Wednesday, October 5, 20229:22 PM(View: 18)
Thánh Nữ Faustina viết trong tác phẩm Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Trong Linh Hồn Tôi rằng khi bà cần xin Chúa một điều gì khẩn cấp thì bà làm tuần Cửu Nhật (9 ngày) cầu 1,000 Kinh Kính Mừng mỗi ngày. Trong 9 ngày thì bà cầu nguyện được 9,000 Kinh Kính Mừng và lời cầu nguyện của bà được nhậm lời. Còn linh mục John Corapi nói rằng ngài dâng 1,000 lời cầu nguyện...
Wednesday, October 5, 20228:59 PM(View: 16)
https://www.osvnews.com/2022/09/26/how-partaking-in-the-eucharist-daily-changed-my-life/ Cảm nghiệm của LM Robert J. Spitzer: Vậy điều gì là ảnh hưởng của Chúa Kito trong Bí Tích Thánh Thể?
Wednesday, October 5, 20228:35 PM(View: 12)
https://www.osvnews.com/2022/09/26/how-partaking-in-the-eucharist-daily-changed-my-life/ Cảm nghiệm của LM Robert J. Spitzer: Bí Tích Thánh Thể đã góp phần trong ơn gọi linh mục của tôi.
Wednesday, October 5, 20222:38 PM(View: 14)
www.pattimaguirearmstrong.com/2022/10/artists-eyesight-healed-through-st-lucy.html Cảm nghiệm được chữa lành đôi mắt của bà Jill Metz, một hoạ sĩ. Bà Jill có đôi mắt bị mờ. Một hôm người bạn của bà là chủ một đài Radio xin bà Metz vẽ một bức tranh để họ đấu giá.
Tuesday, October 4, 202211:55 AM(View: 30)
Hôm nay giáo hội Công Giáo mừng ngày lễ Thánh Phanxico Assisi, nước Ý. Tôi đã được đến viếng thăm Assisi nhiều lần khi đưa các phái đoàn hành hương đi thăm nước Ý và Medjugorje, nước Nam Tư.
Tuesday, October 4, 202211:08 AM(View: 26)
Nguồn: https://www.limerickleader.ie/news/ Cuộc hiện ra của Thánh Padre Pio ở một nhà thở tại Limerick là một cảm nghiệm tuyệt đẹp cho những giáo dân. Có một phụ nữ mô tả về cuộc hiện ra của Thánh Padre Pio. Bà Nelly Cosgrave, 92 tuổi nói rằng khi bà tập trung tư tưởng trong lúc truyền phép thì có một điều gì đó là cho bà chú ý.
Monday, October 3, 202212:48 PM(View: 34)
3. HÀNH THIỆN KHÔNG NGHỈ NGƠI Cha De Marchi mô tả về cách mà Jacinta đã hăng say làm việc lành mà không hề nghỉ ngơi. Đối với người anh và người chị họ, bé Jacinta dường như cảm thấy trái tim mình rung động và dường như bị đâm thâu. Họ đã có thể vén bức màn của Thiên Đàng để tránh khỏi hoả ngục.
Monday, October 3, 202212:36 PM(View: 35)
Nguồn: Internet Thị nhân Lucia kể lại cảm nghiệm về cuộc hiện ra tại Fatima: "Lúc ấy, chúng tôi nhìn lên Đức Mẹ. Mẹ nói với chúng tôi một cách dịu dàng và buồn bã:
Monday, October 3, 202211:27 AM(View: 35)
Năm 1710, Cha Louis De Monfort đã lập Dòng Ba Thánh Đaminh. Bề trên Cả Dòng, ban cho Cha được đặc quyền lập các họ Mân côi. Chỉ trong thời gian ngắn, Cha đã tổ chức hơn 200 họ tại các...
Monday, October 3, 202211:22 AM(View: 39)
Thánh Louis De Montfort đã nói: "Nếu các bạn đọc kinh Mân Côi một cách trung thành cho đến khi chết. Tôi bảo đảm với các bạn rằng dù bạn có tội lỗi gì đi nữa thì bạn sẽ nhận được triều thiên không lu mờ."

