Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 27)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 46)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 37)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 68)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 74)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 82)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 98)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

Lũ lượt đến với Chúa (19.01.2023 – Thứ Năm tuần II Thường Niên)

Thursday, January 19, 202310:19 AM(View: 57)

cgchuaLũ lượt đến với Chúa

(19.01.2023 – Thứ Năm tuần II Thường Niên)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 3, 7 – 12)

7 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

Lũ lượt đến với Chúa

Tin Mừng hôm nay cho ta thấy không khí những ngày đầu Chúa Giêsu bắt đầu đi giảng dạy: “từ miền Galilê người ta lũ lượt đi theo Người…vì nghe biết những gì Người đã làm”. Câu này với một đoạn văn ngắn, thánh Maccô đã nhắc đến 2 lần, chứng tỏ tiếng lành của Chúa đã lan truyền rộng rãi như

thế nào.

Dân chúng Do Thái, họ đang sống một cuộc đời lầm than cơ cực dưới hai tầng áp bức là đế quốc Rôma ngoại bang và chính quyền Do Thái. Với đế quốc Rôma họ cai trị hà khắc thuế má nặng nề. Còn chính quyền Do Thái, họ nắm quyền đời và cả quyền đạo để cai trị. Họ lấy danh Chúa, quyền của Chúa để cai trị dân mà sai lầm, ác độc. Vì vậy chỉ thấy những gánh nặng chất lên đầu lên cổ người dân, làm họ đói khổ, phần hồn, phần xác.

Trong bối cảnh ấy, một thanh niên Giêsu xuất hiện lanh lợi thông minh, dễ dãi, thương yêu… mà lại làm được những việc lạ lùng xưa nay chưa ai làm được. Nhất là đem đến của ăn, giữa cơn đói khát, chữa trị bệnh nạn tật nguyền thật là dễ dàng mà chẳng phải tốn công tốn của gì. Thật là tuyệt vời, dân chúng như là sắp chết đuối lại vớ được cọc, được phao cứu sinh. Như nai đang khát lại gặp được suối nước trong, còn gì mà họ không theo, không xúm đến.

“Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người”. Chúa Giêsu đã biết trước điều ấy nên “ Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ” để Chúa được tự do tiến lui, nếu không thì sự chen lấn có thể sẽ làm náo loạn. Đấng Cứu Thế của Thiên Chúa hôm nay chưa rõ dân chúng đã có ai nhận ra, nhưng ma quỷ thì rành hơn, chúng đã nhận ra Người, nhận biết cả quyền năng của Chúa nữa nên đã kêu van Người, vì Chúa hiện diện ở đâu thì chúng bị đe doạ, bị tiêu diệt: “Các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: Ông là con Thiên Chúa, nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai”.

Chúa “cấm ngặt chúng không được tiết lộ…”, bởi vì giờ Chúa chưa dến, vì sợ dân chúng xúm đến mà tôn vinh ông vua vật chất của họ chăng? Chúa đến trần gian không phải cốt để làm những phép lạ đem lại mấy đồ ăn đồ uống hay chữa lành mấy bệnh tật phần xác cho con người. Nhưng sứ mệnh của Người còn lớn lao vô cùng: Người rao giảng cho ta hiểu biết về Thiên Chúa, hiểu về Nước Thiên Chúa là nơi được sống hạnh phúc vĩnh cửu. Nơi ấy Chúa dành cho những ai biết và yêu mến Người, chứ không phải mấy thứ ở đời mau qua này.

Vì vậy có lần Chúa đã dạy: “Trước hết hãy tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người đã còn tất cả mọi sự Người sẽ thêm cho”(Mt 6,33). Còn thánh Phaolô tông đồ dân ngoại ngài đã khẳng định: “Thầy chẳng mừng vì thầy đã được học biết những gì, thầy chỉ mừng vì thầy đã được biết Đức Kitô là Chúa đã chịu chết vì chúng ta”.

Giờ đây Chúa Kitô đã đến trần gian dạy cho ta về Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Người do Chúa Giêsu thực hiện. Mỗi người đã ý thức về việc học hỏi lời Chúa, mà nhận ra thánh ý Chúa cho cuộc đời mỗi người chúng ta chưa? Chúng ta có yêu mến, chăm chỉ học hỏi, thực hành Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô không? Vì chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới là Đấng cứu độ duy nhất của toàn thể nhân loại (Cv 4,12).

Lạy Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa! Con cảm tạ Chúa vì đã đem giáo lý từ Trời đến dạy dỗ nhân loại. Xin cho nhân loại ngày nay cũng biết “ lũ lượt”đến với Người mà vâng nghe. Xin cho con biết yêu mến và luôn kiên trung thực hành giáo lý Người dạy. Vì chỉ có con đường ấy con mới được về hưởng hạnh phúc muôn đời cùng Chúa. Amen.

Giuse Ngọc Năng