Friday, December 4, 20206:57 PM(View: 14)
Nguồn: Spiritdaily.com (Tiếp theo) Sau đây là những cảm nghiệm khác về sự hiện diện của các thiên thần:
Friday, December 4, 20206:37 PM(View: 17)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là những cảm nghiệm về sự hiện diện của các thiên thần:
Monday, November 30, 20206:32 PM(View: 40)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Cảm nghiệm của một phụ nữ: Tuần này tôi đang cầu nguyện ráo riết và làm tuần Cửu Nhật để cầu khẩn Chúa và Mẹ Maria về những lời cầu xin khó thực hiện của mình. Đêm hôm qua, tôi có một giấc mộng như sau:
Monday, November 30, 202011:35 AM(View: 46)
Padre Pio nói: "Khi con đang tham dự Thánh Lễ và những nghi thức phụng vụ, Hãy tỏ ra tôn kính khi con đứng lên, quỳ xuống hay ngồi. Hãy làm những việc thờ phượng với lòng kính cẩn, Hãy khiêm nhường trong cái nhìn của con. Đừng quay đầu lại để xem ai đang đến hay đang đi, Hãy kính trọng nơi thánh thiêng.
Monday, November 30, 20206:44 AM(View: 39)
Nguồn: https://thepathlesstaken7.blogspot.com/2020/11/the-abbot-condemned-to-purgatory.html Chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho linh hồn của các vị giáo hoàng đã chết. Theo lời kể của St. Lutgarda thì Đức GH Innocent III đã hiện ra với bà tại quê nhà bà là nước Bỉ.
Saturday, November 28, 20209:14 PM(View: 46)
http://memaria.org/default.aspx?LangID=0&tabId=611 Mẹ Maria ở Kibeho đã dạy các thị nhân bài hát sau đây: "Xin Thần Khí của Thiên Chúa thánh hóa đôi bàn tay con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi môi con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi tai con! Xin Thần Khi Thiên Chúa chúc phúc cho linh hồn con để con có thể chúc phúc cho những người ở đây...
Saturday, November 28, 20208:52 PM(View: 55)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Tác giả kể lại: 1. “Chuỗi Mân Côi có một ý nghĩa sâu đậm đối với Đức Mẹ Maria. Mẹ nói rằng Mẹ sẽ dạy cho cô thị nhân Marie-Clare cách cầu nguyện chuỗi Mân Côi đặc biệt." (Theo lời kể của tác giả Ilibagiza trong tác phẩm Our Lady of Kibeho).
Saturday, November 28, 20208:34 PM(View: 44)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Bắt đầu ngày 28/11/1981, Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra với các nữ sinh ở một làng Phi Châu xa xôi. Mẹ rất đẹp và Mẹ cho họ thấy thị kiến về những biến cố trong tương lai. Tất cả có 7 thị nhân chính nhưng chỉ có ba thị nhân được giáo hội chấp nhận.
Saturday, November 28, 20205:03 PM(View: 63)
Đêm nay chúng ta bắt đầu Mùa Vọng. Một sự mở đầu cho Năm Phụng Vụ mới. Khi chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, hãy luôn nhớ đến sự kiện Chúa đến Lần Thứ Hai. Hãy canh tân trái tim và linh hồn với 4 điều kỷ luật này: 1. Thống hối, xa rời tội lỗi trong cuộc đời và trở lại với Chúa. 2. Từ bỏ mọi sự dưới mọi hình thức.
Saturday, November 28, 20202:42 PM(View: 39)
Ngày 27/11/1830 là ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Laboure tại Paris, thủ đô nước Pháp. Tính đến nay là đúng 190 năm. Trong hơn 20 chuyến hành hương Âu Châu mà tôi tổ chức thì lần nào khi ghé qua Paris, chúng tôi cũng đều đến dự Thánh Lễ tại Nguyện Đường Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm tại số 140 Rue Du Bac, Paris.

Ngày 21 tháng 10, Chân phước Phê-rô Cát-ten-lô, Linh mục (+1445)

Tuesday, October 20, 20208:52 PM(View: 52)

21-10sNgày 21 tháng 10, Chân phước Phê-rô Cát-ten-lô, Linh mục (+1445)

Chân phước Phê-rô sinh tại Om-bơ-ri-ê khoảng năm 1390, tại thành Cát-ten-lô. Đây cũng chính là thời điểm cuộc Đại Ly giáo đang diễn biến. Người được trao tu phục Dòng Đa Minh năm 15 tuổi tại một tu viện nơi quê nhà. Được gởi đến Co-tô-nê để thụ giáo chân phước Lô-ren-xô Ri-páp-ra-ta, tại đây, người trở nên thân thiện với thánh An-tô-ni-nô và chân phước An-giê-li-cô. Co-tô-nê là một trong những tu viện lớn có nề nếp và kỷ cương, đã hưởng ứng công cuộc cải tổ do cha Rây-mun-đô Ca-pua khởi xướng. Chính tại tu viện này, người được trao tác vụ linh mục và sống tại đây cho đến mãn đời.

Cha Phê-rô liên kết một cách phi thường việc luyện tập các nhân đức phú bẩm với hoạt động tông đồ. Mặc cho nguồn gốc quí tộc của gia đình và uy tín người có ảnh hưởng trong thành phố, người vẫn chỉ mong lãnh nhận những công việc thường hèn của tu viện : đi quyên góp ở từng gia đình, phục vụ những người nghèo khổ, săn sóc và ủi an các bệnh nhân.

Cha dẫn đưa nhiều tội nhân lòng dạ chai đá trở về với Chúa. Vào thời kỳ này, những quan niệm về sự chết và hình bóng của nó luôn ám ảnh tâm trí con người. Được biết, cha Phê-rô hăng say rao giảng về chủ đề này với một cái sọ trong tay… Lời cầu nguyện trong thánh lễ kính người hàm ý từ một giai thoại như sau : Một thanh niên chơi bời lêu lổng, thình lình được cha Phê-rô khuyên bảo là hãy dọn mình chuẩn bị chết, anh ta ăn năn trở lại và chết ít lâu sau đó. Lời cầu nguyện được diễn tả như sau : “Lạy Thiên Chúa, Ngài đã mặc khải cho các tín hữu của Ngài biết rằng:

"Nnếu họ năng suy gẫm về ngày sau hết của đời mình thì họ có thể xa lánh các dịp tội.’ Nhờ lời chuyển cầu và gương lành của chân phước Phê-rô, xin cho chúng con hằng ngày biết suy gẫm về cái chết, hầu tránh được hình phạt của sự chết đời đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị với Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men”.

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa là Đấng rất mực yêu thương, Chúa hằng kêu gọi dân Chúa luôn nhớ đến ngày chung thẩm. Qua lời cầu nguyện và gương sáng của chân phước Phê-rô, xin cho chúng con biết hướng lòng trí về sự chết nhờ đó chúng con cảm nghiệm được sự đau khổ do tội lỗi, ngõ hầu chúng được chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin...