Friday, December 4, 20206:57 PM(View: 14)
Nguồn: Spiritdaily.com (Tiếp theo) Sau đây là những cảm nghiệm khác về sự hiện diện của các thiên thần:
Friday, December 4, 20206:37 PM(View: 17)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là những cảm nghiệm về sự hiện diện của các thiên thần:
Monday, November 30, 20206:32 PM(View: 40)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Cảm nghiệm của một phụ nữ: Tuần này tôi đang cầu nguyện ráo riết và làm tuần Cửu Nhật để cầu khẩn Chúa và Mẹ Maria về những lời cầu xin khó thực hiện của mình. Đêm hôm qua, tôi có một giấc mộng như sau:
Monday, November 30, 202011:35 AM(View: 46)
Padre Pio nói: "Khi con đang tham dự Thánh Lễ và những nghi thức phụng vụ, Hãy tỏ ra tôn kính khi con đứng lên, quỳ xuống hay ngồi. Hãy làm những việc thờ phượng với lòng kính cẩn, Hãy khiêm nhường trong cái nhìn của con. Đừng quay đầu lại để xem ai đang đến hay đang đi, Hãy kính trọng nơi thánh thiêng.
Monday, November 30, 20206:44 AM(View: 39)
Nguồn: https://thepathlesstaken7.blogspot.com/2020/11/the-abbot-condemned-to-purgatory.html Chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho linh hồn của các vị giáo hoàng đã chết. Theo lời kể của St. Lutgarda thì Đức GH Innocent III đã hiện ra với bà tại quê nhà bà là nước Bỉ.
Saturday, November 28, 20209:14 PM(View: 47)
http://memaria.org/default.aspx?LangID=0&tabId=611 Mẹ Maria ở Kibeho đã dạy các thị nhân bài hát sau đây: "Xin Thần Khí của Thiên Chúa thánh hóa đôi bàn tay con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi môi con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi tai con! Xin Thần Khi Thiên Chúa chúc phúc cho linh hồn con để con có thể chúc phúc cho những người ở đây...
Saturday, November 28, 20208:52 PM(View: 55)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Tác giả kể lại: 1. “Chuỗi Mân Côi có một ý nghĩa sâu đậm đối với Đức Mẹ Maria. Mẹ nói rằng Mẹ sẽ dạy cho cô thị nhân Marie-Clare cách cầu nguyện chuỗi Mân Côi đặc biệt." (Theo lời kể của tác giả Ilibagiza trong tác phẩm Our Lady of Kibeho).
Saturday, November 28, 20208:34 PM(View: 47)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Bắt đầu ngày 28/11/1981, Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra với các nữ sinh ở một làng Phi Châu xa xôi. Mẹ rất đẹp và Mẹ cho họ thấy thị kiến về những biến cố trong tương lai. Tất cả có 7 thị nhân chính nhưng chỉ có ba thị nhân được giáo hội chấp nhận.
Saturday, November 28, 20205:03 PM(View: 63)
Đêm nay chúng ta bắt đầu Mùa Vọng. Một sự mở đầu cho Năm Phụng Vụ mới. Khi chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, hãy luôn nhớ đến sự kiện Chúa đến Lần Thứ Hai. Hãy canh tân trái tim và linh hồn với 4 điều kỷ luật này: 1. Thống hối, xa rời tội lỗi trong cuộc đời và trở lại với Chúa. 2. Từ bỏ mọi sự dưới mọi hình thức.
Saturday, November 28, 20202:42 PM(View: 39)
Ngày 27/11/1830 là ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Laboure tại Paris, thủ đô nước Pháp. Tính đến nay là đúng 190 năm. Trong hơn 20 chuyến hành hương Âu Châu mà tôi tổ chức thì lần nào khi ghé qua Paris, chúng tôi cũng đều đến dự Thánh Lễ tại Nguyện Đường Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm tại số 140 Rue Du Bac, Paris.

CN 4427: Ý CẦU NGUYỆN CHO GIA ĐÌNH

Wednesday, November 11, 20202:12 PM(View: 86)

chuayeuCN 4427: Ý CẦU NGUYỆN CHO GIA ĐÌNH

1. Hãy luôn mội ngày cầu xin Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giê su đổ xuống trên mỗi thành viên của gia đình mình.

2. Hãy xin Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa đánh tan những hậu quả của các lời nguyền rủa mà kẻ dữ đặt trên dòng tộc của chúng ta một cách trực tiếp hay gián tiếp, ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Rồi hãy gửi chúng đến dưới chân cây thánh giá trong Danh Thánh Chúa Giê su.

3. Xin tình yêu của Chúa Cha chữa lành, an ủi và hướng dẫn tất cả mọi người và ban bình an cho cả nhà.

4. Mỗi ngày hãy cầu xin Thánh Michael bảo vệ cho gia đình.

5. Hãy cầu nguyện chuỗi kinh Thánh Michael.

6. Xin Chín Phẩm Thiên Thần trên Thiên Đàng cầu cho chúng ta.

7. Bước khó khăn nhất là lời nguyện tha thứ cho những ai làm cho mình đau khổ. Làm được điều này thì sự chữa lành sẽ bắt đầu.

8. Hãy biết rằng khi ta cầu nguyện xin Chúa ban cho ta ơn biết tha thứ cho người này, kẻ khác thì lời cầu xin của ta mới có thể được Chúa nhậm lời.

9. Cầu xin Thánh Giuse, Ngai Toà chống ma quỷ để Ngài bảo vệ ta.

10. Cầu xin các thiên thần bản mệnh bảo vệ chúng ta.

11. Xin Chúa bẻ gẫy các lời nguyền rủa và khỏi xiềng xích đã cột chặt gia đình ta. Bẻ gẫy chúng trong Danh Thánh Chúa Giê su. Amen.

12. Bằng Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giê su, xin Chúa bảo vệ gia đình khỏi mọi sự dữ và khỏi sự bị lợi dụng xác thịt.

13. Xin ơn Thánh Chúa bảo vệ gia đình cách thiêng liêng và bẻ gẫy mọi kế hoạch xấu xa của kẻ dữ.

14. Luôn cầu xin thần phục Chúa để Chúa định đoạt cuộc đời của ta theo Thánh Ý Ngài.

Kim Hà, 11/11/2020