Saturday, August 13, 20226:12 PM(View: 0)
Nguồn: Internet Thời gian gần đây, khi internet bùng nổ, người ta đọc tin tức và các bài viết trên mạng xã hội, trên các trang nhà nên ít người đọc sách như ngày trước nữa. Tuy nhiên vẫn còn các loại sách dạy làm người, dạy về sự thánh thiện được xuất bản. Có người nghĩ chắc là tác giả không thực tế.
Friday, August 12, 20225:17 PM(View: 18)
Nguồn: Padre Pio's Spiritual Direction for Every Day, Cha Padre Pio gửi thư này cho con gái thiêng liêng của cha là cô Graziella Pannullo, ngày 30/12/1921:
Friday, August 12, 20221:06 PM(View: 17)
Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. Bài đọc 1 : Ed 18,1-10.13b.30-32 Ta sẽ xét xử các ngươi : ai nấy theo đường lối...
Friday, August 12, 202212:51 PM(View: 16)
Nguồn: Internet Những người lính gác ra lệnh cho chúng tôi hãy để tay trên đầu. Tôi lấy can đảm và nói với vị linh hướng: "Tôi thuộc Dòng Phanxico." Hắn nhìn tôi một cách khinh bỉ và nói: "Anh là một người Đức dơ bẩn."
Friday, August 12, 202212:15 AM(View: 21)
Nguồn: "History of St. Philomena" by Fr. Charles Henry Bowden, Priest of the Congregation of the Oratory of St. Philip Neri (1896) Một lần kia, ma quỷ lại nhập vào một người phụ nữ khác nhưng bà này cũng được các Thánh Tử Đạo giải thoát. Các hình ảnh của các Thánh Tử Đạo đã giúp bà được giải thoát.
Thursday, August 11, 202211:38 PM(View: 18)
Nguồn: "History of St. Philomena" by Fr. Charles Henry Bowden, Priest of the Congregation of the Oratory of St. Philip Neri (1896) Năm 1830, có một phụ nữ đã lập gia đình tên là cô Mardia Fedele of Sesa.
Thursday, August 11, 20224:12 PM(View: 29)
https://thepathlesstaken7.blogspot.com Một phụ nữ kể cảm nghiệm của bà như sau: Vào tháng 3 vừa qua tôi chuẩn bị đi Lễ ngày Chúa Nhật. Tôi quyết định làm Tuần Cửu Nhật và kinh cầu dâng lên Thánh Philomena trước khi tôi chuẩn bị trang điểm. Tôi cầu nguyện rất sốt sắng ...
Thursday, August 11, 20222:56 PM(View: 23)
Lời kể của Kim Hà: 1. Trong nhóm cầu nguyện Mân Côi của tôi có một bà cụ già ngoan đạo. Bà luôn siêng năng đọc kinh, cầu nguyện dù trời mưa hay nắng, bà vẫn đi xe đẩy thay cho cái nạng đến nhà của chúng tôi để đọc kinh.
Thursday, August 11, 20222:12 PM(View: 24)
www.catholicnewsagency.com/ 1. Thông điệp Fatima Đức Mẹ tỏ lộ thông điệp Fatima trong nhiều cuộc hiện ra của Mẹ, đa số là ở nước Bồ Đào Nha, nhưng không phải tất cả các cuộc hiện ra đều xẩy ra tại đó. Đầu tiên thì có...
Thursday, August 11, 20221:05 PM(View: 32)
Lời kể của cô Sóng Biển, California: Cha Thánh Piô bảo một người Việt: Vô Tín Không Thuộc Kinh Tin Kính.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C (3/7/2022) LỆNH RA ĐI “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng" I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Sunday, July 3, 202212:25 PM(View: 49)

cgcgcgSUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C (3/7/2022)

LỆNH RA ĐI

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng".

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Vì luôn thao thức cho loài người biết đến Tin Mừng Cứu Độ và tiếp nhận Tin Mừng ấy nên Chúa Giêsu không chỉ chọn 12 tông đồ và sai họ đi loan báo Tin Mừng mà Người còn chọn 72 môn đệ và sai họ đi như 12 Tông Đồ kia: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi..”

Đọc bài Phúc âm Chúa Nhật XIV Thường Niên hôm nay chúng ta được thúc đẩy vào việc dấn thân truyền giáo và tăng cường lời cầu nguyện cho có nhiều thợ gặt vì cánh đồng nhân loại là cánh đồng bao la càng ngày càng thiếu thợ gặt.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 10,1-12.17-20: Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'.

"Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần'. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 10,1-12.17-20:

3.1 Lệnh cầu nguyện và ra đi của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu ra lệnh cho 72 môn đệ là hãy nhìn vào thế giới là cánh đồng để thấy nhu cầu về thợ gặt. Từ cái nhìn ấy 72 môn đệ được Chúa Giêsu chỉ dậy là hãy xin Thiên Chúa gửi nhiều thợ gặt đến cánh đồng và hãy biến mình thành thợ gặt. Chúng ta biết rằng khi Thánh Kinh dậy chúng ta xin Thiên Chúa điều gì thì không chỉ có nghĩa là chúng ta cầu xin cho điều ấy xẩy ra mà còn là chúng ta phải làm gì đó cho điều ấy thành hiện thực. Ví dụ: trong kinh Lạy Cha có lời xin cho Nước Cha trị đến thì người đọc lời xin ấy phải làm gì đó để cho Nước Chúa trị đến. Ở đầy Chúa Giêsu nói “các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người” thì cũng còn có nghĩa là các con hãy là thợ gặt đến gặt lúa trong cánh đồng của Thiên Chúa.

3.2 Những căn dặn của Chúa Giêsu về hoạt động truyền giáo: Ngoài lệnh cầu nguyện và ra đi, Chúa Giêsu còn căn dặn 72 môn đệ nhiều điều quan trọng khác lien quan tới việc ra đi truyền giáo của các môn đệ. Trước hết là ý thức về sự mệnh và về hành trang: “Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Kế đến là lời chúc bình an cho những nhà tiếp đón và cư xử tốt với họ: “Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ” Cuối cùng là lời công bố về “Nước Thiên Chúa đã đến gần”

3.3 Chúa Giêsu không quên nhắc đến phần thưởng dành cho các môn đệ: đó là ”tên các con đã được ghi trên trời".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 10,1-12.17-20:

4.1 Cánh đồng lúa ngày nay cần rất nhiều thợ gặt và cần những thợ găt lành nghề: Nhìn vào thế giới ngày nay chúng ta thấy có một mâu thuẫn lớn: con người càng văn minh, giầu có lại càng chia rẽ (vd Nga-Phưong Tây) và man rợ (vd chiến tranh Nga-Ucraina, các chế độ độc tài). Ngay tại Việt Nam chúng ta cũng hằng ngày chứng kiến nhiều vụ giết người, cướp của, tham ô, lừa gạt dù đất nuớc Việt Nam đã giầu mạnh hơn nhiều so với cách đây 40-50 năm. Vì thế ngày nay cần nhiều thợ gặt và cần những thợ gặt lành nghề. Lành nghề có nghĩa là vừa giỏi giang vừa đạo đức thánh thiện.

4.2 Các Kitô hữu phải biết mình là thợ gặt: Khi các Kitô hữu chịu Phép Rửa là họ đã trở thành chi thể của Chúa Giêsu Kitô và đã chia sẻ chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ của Chúa Giêsu Kitô. Nói cách khác cac Kitô hữu là những người được sai đi vào cánh đồng thế giới loài người để gieo, để trồng, để gặt. Mổi người trong chúng ta hãy tự hỏi: “Tôi có ý thức điều đó không? Và tôi thể hiện như thế nào ý thức của mình?”

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 10,1-12.17-20:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, Người đã tập hợp Nhóm 12 và Nhóm 72 để giao cho họ sự mạg ra đi loan báo Nước Thiên Chúa đa dến gần. Qua các thế hệ Cúa Giêsu Con Cha tiếp tục quy tụ các môn đệ mới la các Kitô hữu để sai chúng con đi găt lúa cho Cha. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

1.- «Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho ngày càng có nhiều Kitô hữu ý thức ơn gọi được sai đi mà Chúa Giêsu đã ban cho họ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy rèn luyện thành nhựng thợ gặt lành nghề làm việc trong cánh đồng của thế giới.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết cảnh giác đề phòng khi thực thi nhiệm vụ truyền giáo của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời» Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả các chiến sĩ truyền giáo không tìm kiếm vinh quang thế gian mà chỉ tìm kiến việc làm đẹp lòng Thiên Chúa mà thôi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Người đã mời gọi chúng con đi theo Người, chăm lo cho cánh đồng của Thiên Chúa. Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh của tình yêu để chúng con dấn thân loan báo Nước Thiên Chúa đã đến gần. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con Amen.

Sàigòn ngày 2 tháng 7 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội