Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 7)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 8)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 6)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 20)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

CN 5899: Ở LUYỆN NGỤC NGẮN NẾU ÍT PHÀN NÀN

Sunday, November 13, 20227:46 PM(View: 418)
CN 5899: Ở LUYỆN NGỤC NGẮN NẾU ÍT PHÀN NÀN
Thánh Margaret Mary là một nữ tu Dòng Kín người Pháp. Bà sống 19 năm cuối đời trong sự ẩn kín khỏi thế giới. Bà nổi tiếng vì Chúa Giêsu ban cho bà những mặc khải về Thánh Tâm của Ngài.
Chúa dạy bà cách làm thế nào để sùng kính Thánh Tâm của Ngài. Chúa Giêsu cũng ban cho bà những thị kiến đặc biệt về các linh hồn nơi luyện ngục.
Thánh Margaret Mary được Chúa cho thấy một linh mục đền tội rất đau đớn trong luyện ngục.
Trong một trường hợp khác, Thánh Margaret Mary đã nhìn thấy một nữ tu chịu muôn vàn đau đớn trong luyện ngục vì lúc còn sống, bà ấy đã nói những điều xấu xa. Bà này nổi tiếng là có cái lưỡi ác độc và đầy chất acid.
Rồi Chúa cũng cho Thánh Nữ thấy linh hồn một phụ nữ ít chịu đau đớn trong luyện ngục. Lúc còn sống, bà này đã nhận chịu nhiều lời sỉ nhục. Tuy nhiên, bà luôn nói năng dịu dàng và đầy lòng nhân ái.
Bà ta không bao giờ tỏ ra khó tính. Khi bà chịu đau đớn trong cuộc sống, bà ta không bao giờ phàn nàn. Bà giữ gìn miệng lưỡi. Thiên Chúa rất hài lòng vì bà hiền dịu mà không giận dữ. Sự dịu dàng trong lời nói của bà đã giúp bà có đời sống bớt đau khổ trong luyện ngục.
Chú ý: Bài này trích trong tiểu sự của Thánh Margaret Mary do tác giả Languet viết.
Kim Hà, 13/11/2022