Thursday, June 24, 202112:36 PM(View: 6)
Nguồn: Mysticpost Lời cầu dâng Đức Mẹ Medjugorje vì Mẹ đã hiện ra trên trần gian. Xin đọc bản kinh này vào hôm nay, 24/6/2021. Ngày mai là 25/6/2021, kỷ niệm 40 năm ngày Đức Mẹ hiện tại trên trần gian ở Medjugorje. Chúng ta hãy vui mừng chào đón ngày huy hoàng này và cùng nhau đọc bản kinh này để tôn vinh Mẹ và đón chào thông điệp ngày 25/6/2021 vào ngày mai.
Thursday, June 24, 202111:30 AM(View: 7)
LNĐ: Tôi vừa nhận được một cú điện thoại báo tin rất vui của bà Kim Trần (Trần Kim Dung, Tel: 714 530-3849). Bà vốn ở trong nhóm cầu nguyện Giờ Chầu Thánh Thể tại nhà thờ Blessed Sacrament với chúng tôi hàng chục năm trước. Đây là tin rất vui và mang hy vọng cho nhiều người bịnh stroke. 1. Bà Kim Trần báo tin như sau: "Chị Kim Hà ơi, Em mới...
Wednesday, June 23, 20212:51 PM(View: 21)
Nguồn: Mysticpost Tài tử Jim Caviesel kể rằng: “Chúa Giêsu nói với tôi rằng: "Họ không yêu mến Ta. Chỉ có một số ít..."
Wednesday, June 23, 20212:46 PM(View: 10)
Nguồn: Mysticpost Trong những năm qua, thị nhân Medjugorje là cô Mirjana, đã từng nói về tầm quan trọng của ngày 18 tháng 3 hàng năm. Những người quan sát về Medjugorje thường chú ý đến các thông điệp hàng năm của Đức Mẹ. Năm nay, Đức Mẹ nói với thế giới rằng các biến cố sắp đến sẽ là những thách đố cho nhân loại. Đức Mẹ nói rằng:
Wednesday, June 23, 202112:57 PM(View: 12)
Nguồn: Mysticpost Trong những năm qua, thị nhân Medjugorje là cô Mirjana, đã từng nói về tầm quan trọng của ngày 18 tháng 3 hàng năm. Những người quan sát về Medjugorje thường chú ý đến các thông điệp hàng năm của Đức Mẹ. Năm nay, Đức Mẹ nói với thế giới rằng các biến cố sắp đến sẽ là những thách đố cho nhân loại. Đức Mẹ nói rằng:
Wednesday, June 23, 20217:18 AM(View: 16)
Nguồn: Mysticpost LM Livio Fanzaga sưu tầm và học hỏi về các thông điệp của Đức Mẹ. Ngài rất quan tâm về cách diễn tả thường xuyên của Mẹ vào thời gian gần đây. Đức Mẹ thường hay nói: "Không có thì giờ," hoặc: "Không có thì giờ để mất,"
Wednesday, June 23, 20216:46 AM(View: 11)
Nguồn Mysticpost Hãy chuẩn bị cho những gì sắp đến. Thánh Kinh cho thấy con số 40 rất quan trọng. Đây là kỷ niệm 40 năm mà Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje. Vì chúng ta đang tiến tới thời điểm mà Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria toàn thắng.
Wednesday, June 23, 20215:57 AM(View: 12)
Nguồn: Mysticpost LM Leon kể như sau: “Đức Mẹ hỏi tôi: 'Con có sẵn sàng chịu đau khổ không?' "Thế rồi Đức Mẹ cho tôi thấy tương lai. Mẹ nói sẽ có một thời kỳ sắp đến khi hầu như người Công giáo nào cũng ngại nói đến tên Chúa Giêsu. Sẽ có ít người Công Giáo còn trung thành.
Tuesday, June 22, 20215:35 PM(View: 23)
Nguồn: Mysticpost Fr Mario Attard OFM Cap chia sẻ tiếp: "Cuộc sống của chúng ta là một linh mục thì phải là một cuộc sống mang nhiều hoa trái tốt tươi và sum suê. Chúng ta phải cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và dạy cách lần chuỗi Mân Côi cho những người khác. Chuỗi kinh Mân Côi rất hữu hiệu vì đó là cách suy niệm Lời của Chúa trong ngôi nhà của Mẹ Maria!"
Tuesday, June 22, 20215:08 PM(View: 16)
Ngày 20 tháng 6 là ngày vĩ đại đối với tôi. Trong ngày này tôi cảm nhận rằng Chúa Kito thật sự thương yêu tôi vì Ngài đã chọn tôi làm linh mục của Ngài. Làm linh mục thật sự là một điều lớn lao. Đức GH Phanxico đã nói trong Đại Hội của Các Giám Mục ngày 17/5/2016 như sau: "Bí mật của linh mục là ở trong lửa của bụi gai mà có sự hiện diện của Ngài,

Thông Tin Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam Bắc Mỹ 2

Sunday, December 2, 20187:33 AM(View: 859)
DM20Thông Tin Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam Bắc Mỹ 2
Huynh Đoàn Đa Minh Canada <hddmcanada@gmail.com>

Kính Qúi Anh Chị,

Chiếu theo Luật Sống #32, vì tầm quan trọng của việc huấn luyện và để đáp ứng việc học hỏi trong tinh thần Dòng, Ban-Huấn-Luyện xin gưỉ đến quí Anh Chị trong Ban-Phục-Vụ Bản Tin Hằng Tháng.  Hy vọng qúi Anh Chị sẽ sử dụng tuỳ nghi theo nhu cầu của địa phương.  
Qúi Anh Chị sẽ nhận được:

(1)Tờ Thông Tin (gồm hai trang):  Thư của Cha Đặc Trách; và các bài tóm tắt theo chương trình huấn luyện căn bản.  Ban Phục Vụ có thể in và phân phát cho mỗi đoàn viên vào các buổi họp nguyệt hội.

(2)Các Bài Huấn luyện được thu thập từ các tài liệu huấn luyện (sách & websites củaDòng; internet).  Ban Phục Vụ sử dụng các tài liệu này để nghiên cứu cho việc giảng dậy và chia sẻ được súc tích.
Trong khoảng thời gian 3 năm - mỗi tháng chương trình huấn luyện sẽ tiếp nối theo các đề tài sau đây:

-Đời sống nhân bản Kitô giáo.
-Ơn gọi và sứ mạng người Kitô hữu giáo dân và giáo dân Đa Minh.
-Phương pháp đọc và suy niệm Lời Chúa (Lectio Divina)
-Luật sống huynh đoàn.
-Tinh Thần Dòng qua lời tuyên hứa.
-Tìm hiểu về Phụng vụ và Thánh Lễ.
-Tìm hiểu tinh thần phục vụ
-Tìm hiểu Kinh Thánh
-Giáo lý Hội thánh Công giáo
-Các giáo huấn của Giáo hội, các dấu chỉ thời đại và văn hoá hôm nay.

Rất mong quí Anh Chị sẽ góp ý kiến để mọi cố gắng trong chương trình này sẽ mỗi ngày phù hợp với hoàn cảnh hiện nay.

Trong Thánh Phụ Đa Minh,

Ts. Giuse Đặng Quốc An, O.P
Lm. Đặc Trách Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam, Bắc Mỹ
(Mỹ) 713-478-0175
(Canada) 403-667-907