Saturday, February 4, 20234:34 PM(View: 11)
https://www.youtube.com/watch?v=ZZAlHJqMGMI www.youtube.com/watch?v=uYUidKwVeqo https://www.youtube.com/watch?v=8r18RmFIcAk Đức Trinh Nữ Maria đã xuất hiện vào 3 ngày hôm trước, 1/2/2023 sau Thánh Lễ buổi chiều khi mọi người cử hành Thánh Lễ cho những người tận hiến. Khi ấy vị linh mục đang chuẩn bị hôn bàn Thánh...
Friday, February 3, 20239:24 PM(View: 13)
https://churchlifejournal.nd.edu/articles/the-rosary-priest-venerable-patrick-peyton-csc/ Cha Patrick Peyton vốn là một bé trai nhà nghèo từ nước Ái Nhĩ Lan, là một người làm việc lao động, một người đã bỏ học trung học nửa chừng mà nay đã có cơ hội nói chuyện với hàng triệu người. Sự thành công này là do công việc của Chúa.
Friday, February 3, 20234:09 PM(View: 17)
https://churchlifejournal.nd.edu/articles/the-rosary-priest-venerable-patrick-peyton-csc/ Khi nước Mỹ tham gia Thế Giới Đại Chiến II thì Cha Patrick Peyton muốn giúp đỡ, ngài nghĩ đến hàng ngàn ngày đêm mà ngài hằng cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi với gia đình của ngài.
Friday, February 3, 20232:50 PM(View: 14)
https://churchlifejournal.nd.edu/articles/the-rosary-priest-venerable-patrick-peyton-csc/ Cha Patrick Peyton là một vị linh mục rất thân quen với mọi người. Đã có nhiều lần mà ngài nói chuyện trước những đám đông có cả triệu người. Người ta xếp hàng để được cha cầu nguyện cho. Những trái tim khô khan nguội lạnh được cứu rỗi và chữa lành do bàn tay ...
Friday, February 3, 20232:01 PM(View: 15)
Ngày hôm qua, một số anh chị em chúng tôi họp nhau ăn uống và nói chuyện. Tựu trung vì là con cái Chúa nên câu chuyện của chúng tôi luôn là xoay quanh đề tài Chúa chữa lành và quyền năng của Chúa chữa lành bịnh tật và tà ma ám ảnh.
Tuesday, January 31, 20231:00 PM(View: 39)
https://aleteia.org/2023/01/28/research-says-one-of-the-best-things-for-your-mental-health-is-birds/ Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng một trong những điều tốt lành nhất cho sức khoẻ tâm thần là nghe chim hót. Nếu bạn luôn cho rằng nhìn ngắm những con chim hót là điều đáng chán thì xin các bạn hãy xem xét lại.
Tuesday, January 31, 202312:22 PM(View: 37)
https://aleteia.org/2018/10/22/this-is-how-to-keep-the-devil-away-according-to-st-john-bosco/ Để có thể làm cho ma quỷ tránh xa ta thì Thánh John Bosco đã hướng dẫn cho chúng ta những cách thức để tự bảo vệ chính mình khỏi bị chúng quấy rối: Ngài nói:
Tuesday, January 31, 202311:42 AM(View: 42)
1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ Thánh Gioan Bosco sinh ngày 16.08.1815 tại Becchi, làng Asti, vùng Piemont. Lúc lên 2, đã mồ côi cha, bà mẹ nuôi nấng và giáo dục vừa nhân bản vừa Kitô giáo. Bà luôn bên cạnh ngài ở Turin trong 10 năm đầu (1846-1856). Gioan Bosco học xong phần tú tài nơi Collège Royal de Chieri. Khi được 20 tuổi, ngài bước vào Chủng viện địa...
Monday, January 30, 20231:21 PM(View: 33)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt của Thiên Đàng. Xin Chúa Giêsu ban cho bạn thấy những tội lỗi của bạn như Chúa đang nhìn thấy.
Monday, January 30, 202312:45 PM(View: 65)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt của Thiên Đàng. Xin Chúa Giêsu ban cho bạn thấy những tội lỗi của bạn như Chúa đang nhìn thấy. Hãy luôn nhớ rằng cuộc đời của bạn luôn được Chúa nhìn rõ. Vì thế hãy xin Chúa cho bạn nhìn thấy tội lỗi của mình để quyết tâm ăn năn, xưng thú và xin Chúa tha tội cho mình.

Những vị thánh ở Hoa Kỳ Giáo Hội Công Giáo có cả chục ngàn vị thánh, nhưng những vị thánh ở Hoa Kỳ cho tới nay mới chỉ có 11 vị,

Tuesday, January 4, 20229:35 PM(View: 328)

1-1-21Những vị thánh ở Hoa Kỳ

Giáo Hội Công Giáo có cả chục ngàn vị thánh, nhưng những vị thánh ở Hoa Kỳ cho tới nay mới chỉ có 11 vị, hầu hết là thành phần di dân, chứ không phải chính gốc Mỹ quốc, chỉ trừ 3 vị được sinh tại Hoa Kỳ: trước hết là Thánh Kateri Tekawitha, sinh năm 1656, một người dân bản xứ duy nhất được sinh ra tại Hoa Kỳ, ở Iroquois mà nay là Auriesville Bang New York, sau là 2 vị thuộc gia đình di dân những sinh tại Hoa Kỳ là Thánh Elizabeth Ann Seton ở New York City ngày 28/8/1774, và Thánh Katherine Drexel ở Philadelphia ngày 28/11/1858, và hầu hết các vị thánh ở Hoa Kỳ này, theo niên lịch phụng vụ ghi chú rõ chỉ ở U.S, nghĩa là chỉ được tưởng nhớ ở Hoa Kỳ thôi, chứ không phải trong Giáo Hội hoàn vũ, (như một số lễ về Đức Mẹ chỉ cử hành ở địa phương), ngoại trừ 2 vị thánh trong số 11 vị thánh ở Hoa Kỳ được cả Giáo Hội hoàn vũ tưởng nhó, đó là Thánh Gioan Neumann lễ ngày 5/1 và Thánh Damien lễ ngày 10/5.

Sau đây là danh sách toàn bộ 11 vị thánh ở Hoa Kỳ, trong đó có 7 nữ và 4 nam, 1 giám mục, và 1 giáo dân, còn toàn là tu sĩ, 3 vị thánh nữ lập dòng, 3 sinh ở Hoa Kỳ, 1 ở Tiệp Khắc, 1 ở Đức, 1 ở Bỉ, 1 ở Tây Ban Nha, 1 ở Ý và 3 ở Pháp, vị thánh nào cũng bao gồm 5 chi tiết chính yếu liên quan đến các vị: 1- quốc tịch, 2- ngày sinh tử, 3- vai trò của từng vị trong Giáo Hội, 4- ngày được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh và 5- ngày lễ trong phụng niên.

1· Thánh Elizabeth Ann Seton:

Sinh ngày 28/8/1774 ở New York City, qua đời ngày 4/1/1821.

Lập dòng Chị Em Bác Ái Thánh Giuse / The Sisters of Charity of St. Joseph (S.C.), và được coi là vị sáng lập hệ thống trường Công Giáo ở Hoa Kỳ,

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 14/9/1975 bởi ĐTC Phaolô VI. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 4/1.

2· Thánh John Neumann:

Sinh ngày 28/3/1811 ở Tiệp Khắc, qua đời ngày 5/1/1860.

Thụ phong Linh mục ở GP New York, nhập dòng Chúa Cứu Thế / Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR) và là vị Giám Mục thứ 4 ở Philadelphia, vị sáng lập hệ thống trường Công Giáo cấp giáo phận tiên khởi ở Hoa Kỳ,

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh năm 1977 bởi ĐTC Phaolô VI.

Lễ nhớ trong Giáo Hội hoàn vũ hằng năm vào ngày 5/1.

3· Thánh Marianne Cope:

Sinh ngày 23/1/1838 ở Đức quốc, qua đời ngày 9/8/1818.

Dòng Thánh Phanxicô O.S.F (Order of Saint Francis) Thừa sai phục vụ người phong cùi ở Molokai Hawaii.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 21/10/2012 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 23/1.

4· Thánh Katharine Drexel:

Sinh ngày 26/11/1858 ở Philadelphia Hoa Kỳ, qua đời ngày 3/3/1955.

Lập dòng Chị Em Bí Tích Thánh S.B.S (Sisters of Blessed Sacrament) cho những người dân Da Đỏ và Da Mầu,

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 2/12/ 2014 bởi ĐTC Phanxicô.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 3/3.

5· Thánh Damien de Veuster of Molokai:

Sinh ngày 3/3/1840 ở Bí, qua đời ngày 15/4/1889.

Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria SS.CC (Sacrorum Cordium) - Thừa sai phục vụ người phong cùi ở Molokai Hawaii.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 11/10/ 2009 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ trong Giáo Hội hoàn vũ hằng năm vào ngày 10/5.

6· Thánh Junipero Serra:

Sinh ngày 24/11/1713 ở Tây Ban Nha, qua đời ngày 28/8/1784.

Dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxicô, O.F.M. (Order of Friar Minor), thành lập các khu truyền giáo ở California.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 23/9/2015 bởi ĐTC Phanxicô.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 1/7.

7. Thánh Kateri Tekakwitha:

Người bản xứ duy nhất trong 11 thánh ở Hoa Kỳ, sinh năm 1656 ở xứ Iroquois mà nay là Auriesville Bang New York, qua đời ngày 17/4/1680.

Sống đời trinh nữ thánh hiến consecrated virgin.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 21/10/2012 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 14/7.

8.  Thánh Mother Theodore Guerin:  

Sinh ngày 2/10/1798 ở Pháp, qua đời ngày 14/5/1856.

Nhà thừa sai kiêm lập dòng Chị Em Chúa Quan Phòng của Thánh Mary the Woods / The Sisters of Providence of St. Mary-of-the-Woods (S.P.).

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 15/10/2006 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 3/10.

9· Thánh Issac Jogues:

Sinh ngày 10/1/1607 ở Pháp, qua đời ngày 18/10/1646.

Linh mục Dòng Tên / Society of Jesus (S.J), một vị thừa sai và tử đạo ở Bắc Mỹ.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh năm 1930 bởi ĐTC Piô XI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 19/10.

10· Thánh Frances Xavier Cabrini:

Sinh ngày 15/7/1850 ở Ý, qua đời ngày 22/12/1917.

Nhà thừa sai kiêm lập dòng Chị Em Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu / The Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus (M.S.C).

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh năm 1946 by Pope Pius XII.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 13/11.

11· Thánh Rose Philippine Duchesne:

Sinh ngày 29/8/1769 ở Pháp, qua đời ngày 18/11/1852.

Hội Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu R.S.C.J. (Religiosae Sanctissimi Cordis Jesu), Thừa sai truyền giáo cho người dân bản xứ Mỹ.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 3/7/1988 bởi ĐTC Gioan Phaolô II.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 18/11.

ST