14 Tháng Chín 20197:48 SA(Xem: 20)
Một phụ nữ ở Houston, Texas kể: “Tôi là người trở lại đạo Công giáo. Trong gia đình tôi có nhiều người chết trẻ trong đó có cha mẹ tôi, anh chị em tôi và những người thân quen. Cảm nghiệm này nói về người bạn của tôi.
11 Tháng Chín 20191:55 CH(Xem: 42)
Nguồn: Spiritdaily.com Một nhà trừ quỷ là LM Francesco Bamonte, tu sĩ của Dòng The Servants of the Immaculate Heart of Mary (Tôi Tở của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria) và cũng là một thành viên của Hiệp Hội Quốc Tế Trừ Quỷ đã biên soạn một tác phẩm kể về những câu chuyện mà ma quỷ nói qua trung gian là những kẻ bị quỷ nhận hay quỷ ám.
09 Tháng Chín 20199:30 CH(Xem: 51)
https://www.beliefnet.com/columnists/deaconsbench/2007/08/hauntedand-healed-a-story-of-fr-sudac.html#P3Xdq46kkGXXCIXt.99 Cảm nghiệm của anh John: "Anh John khoảng 50-60 tuổi. Anh lớn lên trong một gia đình Ái Nhĩ Lan
08 Tháng Chín 201911:28 SA(Xem: 50)
LNĐ: Bà Xuyến Bùi tuy nhà bà ở cách xa nhà thờ Thánh Linh gần 3 tiếng lái xe nhưng không hiểu vì cơ duyên nào mà bà lại gia nhập HĐ Đa Minh, gx Thánh Linh và thỉnh thoảng bà đi họp nguyệt hội. Gần đây bà nhờ nhóm cầu nguyện hàng ngày của HĐ khấn xin ơn lành cho gia đình bà. Rồi bà nhận được nhiều ơn lành. Bà đã chia sẻ hai lần như sau:
08 Tháng Chín 201911:21 SA(Xem: 31)
Bởi Vì Lòng Xót Thương Chúa quá cao vời và Mẹ Maria luôn đoái thương nhân loại yếu đuối chúng con.
08 Tháng Chín 20195:38 SA(Xem: 54)
*Chúa chữa lành ít nhất là 5 mặt: 1. Nội tâm, 2. Tình cảm, 3. Tâm linh, 4. Mối liên hệ gia đình, 5. Và thể xác.
06 Tháng Chín 20191:10 CH(Xem: 54)
LNĐ: Sáng nay sau buổi đọc kinh Phụng Vụ, Huynh Đoàn Đa Minh chúng tôi được nghe một cảm nghiệm rất đánh động của cô Martha. Cô Martha kể cảm nghiệm về ơn lành mà anh ruột cô là anh Peter nhận được trước khi anh qua đời lúc 61 tuổi:
01 Tháng Chín 20198:01 SA(Xem: 98)
Ngày 8 tháng 9 hàng năm là ngày Sinh Nhật của Đức Mẹ Maria. Năm nay sẽ có thêm nhiều người đeo ảnh vẩy Mề Đay Huyền Nhiệm (Miraculous Medal). Đó là mề đay mà Thiên Đàng hứa ban ân sủng cho người đeo mề đay. Năm 1830, Đức Mẹ đã hiện ra và tiết lộ điều này cho Thánh Nữ Catherine Labouré.
28 Tháng Tám 20193:55 CH(Xem: 77)
Lạy Chúa Cha Trên Trời, xin gửi Thánh Thần Chúa xuống trên các học sinh khi các cháu trở lại trường học. Xin Chúa Thánh Thần là Đấng Hướng Dẫn và bảo vệ con cháu chúng con. Xin Chúa giữ gìn con cháu chúng con khỏi mọi sự nguy hiểm và độc hại không cần thiết. Xin đặt con cháu con ở đúng chỗ, đúng thời gian để nhận được ân sủng...
28 Tháng Tám 20192:15 CH(Xem: 94)
Một người bạn trẻ kể cho tôi nghe cảm nghiệm của gia đình: "Kèm theo đây là hình con trai của một người chị rất thân trong gia đình em. Cháu đứng thứ hai bên tay phải tính qua. Tháng tới này cháu được thụ phong linh mục,

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM C (02/06/2019), CHỨNG NHÂN

31 Tháng Năm 201912:19 CH(Xem: 129)

ducCHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM C (02/06/2019), CHỨNG NHÂN

"Chính anh em là chứng nhân về những điều này"

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Trong các vụ án do tòa đời xét xử thì người đứng ra làm chứng cho sự việc đã xẩy ra được gọi là nhân chứng tức người làm chứng. Vai trò của nhân chứng rất quan trọng, nhiều khi mang tinh quyết định cho kết quả vụ án, nhất là khi ngoài nhân chứng còn có cả vật chứng liên quan tới tội phạm.

Trong Đạo mọi tín hữu đều phải là những người làm chứng cho những điều họ tin. Chính Chúa Giê-su cũng đã khẳng định như vậy: ”Chính anh em là chứng nhân về những điều nầy”. Những điều này là sự việc (hay Mầu Nhiệm) Đức Giê-su đã chịu khổ hình và đã phục sinh từ cõi chết. Nói rõ hơn mọi Ki-tô hữu phải là chứng nhân về Mầu Nhiệm Thương Khó và Phục Sinh & Lên Trời của Đức Giê-su Ki-tô.

