Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 2)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 50)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 45)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 51)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20236:14 PM(View: 39)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20235:25 PM(View: 44)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Saturday, November 25, 20239:33 PM(View: 67)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]: Một tác giả nổi tiếng tên là Rod Dreher, người Công Giáo đã viết về một cảm nghiệm xẩy ra cho một người bạn Công Giáo của ông như sau: Vài tuần sau đó, anh Pete và gia đình đi du lịch. Khi cả nhà họ đang đi thăm một cái hang động thì đứa bé trai 10 tháng tên Ed cứ khóc mãi dù cha mẹ đã dỗ dành rất nhiều.
Saturday, November 25, 20239:10 PM(View: 56)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]: Một tác giả nổi tiếng tên là Rod Dreher, người Công Giáo đã viết về một cảm nghiệm xẩy ra cho một người bạn Công Giáo của ông.
Saturday, November 25, 20238:26 PM(View: 65)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]: Tại sao Chúa lại cho phép các linh hồn ở luyện ngục về báo tin cho chúng ta? Trong một thế giới mà ma quỷ hoành hành thì đôi khi Chúa ban cho chúng ta niềm trông cậy và đức tin.
Saturday, November 25, 20232:16 PM(View: 50)
Sáng nay, 25/11/2023, chúng tôi tham dự Thánh Lễ, trong phần dâng lời nguyện thì cha John Anh Dũng Nguyễn xin cộng đoàn hãy cầu nguyện cho cô Gina là em gái út của cha Joseph Squillacioti vừa mới chết đột ngột vào ngày 24/11/2023. Ngay sau lễ thì chúng tôi thấy cha Joseph S. đi vào nhà thờ. Chúng tôi nói lời chia buồn...

SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ : Xh 15,1-2

Thursday, May 11, 20234:21 PM(View: 119)

10-10ssSỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Xh 15,1-2

Nào ta hát mừng Chúa,

Đấng cao cả uy hùng.

Chúa là sức mạnh tôi,

là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 15,7-21

Tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

7 Sau khi đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói với các Tông Đồ và các kỳ mục rằng : “Thưa anh em, anh em biết : ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo. 8 Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. 9 Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. 10 Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi ? 11 Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-su mà chúng ta tin mình được cứu độ, cùng một cách như họ.”

12 Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại.

13 Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói : “Thưa anh em, xin nghe tôi đây : 14 Ông Si-môn đã thuật lại cho chúng ta rằng : ngay từ đầu, Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người. 15 Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy, như đã chép : 16 Sau đó, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây dựng lại lều Đa-vít đã sụp đổ ; đống hoang tàn đó, Ta sẽ xây dựng lại, và Ta sẽ dựng lại lều ấy. 17 Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy, 18 Người là Đấng cho biết những điều ấy tự ngàn xưa.

19 “Vì vậy, phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, 20 nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. 21 Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Mô-sê đều có những người rao giảng : họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày sa-bát.”

Đáp ca : Tv 95,1-2a.2b-3.10 (Đ. x. c.3)

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu !
2aHát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh !

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.

2bNgày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,
3kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.

10Hãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.

Tung hô Tin Mừng : Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Ga 15,9-11

Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”

Ca hiệp lễ : 2 Cr 5,15

Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người,

để những ai đang sống,

không còn sống cho chính mình nữa,

nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ. Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-TÌNH THƯƠNG

Trong mầu nhiệm Ba Ngôi: Chúa Cha yêu Chúa Con đã nhiệm xuy (spiratio) ra Thánh Thần Tình Yêu, tình yêu giữa Ba Ngôi liên kết với nhau khi hướng về nhau đến nỗi trở nên một với nhau.

Đức Giêsu đã yêu các môn đệ bằng cách luôn gìn giữ, dạy dỗ để các ông hiểu được thế nào là tình thương. Người luôn kêu gọi các ông hãy sống kết hiệp và ở lại trong Người, để cùng nên một với Người, như Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người.

Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng vun vén cho cái tôi ích kỷ của mình, và dần trở nên vô cảm với những người xung quanh. Chính Đức Giêsu đã dạy chúng ta hãy yêu thương anh em mình như Người đã làm. Vì thế, chúng ta được Người mời gọi mở lòng ra với tất cả tha nhân.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Giêsu, Ngài đã dạy chúng con phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con được ở lại trong Chúa, như Ngài đã ở lại trong tình yêu Chúa Cha. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

NHIỀU NGƯỜI NAM QUỲ LẦN CHUỖI MÂN CÔI
TRÊN ĐƯỜNG PHỐ Ở 40 QUỐC GIA

Vatican News (08.05.2023) – Thứ Bảy, ngày 06/5, tại 40 quốc gia, nhiều người nam đã tập trung trên các đường phố, quỳ gối lần chuỗi Mân Côi trước tượng Đức Trinh Nữ Maria, xin ơn hoán cải cho toàn thế giới.

Từ Mexico, ông Paco Paez, Tổng điều phối viên tông đồ của Hiệp sĩ Mân Côi giải thích, khi tham gia cầu nguyện, mọi người muốn làm chứng rằng không phải vì nhân đức, nhưng chính sự khiêm nhường quỳ gối đọc kinh Mân Côi, những người nam này xin muốn xin Đức Mẹ chuyển cầu, để Chúa ban ơn hoán cải cho những người tội lỗi, cho chính mỗi người, cho gia đình và toàn thế giới. Hơn nữa, trong giờ cầu nguyện ở nơi công cộng này, mọi người còn xin bình an Chúa Kitô ngự trị trong tâm hồn mỗi người và trên quê hương.

Đọc kinh Mân Côi do những người nam tổ chức còn diễn ra ở nhiều thành phố của châu Mỹ Latinh, như Colombia, Peru, Venezuela, Chile, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panama, Ecuador và Paraguay; và tại một số quốc gia khác như Tây Ban Nha, Cuba, Ucraina, Ý, Croatia, Úc, Indonesia, Philippines.

Ông Paez nhấn mạnh rằng việc cầu nguyện được thực hiện trên đường phố “ở các quốc gia có nền văn hóa Kitô giáo, với mục đích lấy lại không gian công cộng cho Chúa Giêsu Kitô”, vì “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng” (Lc 8, 16). Ông nói: “Chúng tôi muốn đảm nhận ơn gọi của chúng tôi với tư cách là những người nam trong đời sống của Giáo hội lữ hành, Giáo hội chiến đấu”.

Tổng điều phối viên tông đồ Hiệp sĩ Mân Côi nói thêm: “Chúng tôi muốn trở thành những người lính trong đội quân Chúa Giêsu Kitô, để có thể truyền cảm hứng cho những người nam khác nhớ rằng đời sống Giáo hội không chỉ là một lĩnh vực gặp gỡ với những suy nghĩ tích cực, nhưng đó là một trận chiến thiêng liêng, cuộc phiêu lưu đáng dành cả cuộc đời”. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta hãy nhớ rằng một Kitô hữu không lần chuỗi Mân Côi giống như một người lính không có vũ khí.”

Ông Segundo Carafi, một trong những người tổ chức đọc kinh Mân Côi cho nam giới ở Argentina giải thích về tầm quan trọng của việc cầu nguyện với kinh Mân Côi. Trong trường hợp này, những người nam muốn lấy lại niềm tin của họ trong lĩnh vực công cộng, trong một thế giới chỉ trích và tấn công. Bằng cách này, họ chứng tỏ rằng nam giới, với tư cách là những người cha gia đình, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bản chất tuyệt đối của con người, điều hôm nay nhiều người đang bàn luận. Theo ông, lời Kinh Mân Côi do những người nam khởi xướng muốn xin ơn tái đánh giá lại về bản chất con người trong xã hội.

Ông Carlos Waite, một trong những điều phối viên của Chuỗi Mân Côi của nam giới ở Peru, nhấn mạnh sự tham gia của các tín hữu thuộc các đoàn sủng và cả những người xa đức tin: “Kinh Mân Côi của những người nam là một phản ứng mạnh mẽ để nói không với tinh thần thế tục ngày nay, và đó là một lời ‘nói không’, vang dội trên đường phố, một cuộc đối đầu dũng cảm với kẻ thù”. (Aciprensa 07/5/2023)

Ngọc Yến - Nguồn: vaticannews.va/vi