Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 27)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 47)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 37)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 68)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 74)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 82)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 98)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ : Tv 12,6

Sunday, February 19, 20239:12 PM(View: 58)

ASHSỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Tv 12,6

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa,

được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa

vì phúc lộc Ngài ban.

Bài đọc 1 : Hc 1,1-10

Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật.

Khởi đầu sách Huấn ca.

1Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa,
và khôn ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời.
2Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu,
ai đếm được cho hết ?
3Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu ?
4Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật,
sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời.
6Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai ?
Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ ?
8Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ,
ngự trên ngai của Người.
9Đó chính là Đức Chúa.
Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm
và làm cho khôn ngoan nổi bật
trên mọi công trình, 10 nơi mọi phàm nhân,
theo lòng quảng đại của Người,
và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.

Đáp ca : Tv 92,1ab.1c-2.5 (Đ. c.1a)

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

1abChúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào,
Người lấy dũng lực làm cân đai.

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

1cChúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển.
2Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa :
Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

5Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững,
nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
triền miên qua mọi thời.

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Tung hô Tin Mừng : x. 2 Tm 1,10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mc 9,14-29

Thưa Thầy, tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

14 Khi ấy, Đức Giê-su và ba môn đệ là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. 15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. 16 Người hỏi các môn đệ : “Anh em tranh luận gì với họ thế ?” 17 Một người trong đám đông trả lời : “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy ; cháu bị quỷ câm ám. 18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.” 19 Người đáp : “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin !

Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem nó lại đây cho tôi.” 20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. 21 Người hỏi cha nó : “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi ?” Ông ấy đáp : “Thưa từ thuở bé. 22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” 23 Đức Giê-su nói với ông ta : “Sao lại nói : nếu Thầy có thể ? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” 24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên : “Tôi tin ! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi !”

25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ : “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi : ra khỏi đứa bé, và không được nhập vào nó nữa !” 26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói : “Nó chết rồi !” 27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. 28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” 29 Người đáp : “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

Ca hiệp lễ : Tv 9,2-3

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm,

mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa

đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

SUY NIỆM-SỨC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN

Trong các bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhắn gửi mọi thành phần dân Chúa cần cầu nguyện không ngừng. Dù là giáo dân, tu sĩ, linh mục, chúng ta đều cần đến ơn trợ lực của Thiên Chúa, vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”

Trong bài Tin Mừng, các môn đệ đã không trừ được tên quỷ câm đã hành hạ cậu bé nhiều năm nên đã thắc mắc với Đức Giêsu: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Đức Giêsu trả lời: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

Các môn đệ đã được lãnh nhận năng quyền trừ quỷ từ nơi Đức Giêsu. Tuy vậy, để thực hiện được năng quyền đó, họ cần phải có đời sống cầu nguyện sâu xa, bởi đó là sợi dây nối kết con người với sức mạnh chữa lành từ Thiên Chúa. Bởi lẽ, ơn chữa lành đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ nơi con người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu mến đời sống cầu nguyện, vì đó là sức mạnh để chúng con thắng vượt mọi sự dữ. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đức Thánh Cha hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

Qua Bộ Bác ái, Đức Thánh Cha hỗ trợ 10.000 áo giữ nhiệt cho những người không có nơi ở do trận động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau thảm hoạ do trận động đất xảy ra Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 06/02 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi sự gần gũi và hỗ trợ cụ thể nhằm xoa dịu nỗi đau của những người đang phải chịu đựng thảm hoạ.

Chín ngày sau trận động đất mạnh, số người chết ngày càng tăng và hiện đã lên tới 41.000 người. Hàng triệu người không có nhà ở và công việc mưu sinh.

Tại buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 12/02/2023, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện và hỗ trợ cho các nạn nhân không chỉ về mặt tinh thần, nhưng còn cả những hỗ trợ cụ thể để xoa dịu “nỗi đau của những người đang đau khổ do hậu quả của trận động đất”. Và trên tweet, ngài viết : “Chúng ta không quên những người đang đau khổ do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân yêu của họ và chúng ta hãy dấn thân một cách cụ thể để giúp đỡ những người sống sót. Xin Chúa an ủi những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này”.

Chiều tối 14/02, đại diện Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác ái đã chuyển 10.000 áo giữ nhiệt đến cảng phía nam Roma. Và sáng thứ Tư 15/02, cùng với các khoản viện trợ khác của các tổ chức phi chính phủ và chính phủ Ý, các thùng áo giữ nhiệt đã rời cảng Napoli. Dự kiến, đồ cứu trợ sẽ đến thành phố cảng Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ sau hai ngày.

Đồ cứu trợ sẽ dành cho trại tị nạn Kilis ở Thổ Nhĩ Kỳ, cách Gaziantep 50 km và cách thành phố Aleppo của Syria 60 km. Tại đây, việc phân phối sẽ được giao cho những người điều hành Quỹ Rava, tổ chức đã có mặt từ lâu trong khu vực, chuyên cung cấp bữa ăn và nơi ở cho hàng ngàn người mất nhà cửa. Trong những năm gần đây, sau khi chiến tranh bùng nổ ở Syria, trại đã mở rộng để tiếp nhận khoảng 60.000 người tị nạn, nhưng nhiều người khác vẫn sống trong các trại tạm thời. Trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình hình và hàng trăm người đang gia nhập gia đình của những người tị nạn hiện tại.

Ngọc Yến - Vatican News