Tuesday, September 28, 20215:39 PM(View: 1)
1. Người hấp hối lần chuỗi Thương Xót: "Linh hồn nào đọc chuỗi Tình thương này, sẽ được Tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (754, 848)
Tuesday, September 28, 20211:23 PM(View: 6)
Nguồn: Internet Một linh mục chia sẻ tâm tình: "Phần trong sạch nhất của các linh mục sẽ thể hiện, trong thời khó khăn, thử thách và khủng hoảng.
Tuesday, September 28, 202112:23 PM(View: 8)
https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-157-no-water-in-hell Gần đây, người ta hỏi tôi về hiệu quả của nước phép khi trừ quỷ. Có khi người ta tưởng rằng đó là một sự dị đoan của người Công Giáo, vậy chúng ta hãy nhìn kỹ lại.
Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 47)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 42)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 60)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 90)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 202)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 111)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 70)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm #3

Thursday, September 9, 202111:07 AM(View: 60)

MEHUYENHIEM2Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm #3

Ngày 27/11/1830, Đức Trinh nữ Maria hiện ra với nữ tu Catherine Laboure, khi ấy còn là tập sinh tại Tu hội Nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Đức Mẹ đã hiện ra cả thảy ba lần với sơ Catherine tại nhà nguyện của hội dòng nằm ở con phố ‘140 Rue du Bac’ tại Paris.

Trong lần hiện ra thứ hai, Đức Mẹ trao cho sơ Catherine mẫu Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm và yêu cầu sơ phải họa lại và phân phát Mề đay này cho mọi người xung quanh. Ánh sáng từ tay Mẹ tỏa lan xuống khắp nhân loại, tượng trưng cho mọi ơn lành mà Thiên Chúa ban xuống cho nhân loại thông qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria. Mẹ Maria là đấng trung gian cầu bầu cho nhân loại trước nhan thánh Chúa.

Hai trái tim bừng cháy lửa yêu mến nhân loại. Trái tim bên trái tượng trưng cho Thánh tâm Chúa Giêsu, một trái tim rỉ máu bởi mão gai là tội lỗi của toàn
thể nhân loại. Bên phải là hình ảnh Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ Maria, một trái tim bị lưỡi gươm đâm thâu.

Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu tượng trưng cho toàn bộ nhân loại. Dưới chân Mẹ là con mãng xà tượng trưng cho Satan. Hình ảnh Đức Trinh nữ Maria chân đạp đầu con mãng xà gợi nhắc hình ảnh người phụ nữ được nhắc đến trong sách Sáng thế (St 3,15).

Xung quanh Mề Đay là lời cầu nguyện:

“Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi hằng chạy đến kêu xin Mẹ”.

Ý nghĩa của lời cầu nguyện nhằm tôn vinh đặc ân Vô nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa Ba ngôi đã dành riêng cho Mẹ. Mười hai ngôi sao gợi đến hình ảnh: “Người phụ nữ đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” được nhắc đến trong sách Khải huyền của thánh Gioan (Kh 12,1). Hình ảnh mười hai ngôi sao còn tượng trưng cho hình ảnh Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập dựa trên mười hai Thánh tông đồ.

Thánh giá tượng trưng cho Chúa Giêsu và hy lễ hiến tế trên đồi Calvê. Chữ “M” đỡ lấy Thánh giá, gợi nhắc đến hình ảnh chiều Calvê, nơi Đức Mẹ đứng lặng bên thập giá, nhìn Đức Giêsu, con Mẹ, bị đóng đinh chết thay cho tội lỗi nhân loại.

Chữ “M” còn gợi nhắc đến thánh lễ hiến tế (tiếng Latinh: Missa), mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta cùng với Mẹ Maria tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu trên đồi Calvê xưa.

ST