Wednesday, February 21, 20248:07 PM(View: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sau đây là lời khuyên cho mùa Chay Thánh. Chúng ta đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ. Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa. Hãy dâng mỗi một ngày đời lên Chúa. Hãy luôn biết cảm tạ và biết ơn Thiên Chúa.
Wednesday, February 21, 20247:20 PM(View: 39)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Thánh John Vianney đã nói trong một bài giảng rằng: "Người cầu nguyện là người có nhiều uy quyền."
Wednesday, February 21, 20246:30 PM(View: 26)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Chúng ta hãy cố gắng trở lại với việc Sùng Kính Năm Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng. Mỗi người trong chúng ta đều có thể hoạt động cho hoà bình. Chúng ta lhãy cố gắng làm với trọn tâm hồn và vì lợi ích của thế giới.
Wednesday, February 21, 202412:28 PM(View: 31)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có hai loại vũ khí mà còn mãi. Lời Đức Mẹ ban từ Medjugorje là hãy cầu nguyện. Đó là ao ước lớn nhất của Mẹ Maria dành cho các con của Mẹ. Nếu chúng ta không biết cầu nguyện thì sẽ có những hậu quả tai hại. Chúng ta hãy cũng xem lại cuộc hiện ra tại vùng Akita, nước Nhật Bản.
Tuesday, February 20, 20249:24 PM(View: 39)
Nguồn: Spiritdaily.com Có rất nhiều trường hợp mà những người gần chết được nhìn thấy cuộc đời của mình diễn ra như những cuốn phim được quay lại. Có người gọi đó là cuộc phán xét. Có người gọi đó là một tiến trình học hỏi. Họ cũng nói rằng có Thiên Đàng, có hoả ngục và có cả luyện ngục.
Tuesday, February 20, 20242:50 PM(View: 39)
Nguồn: Spiritdaily.com Chúng ta đang sống trong mùa Chay. Đây là mùa của sự hy sinh và bố thí. Đó cũng là việc thể hiện đức bác ái và lòng quảng đại.
Tuesday, February 20, 20242:27 PM(View: 38)
Nguồn: Spiritdaily.com Các y tá luôn chăm sóc tốt cho bịnh nhân của họ. Họ cũng thường là người chứng cho những hiện tượng siêu nhiên. Bởi vì họ luôn túc trực tại các bịnh viện và chăm sóc các bịnh nhân già và trẻ của họ...
Wednesday, February 14, 20242:13 PM(View: 75)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện về cảm nghiệm của cha Mike làm cho mọi người rất cảm động. Cha quả là một vị linh mục thánh thiện. Cha cố gắng chịu đau đớn vì bịnh ung thư nhưng cha lại có một niềm vui lớn lao của một người biết hy sinh vì tha nhân. Vậy liệu chúng ta có được niềm vui lớn lao ấy không?
Wednesday, February 14, 20241:35 PM(View: 72)
Nguồn: Spiritdaily.com Có một vị bác sĩ phục vụ trong dịch vụ y tế cứu giúp các bịnh nhân vào cuối đời là Dr. John Lerma. Bác sĩ Lerma đang phục vụ tại bịnh viện Anderson Medical Center. Nhà thương này lớn nhất tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Ông kể về cảm nghiệm của một vị linh mục thánh thiện đang nằm chờ chết tại nhà thương này
Tuesday, February 13, 20249:03 PM(View: 60)
Nguồn: Spiritdaily.com Dr. Rice vốn là một mục sư Tin Lành từ lâu. Rồi ông đổi sang đạo Công Giáo. Ông kể về một phép lạ xẩy ra ở nhà thờ St. Paul’s Church tại vùng Damascus, tiểu bang Maryland như sau:

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A (12/11/2023) CÓ KHÔN MỚI VÀO ĐƯỢC NƯỚC TRỜI

Saturday, November 11, 20235:53 PM(View: 68)

11-1aSUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A (12/11/2023)

CÓ KHÔN MỚI VÀO ĐƯỢC NƯỚC TRỜI


I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

“Khôn thì sống, dại thì chết” không chỉ ỨNG trong đời sống vật chất mà còn ỨNG cả trong đời sống tâm linh của con người nữa. Cậu chuyện mười cô trinh nữ đi đón chàng rể mà Chúa Giêsu kể trong dụ ngôn của bài Phúc âm Chúa nhật XXXII Thường niên năm A hôm nay (Mt 25, 1-13) cho chúng ta thấy điều quan trọng này là có khôn mới vào được Nước Trời.

Vây chúng ta hãy tập trung suy nghĩ về dụ ngôn của Chúa Giêsu mà rút ra những thực hành cần thiết.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 25,1-13:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn'. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng Người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'.

"Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 25,1-13:

3.1 Câu chuyện Tiệc Cưới với mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan.

a) Năm cô khờ dại: Theo miêu tả của Chúa Giêsu thì năm cô trinh nữ khờ dại là những cô gái đi đón chàng rể "đã mang đèn mà không đem dầu theo”.

Các cô ấy không tính/nghĩ tới trường hợp chàng rể đến trễ nên các cô ấy không mang thêm dầu dự phòng. Kết quả là khi chàng rể đến thì các cô đang quán đi mua dầu không có mặt .Khi các cô trở lại và kêu cừa: 'Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi' thì cửa đã đóng và chàng rể trả lời 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'.

b) Năm cô khôn ngoau: Cũng theo miêu tả của Chúa Giêsu thì năm cô trinh nữ khọn ngoan là những cô gái đi đón chàng rể và "đã mang đèn lại đem dầu đầy bình.” Năm cô trinh nữ khôn ngoan biết trù tính cho những trường hợp bất thường có thể xẩy ra là chàng rể đến muộn (trễ) Rơi vào trường hơp như thế thì phải có dầu dự trữ. Các cô đã làm như thủa cuộc d8đờế. Và phần thường má các cô được hưởng là được “theo chàng rể cùng vào tiệc cưới”.

3.2 Câu chuyện cao siêu về Nước Trời với những ẩn dụ và ám chỉ của dụ ngôn: Có 3 ấn dụ trong dụ ngôn: Trước hết Nước Trời được ví như Tiệc Cưới. Đó là Tiệc Cưới của hoàng tử, con Vua tức Tiệc Cưới của Con Một Thiên Chúa. Chàng rể chính là Giêsu Kitô nhâp thể làm người. Cô dâu chính là Israel, là loài người là mỗi người chúng ta. Kế đến là dầu các cô trinh nữ mang theo tượng trưng cho tình yêu dành cho chàng rễ. Năm cô trinh nữ khờ dại không mang đủ dầu, có nghĩa là tình yêu các cô dành cho chàng rể không đủ mãnh liệt. Còn năm cô trinh nữ khôn ngoan mang đủ dầu, có nghĩa là các cô yêu chàng rể rất mãnh liệt. Sau cùng là sự tỉnh thức thường trực mà mỗi cô trinh nữ phải có để không đễ lỡ cơ hội cả cuộc đời chỉ có một. Chính Chúa Giêsu cũng đã kết thúc câu chuyện dụ ngôn bằng một lời cảnh cáo cho nhũng ai đọc dụ ngôn: "Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 25,1-13:

4.1 Làm gì chúng ta cũng phải biết tính trước tính sau: Đó là sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giêsu muốn gửi cho mỗi người chúng ta qua dụ ngôn này. Là người chúng ta có trí khôn để suy nghĩ và quyết định mọi việc lớn nhỏ của cuộc sống. Không suy nghĩ kỹ trước khi hành dộng chúng ta sẽ chỉ có hối trước tiếc sau mà thôi. Không chỉ suy nghĩ đơn thuấn của lý trí con người mà suy nghĩ với ánh sang của Thần Khí Chúa Kitô.

4.2 Mổi ngày chúng ta hãy tích lũy “dầu TìnhYêu”: Đó là sứ điệp thứ hai mà Chúa Giêsu muốn gửi cho mỗi người chúng ta qua dụ ngôn này. Chúng ta biết Thiên Chúa là Tình Yêu và Giới răn duy nhất của Đạo Chúa là giới răn yêu thương Vì thế đối với chúng ta không gì quý hơn Tình Ỵêu. Vậy mỗi ngày chúng ta hãy luyện tập và tích lũy Tình Yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân để khi gặp Chúa đèn của chung ta vẫn đầy dầu như đèn của năm cô trinh nữ khôn ngoan.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã dậy chúng con về cách chúng con vào được Nước Trời. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng co nhiều người nghe được các dụ ngôn về Nước Trời mà Chúa Giêsu đãkể cho dân chúng và các môn đệ trong Phúc âm.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả giáo dân để mọi Kitô hữu biết khôn ngoan tính toán phòng xa cho mọi tình huống của cụộc sống.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi giáo dân biết sống tỉnh thức và sẵn sàng cho mọi biến cố có thể xẩy ra.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xsin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng Người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả mọi Kitô hữu và những lương dân thành tâm tiện chí được vào dự Tiệc Cưới với Chúa Giêsu!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xsin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu là Đáng đã dậy chúng con biết cách vào được Nước Trời.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh và sự kiên trì để hằng ngày chúng con tập yêu thương (yêu Chúa và yêu người). Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 11 tháng 11 năm 2023

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội