Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 7)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 8)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 6)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 19)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

CN 5726: ĐƯỢC THẤY THÁNH PADRE PIO #193

Tuesday, October 4, 202211:08 AM(View: 373)

pio3CN 5726: ĐƯỢC THẤY THÁNH PADRE PIO #193

Nguồn: https://www.limerickleader.ie/news/

Cuộc hiện ra của Thánh Padre Pio ở một nhà thở tại Limerick là một cảm nghiệm tuyệt đẹp cho những giáo dân. Có một phụ nữ mô tả về cuộc hiện ra của Thánh Padre Pio. Bà Nelly Cosgrave, 92 tuổi nói rằng khi bà tập trung tư tưởng trong lúc truyền phép thì có một điều gì đó là cho bà chú ý.

Một phụ nữ khác cũng nói rằng bà nhìn thấy Thánh Padre Pio trong một ngôi nhà thờ. Cả hai người này đang ở trong Thánh Lễ do nhóm Cầu nguyện, Hy Vọng và Không Lo Âu (Pray, Hope and Don’t Worry) là nhóm luôn cầu với Thánh Padre Pio. Bà Cosgrave kể:


“Chúng tôi có một tấm hình đẹp do một phụ nữ tên là Cindy Russo đã chụp cách đây 4 năm tại nhà thờ Thánh Saviour Church về cuộc hiện ra của Thánh Padre Pio."


“Chúng tôi giữ tấm hình của Padre Pio. Mỗi tháng chúng tôi đều mang tấm hình ấy đến nhà thờ và đặt trên bàn thờ."


Bà Cosgrave năm nay được 92 tuổi, bà ở vùng Ballybrown. Bà nói rằng bà luôn tập trung tư tưởng khi cha Truyền Phép nhưng hôm ấy có một điều gì làm cho bà chú ý.


“Đó là tấm hình của Padre Pio bỗng dưng sáng chói lên. Tôi bèn nhìn chung quanh để xem có cái gì có thể làm cho bức hình sáng lên không nhưng chẳng thấy gì khác."


“Đó là một thứ ánh sáng mầu bạc, thị kiến ấy kéo dài vài phút. Bỗng dưng tôi có thể nhìn thấy Padre Pio với tu phục mầu nây và dây thắt lưng mầu trắng ở quanh bụng ngài."


"Sau đó ánh sáng trở nên mầu đỏ và tôi vẫn nhìn thấy Thánh Padre Pio. Bà Mary là bạn của tôi, bà ngồi bên cạnh tôi và bà cũng nhìn thấy sự lạ ấy. Có thể còn có những nguời khác cũng thấy nhưng họ chưa nói ra."

Bà Cosgrave nói rằng thật là một điều lạ cho bà khi được nhìn thấy sự hiện ra của Thánh Padre Pio. Bà nói:


“Thế giới bây giờ bịnh hoạn và ưu phiền nên Thánh Padre Pio muốn chúng ta loan truyền thông điệp rằng ngài vẫn còn làm việc cho Chúa. Nếu tôi có thể nói chuyện với Thánh Padre Pio thì tôi sẽ thưa với ngài rằng thật là một vinh dự cho tôi khi được nhìn thấy ngài. Tôi cảm tạ ngài vì tất cả những gì mà ngài đã làm cho nhân loại."

Kim Hà, 4/10/2022