II. LẮNG NGH.E LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 24,46-53:

46Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49"Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

III. SUY NIỆM VÀ TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 24,46-53:

3.1 Muốn làm nhân chứng cho sự việc (hay đúng hơn cho Mầu Nhiệm) chết và phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, người tín hũu phải biết rõ sự việc (hay đúng hơn Mầu Nhiệm) chết và phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Biết rõ sự việc (hay Mầu Nhiệm) ấy bằng mắt thấy tai nghe, bằng cảm nghiệm thiêng liêng, bằng hiểu biết và xác tín cá nhân.

3.2 Nhưng vì các Ki-tô hữu ngày nay không sống cùng thời Đức Giê-su nên chúng ta không thể biết rõ sự việc (hay Mầu Nhiệm) chết và phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô bằng mắt thấy tai nghe mà chúng ta chỉ có thể biết rõ sự việc (hay Mầu Nhiệm) ấy bằng cảm nghiệm thiêng liêng, bằng hiểu biết và xác tín cá nhân dựa trên nền tảng Thánh Kinh và Thánh Truyền là nguồn Mạc Khải Ki-tô giáo chinh thống.

3.2 Để giúp các tín hữu làm chứng nhân cho Mầu Nhiệm chết và phuc của mình Chúa Giê-su đã hứa ban Thần Khí Chúa cho các Tông Đồ: “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống" (là Thần Khí Chúa). Vì Thần Khí Chúa chẳng những bảo đảm cho những cảm nghiệm thiêng liêng cũng như sự hiếu biết và xác tìn của các Ki-tô hữu là chính xác mà Thần Khí Chúa còn đảm bảo cho chứng tá của họ là đáng tin cậy và có sức thuyết phục.

IV. SỐNG SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 24,46-53:

4.1 Công Cuộc Truyền Giáo của Giáo Hội Việt Nam: Nhìn vào bề mặt hay bề ngoài của Giáo Hội Việt Nam nhiều người, giáo sĩ có giáo dân có, hài lòng và hãnh diện với cơ sở vật chất bề thế ở khắp nơi, với số linh mục, chủng sinh, tu sĩ và tu sinh đông đảo, với số các hội đoàn công giáo tiến hành đủ mọi giới, mọi thành phần. Nhưng nếu kiểm tra và suy nghĩ về hoa trái của Công Cuộc Truyền Giáo thì chúng ta sẽ không còn tự tôn tự tin nữa, vì số lương dân gia nhập Hội Thánh Chúa vẫn là số rất khiêm tốn, nhất là số những người thực sự được thuyết phục để nhập đạo thì chỉ là số rất ít trong số những người trưởng thành chịu phép Rửa Tội mỗi năm.

4.2 Nguyên nhân của sự yếu kém trong Công Cuộc Truyền Giáo: Sở dĩ có sự yếu kém trong Công Cuộc Truyền Giáo là vì phần đại đa số giáo dân Việt Nam còn sống đạo một cách hời hợt, không xác tín, không dấn thân, không biết cách và khong có khả năng làm chứng. Đời sống đức tin của người tín hữu được tóm kết vào ba việc cốt yếu: Mộ Đạo, Hiều Đạo và Hành Đạo. Phần đông giáo dân Việt Nam là những người rất Mộ Đạo những lại rất ít Hiểu Đạo và càng ít Hành Đạo! Ít Hiều Đạo và ít Hành Đạo nên không chinh phục được anh chị em lương dân. Điều đó quá lôgích, còn kêu ca gì nữa.

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN VỚI TRONG TIN MỪNG LU-CA 24,46-53:

MỞ ĐẦU: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Chúa Giê-su Ki-tô, Con Cha, và cũng đã ban Thánh Thần Cha cho chúng con. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

Ghi chú: Theo tinh thần Phụng Vụ thì lời cầu nguyện giáo dân bao gồm 4 ý: cầu cho nhân loại, cho Hội Thánh Công giáo, cho cộng đoàn giáo xứ hay Dòng Tu của mình và cho một thành phần nào đó trong Giáo Hội hay xã hội.

1.- «Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này được nghe nói, được nghe giảng về Mầu Nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô Chết và Phục Sinh để cứu chuộc nhân loại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ và cho hết mọi Ki-tô hữu biết nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô mà rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Chính anh em là chứng nhân về những điều này» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người lớn bé già trẻ biết làm chứng nhân cho Mầu Nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô Chết và Phục Sinh bằng lời nói và hành động cụ thể.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các linh mục và phó tề sẽ được phong chức trong những ngày sắp tới, để các vị ấy được trần đầy Thánh Thần của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Chúa Giê-su, Con Cha, cho chúng con, và vì Cha cũng đã ban cả Thánh Thần Cha cho chúng con, để chứng con nên chứng nhân cho Mầu Nhiệm Chết và Phục Sinh của Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. 

Chúng con xin Thánh Thần Cha sai chúng con vào thế giới, vào các môi trường gia đình và xã hội để chúng con làm chứng cho Tình Yêu Cứu Độ của Chúa Giê-su Ki-tô và của chính Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen


Sài-gòn ngày 31 tháng 05 năm 2019
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội