Friday, April 12, 20249:57 AM(View: 11)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
Thursday, April 11, 20242:08 PM(View: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
Thursday, April 11, 20241:43 PM(View: 29)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.
Wednesday, April 10, 20245:05 PM(View: 33)
Nguồn: Mysticpost Thánh Phanxico de Sales đã nói về chương 12 trong Sách Khải Huyền rằng sẽ có một cuộc bách hại của kẻ Phản Kito. Ngài cũng nói rằng: “Giáo Hội sẽ được nuôi dưỡng và bảo toàn ở giữa các sa mạc và trong sự thinh lặng."
Wednesday, April 10, 20244:25 PM(View: 29)
Nguồn: Mysticpost Chúa đã ban cho thầy Phó Tế John Martinez, một cư dân của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ với những cảm nghiệm thần bí. Theo lời kể của vị phó tế thì cũng giống như những nhà thần bí khác, ngài không cho rằng nơi trú ẩn là một nơi chốn mà là một chỗ dựa tinh thần cho những tín hữu ngoan đạo của Chúa và luôn tuân theo các chương trình...
Wednesday, April 10, 20243:29 PM(View: 33)
Sau đây là cảm nghiệm của một thanh niên: Con vừa trở về nhà ở California được gần 2 tháng nay. Đã 8 năm qua, con đi làm xa ở tận tiểu bang Florida. Con có những cảm nghiệm mà dường như Chúa đã báo trước và sắp xếp mọi sự cho con.
Monday, April 8, 20248:41 PM(View: 40)
Nguồn: Spiritdaily.com Vào ngày 27/12/1991, Chúa Giêsu phán như sau: “Ta muốn đức tin, tình yêu và sự hiệp nhất."
Monday, April 8, 20248:17 PM(View: 46)
Nguồn: Spiritdaily.com Thành phô Mosul ở về phía bắc của thủ đô Baghdad, cách thủ đô khoảng 400 km tức là khoảng 250 dặm. Nó nằm ở bên bờ sông Tigris. Thành phố Mosul là hậu thân của thành phố cổ Nineveh, nước Iraq.
Sunday, April 7, 20249:02 PM(View: 41)
https://www.spiritofmedjugorje.org/ Thầy Phó Tế Jerome Peterson chia sẻ như sau: 1. Sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu.
Sunday, April 7, 20248:18 PM(View: 38)
Nhờ tham dự trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng mà tôi có lòng mến mộ Lòng Chúa Thương Xót. Kể từ năm 1997 trở đi thì tôi đã được nghe nhiều điều tốt lành về Lòng Chúa Thương Xót.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (5/11/2023) LỜI NÓI PHẢI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM

Saturday, November 4, 202310:28 AM(View: 123)

4chaSUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (5/11/2023)

LỜI NÓI PHẢI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong xã hội không thiếu gì người “nói một đàng làm một nẻo” tức “ngôn hành bất nhất” . Cũng không thiếu gì người chỉ có nói mà không chịu làm. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Riêng trong lãnh vục tôn giáo cũng có những người chỉ nói xuông mà không chịu động chân động tay để thực hiện những điều tôn giáo dậy. Chính Chúa Giêsu cũng đã gặp những hạng người ấy, khi Chúa chứng kiến các luạt sĩ và biệt phái Do-thái dây bảo dân chúng làm điều này điều nọ nhưng chính họ lại không làm nhũng việc ấy Vì thế mà Người đã dậy các môn đệ là lời nói phải đi đôi với việc làm.

Chúng ta hãy ghi nhớ lời dậy của Chúa Giêsu mà đem ra thực hành trong đời sống cá nhận và xã hội của chúng ta.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 23,1-12:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.

"Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên"

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 23,1-12:

3.1 Những ugười nói mà không làm: Trong xã hội thời Chúa Giêsu các luật sĩ và người biệt phái là những người nói mà không làm hay “nói một đàng làm một nẻo”. Chính Chúa Giêsu đã lưu ý các môn đệ của Người về những người này: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử.” Chúa Giêsu còn đi sâu vào động cơ hành động của hai hạng người ấy: “Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau”

Ý hay giáo huấn của Chúa Giêsu là lời nói phải đi đôi với việc làm!

3.2 Nói thì dễ, làm mới khó: Sở dĩ có nhiều người chỉ có nói mà không có làm vì nói không thi quá dễ, còn làm mới khó. Nói không chỉ tốn một chút nước bọt, còn làm thì phải tốn nhiều sức, phải tiêu hao nhiều lực. Nói không thì không xoay chuyển hay thay đổi được nhiều, còn làm thì có thể biến đổi cả thực trạng xấu xa tồi tệ của một con người hay một xã hội.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 23,1-12:

4.1 Mổi ngày chúng ta hãy tập nói ít và làm nhiều: Khuynh hướng tự nhiên cúa con người là thích nói nhiều, thích phát biểu cho người xung quanh biết là mình tài giỏi thông minh. Nhưng đó chính là sai lầm lớn của hầu hết mọi người. Vì thế mà cổ nhân mới có câu “hãy quay lưỡi bẩy lần trước khi nói”.

4.2 Mổi ngày chúng ta hãy tập để “lời nói đi đôi với việc làm”: Chúng ta hãy luôn kiểm điểm xem mình đã thực hành những điều mình nói với ngưới khác chưa? Trước hết với những người gần gũi trong gia đình. Rồi đến những người chúng ta gặp hàng ngày hằng tuần trong giáo xứ hay công ty xí nghiệp.


Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN


KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã dậy chúng con về “lời nói đi đôi với việc làm” Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin


1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho tất cả mọi người biết lắng nghe những lời khôn ngoan ngay thẳng của người khác để làm cho đời sống của mình nên phong phú .

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


2.- «Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả giáo dân để mọi Kitô hữu sống yêu thương và quên mình phục vụ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


3.- «Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy"» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi giáo dân biết sống khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu và các Thánh!.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xsin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả mọi người lương giáo đều thấu hiểu nét tinh túy tuyệt vời của Đạo Chúa!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xsin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


LỜI KẾT:


Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu là Đáng đã dậy chúng con biết thực hành nhiều điều mình nói với người khác.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh và sự kiên trì để hằng ngày chúng con tập có ”lời nói đi đôi với việc làm” Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.


Sàigòn ngày 4 tháng 11 năm 2023

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội