Saturday, September 23, 202312:38 AM(View: 24)
Hôm nay 23/9/2023, ngày lễ giỗ Thánh Padre Pio, vị linh mục người Ý (23/9/1968). Đó cũng là ngày mà vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu cách đây 56 năm dài. Vậy mà tôi nhở như là mới xẩy ra vào ngày hôm qua:
Friday, September 22, 202311:46 PM(View: 22)
https://torchbearerforthequeen.blogspot.com/ Chúa Giêsu nói với nữ tu Mary Ephrem vào những ngày 12/71954, 13/7/1954 và 14/7/1954:
Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 30)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 39)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 38)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 26)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 37)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 41)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 38)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 59)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM A (18/06/2023) CÁC MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU VÀ ĐÁM ĐÔNG

Saturday, June 17, 20238:17 PM(View: 104)

5-2aSUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM A (18/06/2023)

CÁC MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU VÀ ĐÁM ĐÔNG

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Đọc bài Phúc âm Chúa Nhât XI Thường Niên A hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu thương yêu đám đông quần chúng như thế nào và tại sao. Chúng ta cũng thầy Chúa Giêsu trao trọng trách lớn lao cho các môn đệ của Người là cầu xin Thiên Chúa sai thợ gặt đến đồng lúa và thi hảnh nhiệm vụ của những người thơ gặt được chính Chúa sai đến cánh đồng.

Bài Phúc âm mởi gọi các Kitô hữu chúng ta ngước mắt nhìn vào những cánh đồng lúa chin vàng là những con người sống xung quanh mình đang chờ bàn tay thợ gặt và cũng thúc giục các Kitô hữu chúng ta là hãy sắn tay vào công việc thu hoạch.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM: (Mt 9,36 -10,8): Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:

"Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: 'Nước Trời đã đến gần'. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 9,36 -10,8:

3.1 Đám đông quần chúng được Chúa Giêsu yêu thương: vì hai lý do: một là Chúa Giêsu đến trần gian để mạc khải Thiên Chúa là Tình Yêu và cứu chuộc các tội nhân nên Chúa Giêsu yêu thương hết mọi người, nhất là những người nghèo; hai là vì đám đông quần chúng là những người nghèo hèn, bị coi thường và bị gạt ra ngoài lể xã hội loài người. Họ bơ vơ, vất vưởng, lạc hướng… nên Chúa Giêsu yêu thương họ cách đặc biêt, không phải vì họ tốt lành hơn những người khác, (người nghèo thí cũng có người tốt người xấu giống như những người giầu vậy) mà vì nếu Thiên Chúa không yêu thương họ thì chẳng có ai yêu thương họ.

3.2 Các môn đệ được Chúa Giêsu giao trọng trách: Chúa Giêsu không chỉ thể hiện sự quan tâm và yêu thuơng của riêng Người đối với những người nghèo hay đám đông quàn chúng mà Chúa Giêsu còn huy động cả một lớp người vào voệc quan chăm chăm lo cho người nghèo, đó là các môn đệ và các Kitô hữu. Vì thế mà Chúa Giêsu mới triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và dặn dò cần thận: “Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không"

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 9,36 -10,8:

4.1 Chúng ta hãy càm tạ Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta: Đó là việc đầu tiên chúng ta phải làm trước Tình Yêu bao la cao cả của Chúa Giêsu đối với chúng ta. Thật ra chúng ta không đáng được Chúa Giêsu yêu thương, vì chúng ta chỉ là tạo vật hèn mọn, tội lỗi Chúa Giêsu yêu thương chúng ta cách nhưng không tức không có công trạng gì mà hoàn toàn là do lòng Chúa yêu mà thôi.

4.2 Chúng ta hãy thi hành lời sai đi và những lời căn dặn của Chúa Giêsu: Việc tiếp theo chúng ta phải làm trước Tình Yêu bao la cao cả của Chúa Giêsu là chúng ta hãy mau mắn thi hành lời sai đi và những lời căn dặn của Chúa Giêsu. Đó là cách thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa Giêsu.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã xót thương những con người nghèo hèn trong xã hội loài nguời và đã giao sứ mạng gặt lúa cho các mộn đệ vá các Kitô hữu chúng con. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người trong đoàn lũ dân chúng nhận đươc Lòng Xót Thương của Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả giáo dân để mọi người biết cách đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu mà quan tâm đến cánh đồng lúa chín vàng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu nhận được hồng ân của Chúa Giêsu mà cứu giúp người xung quanh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho các Kitô hữu và những người thành tâm thiện chí để họ biết đáp lại lòng quảng đại của Thiên Chúa mà chia sẻ mọi ân huệ với những người thiếu thốn.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con; Người đã xót thương người nghèo và sai các môn đệ và chúng con vào cánh đồng lúa chín vàng .

Chúng con xin Cha ban cho chúng con một lòng nhiệt thành để chúng con chu toàn công việc Chúa Giêsu giao phó, Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 17 tháng 06 năm 2023
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội