Tuesday, September 28, 20215:39 PM(View: 1)
1. Người hấp hối lần chuỗi Thương Xót: "Linh hồn nào đọc chuỗi Tình thương này, sẽ được Tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (754, 848)
Tuesday, September 28, 20211:23 PM(View: 6)
Nguồn: Internet Một linh mục chia sẻ tâm tình: "Phần trong sạch nhất của các linh mục sẽ thể hiện, trong thời khó khăn, thử thách và khủng hoảng.
Tuesday, September 28, 202112:23 PM(View: 8)
https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-157-no-water-in-hell Gần đây, người ta hỏi tôi về hiệu quả của nước phép khi trừ quỷ. Có khi người ta tưởng rằng đó là một sự dị đoan của người Công Giáo, vậy chúng ta hãy nhìn kỹ lại.
Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 47)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 42)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 60)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 90)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 202)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 111)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 70)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

Thông Báo Về Phòng Cầu Nguyện

Tuesday, January 22, 20196:37 PM(View: 1225)
mauThông Báo Về Phòng Cầu Nguyện

- Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
- Lòng Thương Xót
- Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Xin kính mời quý A/C/E canh thức giờ Giêtsemani để Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô mỗi thứ năm trong tuần - chuẩn bị cho buổi Tĩnh Tâm Tận Hiến Vào tuần Lễ Suy Tôn Thánh Giá và Kính Đức Mẹ Sầu Bi, Ngày 10, tháng 9/2019 - Ngày 14, tháng 9/2019
Do Cha Linh Hướng Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.

Địa điểm sẽ thông báo sau.

Kính mong quý A/C/E ghi danh với ban phục vụ và mọi chi tiết xin liên lạc:

1-C. Ngọc Hà (646) 824-6840; email    Hannahngocha@gmail.com
2-C. Hương    (571) 215-9687; email    gog.hmh03@gmail.com
3-A. Minh       (480) 776-9512; email     Minhnguyen58@gmail.com

“Ôi  lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kito,
Xin bao phủ và cứu chúng con cùng toàn thể nhân loại.”

Ước mong được cùng quý A/C/E làm giờ đền tạ và Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô trên đường giây điện thoại:  (571) 535-4360

• Mỗi Tối Thứ Năm vào lúc:        • Giờ Kinh Sáng: Thứ Hai - Chúa Nhật
  11pm-3:30am   (Virginia) ET          7am-8:30am (VA) ET
  8pm-12:30am (California) PT          4am-5:30am  (CA) PT
  9pm-1:30am   (Arizona) EST          5am-6:30am (AZ) EST
  10pm-2:30am  (Texas) DST          6am-7:30am  (TX) DST

• Giờ Kinh Chiều: Thứ Hai-Thứ Sáu    • Giờ Kinh Tối: Thứ Hai - Chúa Nhật
  3pm-4pm (VA) ET                  8:30pm-10:30pm (VA) ET
  12pm-1pm (CA) PT              5:30pm-7:30pm  (CA) PT
  1pm-2pm (AZ) EST              6:30pm-8:30pm  (AZ) EST
  2pm-3pm (TX) DST              7:30pm-9:30pm (TX) DST

• Mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng
Giờ Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria với 2,000 Kinh Mân Côi Cầu nguyện cho các Linh Mục, Giáo Hội Hoàn Vũ, Ơn hoán cải …
“Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ.
Xin Hiệp Nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa.”