Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 21)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 26)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 25)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 18)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 25)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 31)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 30)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 47)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:
Monday, September 18, 202312:19 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Liệu bạn có biết cách nào để đếm ơn sủng của Chúa như lời Thánh Kinh đã mời gọi chúng ta không? Xin hãy nhìn lại tất cả những ơn lành nào mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa.
Monday, September 18, 202311:37 AM(View: 41)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Thiên Chúa hỏi ông Job: “Con ở đâu khi Ta tạo thành trái đất, khi các ngôi sao mai cùng nhau ca hát và tất cả các con cái của Chúa kêu lên vì vui mừng?" (Job 38:4, 7)

SỐNG LỜI CHÚA BÀI ĐỌC Bài đọc 1 : Gn 3,1-10

Tuesday, March 8, 20226:57 PM(View: 491)

9-3aSỐNG LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC

Bài đọc 1 : Gn 3,1-10

Dân thành Ni-ni-vê bỏ đường gian ác mà trở lại.

Bài trích sách ngôn sứ Giô-na.

1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na rằng : 2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” 3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Đức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. 4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố : “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” 5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 6 Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê ; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro. 7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê : “Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. 8 Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. 9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết.” 10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, và đã không giáng xuống nữa.

Đáp ca : Tv 50,3-4.12-13.18-19 (Đ. c.19b)

Đ. Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

3Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
4Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Đ. Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

12Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
13Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Đ. Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

18Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
19Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Đ. Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Tung hô Tin Mừng : Ge 2,12-13

Đức Chúa phán : Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu.

TIN MỪNG : Lc 11,29-32

Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

SUY NIỆM-SÁM HỐI

Thánh Phaolô viết: “Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp lại tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh”. (1Cr 1,22)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, người Do Thái đòi Đức Giêsu làm một dấu lạ để chứng tỏ Người là Đấng Mêsia. Nhưng Đức Giêsu bảo họ rằng họ sẽ không thấy một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Ông Giôna được Chúa sai đến với dân thành Ninivê, để loan báo thành này sắp bị phá huỷ. Dân Ninivê, từ vua tới dân, đã ăn chay, mặc áo vải thô, xức tro lên đầu tỏ lòng sám hối và đã được Chúa thứ tha.

Lời Chúa hôm nay mời gọi những ai đang sống trong tội, hãy mau ăn năn thống hối, bỏ đường tội lỗi, tìm về với Thiên Chúa qua bí tích Giao hoà để đón nhận ơn tha thứ của Chúa, hầu cuộc đời được đổi mới và trở nên thánh thiện.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con trong mùa Chay thánh biết sám hối, để nhờ Lời Chúa soi dẫn, chúng con biết đổi mới con người và quay trở về với Chúa. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Kinh truyền tin (06/03) : Hành trình sa mạc - Cuộc chiến của sự tự do

Vào trưa Chúa Nhật, ngày 06/03, tại cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha có buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy nghĩ kỹ hơn về những cám dỗ mà Chúa Giêsu đã chịu. Đó cũng là những cám dỗ xuất hiện hằng ngày trong cuộc sống chúng ta.

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, đưa chúng ta vào hoang địa, nơi Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần dẫn dắt suốt bốn mươi ngày để chịu ma quỷ cám dỗ (x. Lc 4,1-13). Chúa Giêsu đã chịu ma quỷ cám dỗ, và người đồng hành với chúng ta, từng người trong chúng ta, trong những cơn cám dỗ của chúng ta. Sa mạc tượng trưng cho cuộc chiến đấu chống lại sự cám dỗ của sự dữ, để học cách lựa chọn tự do đích thực. Thật vậy, Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm trong sa mạc ngay trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Chính qua cuộc chiến đấu thiêng liêng đó, Người đã khẳng định dứt khoát về kiểu mẫu Mêsia mà Người muốn trở thành. Tôi muốn nói rằng đây đích thực là một lời tuyên bố về căn tính thiên sai của Chúa Giêsu, lời tuyên bố về con đường thiên sai của Chúa Giêsu. “Tôi là Đấng Mêsia, nhưng tôi đi trên con đường này.” Bây giờ, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những cám dỗ mà Người đã chống lại.

Ma quỷ đã hai lần nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa ...” (x. Lc 4,3.9). Nói cách khác, hắn đề nghị Người lợi dụng chính địa vị của mình: trước hết là để thỏa mãn những nhu cầu vật chất mà Người cảm thấy (x. Lc 4,3), lúc ấy, Người thấy đói; sau đó để gia tăng quyền lực của mình (x. Lc 4,6-7); cuối cùng để có được một dấu hiệu phi thường từ Thiên Chúa (x. Lc 4,9-11). Có 3 cám dỗ. Điều này có ý nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy tận dụng nó đi!”. Điều này đã bao lần xảy ra với chúng ta: “Nếu bạn ở vị trí đó, thì hãy tận dụng nó đi! Đừng để đánh mất cơ hội”, tức là “hãy nghĩ đến cái lợi ích của bạn”. Đó là một lời đề nghị đầy hấp dẫn, nhưng nó dẫn đến sự nô lệ của tâm hồn: nó khiến chúng ta bị ám ảnh bởi ham muốn có được, nó làm giảm mọi thứ thành sở hữu về vật chất, quyền lực, danh vọng. Đây là cốt lõi của những cám dỗ như: quyền lực, của cải, danh tiếng, … Nó là gốc rễ, nó là “chất độc của những đam mê” mà ở đó, sự dữ bén rễ. Chúng ta hãy nhìn vào nội tâm và xem coi những cám dỗ của chúng ta thường có những mẫu thức nào, thường có những cách thức hành động nào.

Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự lôi cuốn của sự dữ. Người đã làm thế nào? Người đáp trả những cám dỗ bằng Lời Chúa, trong đó có viết rằng không lợi dụng: không lợi dụng Thiên Chúa, người khác và mọi việc cho mình, không lợi dụng địa vị của mình để tìm kiếm những đặc ân. Bởi vì hạnh phúc và tự do đích thực không nằm ở việc chiếm hữu, mà nằm ở sự chia sẻ; không phải việc lợi dụng người khác, mà là yêu thương họ; không ở nỗi ám ảnh về quyền lực, nhưng trong niềm vui phục vụ.

Anh chị em thân mến, những cám dỗ này đi cùng với chúng ta trên hành trình cuộc đời. Chúng ta phải cảnh giác, đừng hoảng sợ, nó xảy ra với tất cả chúng ta! Hãy cảnh giác bởi vì chúng thường xuất hiện dưới hình thức tốt. Thật vậy, ma quỷ vốn là kẻ gian xảo, luôn dùng những trò lừa bịp. Hắn muốn làm cho Chúa Giêsu tin rằng những lời đề nghị của hắn là hữu ích để chứng tỏ rằng Người là Con Thiên Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Chúa Giêsu không đối thoại với ma quỷ. Chúa Giêsu không bao giờ nói chuyện với ma quỷ.

Người đuổi hắn đi khi Người chữa lành cho người bị quỷ ám hay trong trường hợp này, khi Người phải trả lời, thì Người đáp lại bằng Lời Chúa, không phải bằng lời của Người. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng nói chuyện với ma quỷ, vì hắn thông minh hơn chúng ta. Đừng bao giờ. Anh chị em hãy nắm chặt Lời Chúa như Chúa Giêsu và nhất là luôn đáp trả bằng Lời Chúa. Trên con đường này, chúng ta sẽ không chệch bước. Và hắn cũng làm như thế với chúng ta: ma quỷ thường đến với “đôi mắt ngọt ngào”, “với khuôn mặt thiên thần”; hắn thậm chí còn biết cách đội lốt những động cơ thánh thiêng, với lớp vỏ tôn giáo!

Nếu chúng ta không cưỡng lại được những lời đường mật của hắn, thì cuối cùng chúng ta sẽ biện minh cho sự sai trái của mình, khoác cho nó những ý hướng tốt. Chẳng hạn, đã bao lần, chúng ta đã nghe thế này: “Tôi làm ăn lạ lùng, nhưng tôi đã giúp đỡ người nghèo”; “Tôi đã lợi dụng địa vị của mình như địa vị chính trị, quản lý, linh mục, giám mục, nhưng cũng vì một mục đích tốt”; “Tôi đã nhượng bộ bản năng của mình, nhưng về cơ bản tôi không làm hại ai cả”, những sự biện minh như thế hay những điều tương tự như thế, bên trong lại chứa đựng điều gì khác.

Xin thưa: với sự dữ, không có thỏa hiệp! Với ma quỷ, không có đối thoại! Với cám dỗ, chúng ta không được đối thoại, chúng ta không được để lương tâm ngủ mê, khiến chúng ta nói: “Dù gì thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, mọi người đều làm thế”! Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng không tìm kiếm sự dễ giãi, không thỏa hiệp với sự dữ. Lời Chúa chống lại ma quỷ, Lời Chúa mạnh mẽ hơn ma quỷ và do đó chiến thắng những cám dỗ.

Ước gì thời gian Mùa Chay này cũng là thời gian sa mạc cho chúng ta. Chúng ta hãy dành không gian thinh lặng và cầu nguyện, cho dẫu ít phút thôi nhưng sâu lắng. Trong thời khắc đó, chúng ta hãy dừng lại và nhìn vào những gì đang khuấy động trong trái tim mình. Với sự thật trong sâu thẳm nội tâm, cho dẫu chúng ta nói không, nhưng chúng ta biết không gì có thể bao chữa, biện minh được. Chúng ta hãy để nội tâm được soi sáng, đặt mình trước Lời Chúa trong cầu nguyện, để chúng ta có thể mạnh mẽ chiến đấu chống lại sự dữ đang nô dịch chúng ta, chiến đấu để có được sự tự do.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ đồng hành với chúng ta trong sa mạc Mùa Chay và trợ giúp hành trình hoán cải của chúng ta.

https://www.vaticannews.va