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C (21/8/2022) NƯỚC TRỜI VÀ CÁCH VÀO NƯỚC ẤY

Saturday, August 20, 20222:18 PM(View: 42)

3ngoi2SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C (21/8/2022)

NƯỚC TRỜI VÀ CÁCH VÀO NƯỚC ẤY


“Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.”


I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ


Một trong những trọng tâm của các bài giảng của Chúa Giêsu Kitô là Nước Trời hay Nước Thiên Chúa và cách vào nước ấy: “Các ngươi hãy cố gắng vào (Nước Trời) qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được” Chúa Giêsu có một thuận lớn là ngoài các môn đệ thì còn có nhiều người khác cũng quan tâm đến việc làm sao vào được Nước ấy. Vì thế mà sau khi nghe Người giảng về Nước Trời thì "có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" tức vào được Nước Trời.

Đọc và suy niệm bài Phúc âm Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C hôm nay, chúng ta hãy cố gắng vào được Nước Trời mà Chúa Giêsu rao giảng và thiết lập cho loài người chúng ta.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 13,22-30:

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'.

Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 13,22-30:

Có hai nội dung chính trong bài Phúc âm hôm nay:

3.1 Nước Trời hay Nước Thiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa là trọng tâm của lời rao giảng của Chúa Giêsu và là nơi (hay thế giới) mà các tín hữu tìm cách vào (hay đến được). Ngay từ khi mở đầu đời sống công khai, Chúa Giêsu đã nói với mọi người là “Nước Trời đã đến gần” “Nước Trời đã ở giữa anh em” Rồi trong suốt 3 năm rao giảng công khai và chữa bệnh, Chúa Giêsu không ngừng nói về Nước Trời hay Nước Thiiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa. Người cũng nói về cách vào được Nước ấy. Chúa Giêsu dùng nhiều hình ảnh để nói về Nước Trời hay Nước Thiiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa: Tiệc Cưới của hoàng tử, viên ngọc quý, kho báu giấu trong ruộng v.v…

3.2 Cánh cửa mở vào Nước Trời hay Nước Thiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa không phải là bất cứ cửa nào mà là cửa hẹp. Cửa hẹp là cách nói bóng gió ám chỉ một lối đi khó khăn, vất vả, đòi nhiều cố gắng, hy sinh và từ bỏ. Nói cách khác là để vào được Nước Trời hay Nước Thiiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa, chúng ta phải có một đời sống lương thiện, đạo đức, hy sinh, từ bỏ và bác ái.

IV. THỰC THI LỜI .CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 13,22-30:

4.1 Ý thức là Nước Trời hay Nước Thiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa đang hiện diện bên/quanh chúng ta: Nói một ách dể hiều thì Nước Trời hay Nước Thiiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa là thế giới của Thiên Chúa, là thế giới trong đó luật lệ, giới răn (nhất là giới răn yêu thương) của Thiên Chúa được tuân giữ. là thế giới của những người được cứu độ. Ý thức sễ khiến chúng ta hành động cách cụ thể là xây dựng Nước Trời hay Nước Thiiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm thiết thực.

4.2 Chọn cửa hẹp để vào Nước Trời hay Nước Thiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa: Vào Nước Trời hay Nước Thiiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa thi ai cũng muốn, nhưng chọn cửa hẹp thì nhiều người không muốn hay không dám vì việc đó đòi nhiều hy sinh, từ bỏ nhiều thứ, thậm chí cả mạng sống mình. Nhưng không cửa nào khác, không có cách nào khác, không có con đường nào khác!

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 13,22-30:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, Người đã dậy chúng con con đường và lối hẹp để vào Nước Trời hay Nước Thiiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho ngày càng có nhiều người tìm hiều sứ mạng và việc làm của Chúa Giêsu ở trần gian mà ngưỡng mộ và yêu mến.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho mọi thành phần của Hội Thánh, cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để mọi Kitô hữu tích cực giúp mọi người xung quanh quan tâm đến ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-« Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu cố gắng quacửa hẹp để vào được Nước Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.-«Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người thành tâm thiện chí để họ gia nhập vào đoàn người tham dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Người đã dậy chúng con về Nước Trời và chỉ cho chúng con cửa dẫn vào Nước ấy. Xin Cha ban cho chúng con sức mạnh để chúng con biết hy sinh, từ bỏ để vào được Nước Trời. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 20 tháng 8 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội