTON AB
25-Mar-2019 ANNA HOÀNG THỊ SEN THÁNH KHẢM ARLINGTON VA
26-Mar-2010 MARIA LÊ THỊ QUẾ THÁNH MẬU SAN JOSE CA


26-Mar-2016 MARIA LÊ THỊ THƠM THÁNH CẢNH CALGARY AB
28-Mar-2008 ANNA NGUYỄN THỊ PHÚC THÁNH KHẢM ARLINGTON VA
29-Mar-2016 ANNA TRẦN THỊ RƠI THÁNH TÔMA TOÁN EDMONTON AB
29-Mar-2022 MARIA TRƯƠNG THỊ ĐƯỜNG THÁNH MẬU SAN JOSE CA


Hết