Monday, November 30, 20206:32 PM(View: 15)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Cảm nghiệm của một phụ nữ: Tuần này tôi đang cầu nguyện ráo riết và làm tuần Cửu Nhật để cầu khẩn Chúa và Mẹ Maria về những lời cầu xin khó thực hiện của mình. Đêm hôm qua, tôi có một giấc mộng như sau:
Monday, November 30, 202011:35 AM(View: 21)
Padre Pio nói: "Khi con đang tham dự Thánh Lễ và những nghi thức phụng vụ, Hãy tỏ ra tôn kính khi con đứng lên, quỳ xuống hay ngồi. Hãy làm những việc thờ phượng với lòng kính cẩn, Hãy khiêm nhường trong cái nhìn của con. Đừng quay đầu lại để xem ai đang đến hay đang đi, Hãy kính trọng nơi thánh thiêng.
Monday, November 30, 20206:44 AM(View: 23)
Nguồn: https://thepathlesstaken7.blogspot.com/2020/11/the-abbot-condemned-to-purgatory.html Chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho linh hồn của các vị giáo hoàng đã chết. Theo lời kể của St. Lutgarda thì Đức GH Innocent III đã hiện ra với bà tại quê nhà bà là nước Bỉ.
Saturday, November 28, 20209:14 PM(View: 25)
http://memaria.org/default.aspx?LangID=0&tabId=611 Mẹ Maria ở Kibeho đã dạy các thị nhân bài hát sau đây: "Xin Thần Khí của Thiên Chúa thánh hóa đôi bàn tay con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi môi con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi tai con! Xin Thần Khi Thiên Chúa chúc phúc cho linh hồn con để con có thể chúc phúc cho những người ở đây...
Saturday, November 28, 20208:52 PM(View: 29)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Tác giả kể lại: 1. “Chuỗi Mân Côi có một ý nghĩa sâu đậm đối với Đức Mẹ Maria. Mẹ nói rằng Mẹ sẽ dạy cho cô thị nhân Marie-Clare cách cầu nguyện chuỗi Mân Côi đặc biệt." (Theo lời kể của tác giả Ilibagiza trong tác phẩm Our Lady of Kibeho).
Saturday, November 28, 20208:34 PM(View: 24)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Bắt đầu ngày 28/11/1981, Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra với các nữ sinh ở một làng Phi Châu xa xôi. Mẹ rất đẹp và Mẹ cho họ thấy thị kiến về những biến cố trong tương lai. Tất cả có 7 thị nhân chính nhưng chỉ có ba thị nhân được giáo hội chấp nhận.
Saturday, November 28, 20205:03 PM(View: 26)
Đêm nay chúng ta bắt đầu Mùa Vọng. Một sự mở đầu cho Năm Phụng Vụ mới. Khi chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, hãy luôn nhớ đến sự kiện Chúa đến Lần Thứ Hai. Hãy canh tân trái tim và linh hồn với 4 điều kỷ luật này: 1. Thống hối, xa rời tội lỗi trong cuộc đời và trở lại với Chúa. 2. Từ bỏ mọi sự dưới mọi hình thức.
Saturday, November 28, 20202:42 PM(View: 20)
Ngày 27/11/1830 là ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Laboure tại Paris, thủ đô nước Pháp. Tính đến nay là đúng 190 năm. Trong hơn 20 chuyến hành hương Âu Châu mà tôi tổ chức thì lần nào khi ghé qua Paris, chúng tôi cũng đều đến dự Thánh Lễ tại Nguyện Đường Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm tại số 140 Rue Du Bac, Paris.
Saturday, November 28, 20202:39 PM(View: 26)
Buổi sáng ngày Lễ Tạ Ơn, vợ chồng tôi lái xe đi dự Lễ. Trên đường đi, tôi thấy một ông lão vô gia cư có bộ râu dài, ông ta đang ngồi dựa đầu vào bức tường gần nhà thờ St. Barbara. Bên cạnh ông là mấy cái xe đẩy của các siêu thị chất đầy quần áo và đồ dùng của ông. Trời lạnh ngắt lại thêm cơn gió lạnh buốt thổi đến làm cho mọi người cảm thấy lạnh cả hồn lẫn xác...
Wednesday, November 25, 20207:32 AM(View: 37)
Đối với người lớn tuổi thì kỷ niệm luôn là điều gì thân thương, đáng nhớ. Vì thế tôi xin kể về kỷ niệm xa xưa. Cái cảm giác mất mát và đáng sợ nhất đã xẩy ra cho tôi khi gia đình tôi từ giã Huế để vào Sài gòn vào mùa Hè năm 1967. Lúc ấy ở Huế đã có nhuốm mùi chiến tranh. Nhà tôi ở gần một ty cảnh sát nên thỉnh thoảng Việt Cộng pháo kích vào ty cảnh sát...

CHÚNG TÔI QUYẾT PHỤNG THỜ ĐỨC CHÚA. CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/08/2018) [Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69]

Saturday, August 18, 201810:39 AM(View: 700)
FullSizeRender(5)CHÚNG TÔI QUYẾT PHỤNG THỜ ĐỨC CHÚA.

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/08/2018)
[Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Giữ đạo hay theo Chúa là một chọn lựa. Không phải chỉ chọn lựa một lần khi chịu Phép Rửa Tội mà là chọn lựa mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ, mỗi phút.

Chọn lựa giữa Thiên Chúa và các thần khác như ông Giô-suê và dân Ít-ra-en trong sa mạc đã chọn phụng thờ Thiên Chúa vì Người đã tỏ lòng thương dân và cứu vớt dân ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập.

Chọn lựa là tin vào Lời của Chúa Giê-su Ki-tô, dù Lời ấy có chói tay, như các Tông đồ trong Phúc Âm đã tiếp tục chọn đi theo Chúa Giê-su, vì Người có những Lời đem lại sự sống đời đời.

Còn ngày nay chúng ta chọn ai? Đây là câu hỏi hết sức quan trọng mà mỗi người, mỗi cộng đoàn chúng ta phải trả lời Chúa và làm chứng cho thế giới, nhất là cho những người duy vật vô thần và lương dân sống bên cạnh và chung quanh chúng ta.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Bài đọc 1 (Gs 24,1-2a.15-17.18b): Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.

24.1 Yosua họp lại toàn thể các chi tộc Israel ở Sikem, và triệu tập các kỳ mục, các đầu mục, thẩm phán và ký lục của Israel ; họ đứng chầu trước nhan Thiên Chúa. 2 Bấy giờ Yôsua nói với toàn dân :

15 Nếu các ngươi không bằng lòng phụng thờ Yavê, thì hôm nay cứ chọn lấy ai mà thờ, hoặc là những thần, tổ tiên các ngươi đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của dân Amori nơi đất chúng các ngươi đang ở ! Phần ta và cả nhà ta, chúng ta sẽ phụng thờ Yavê ”.

16 Dân đáp lại và thưa : “ Quái gở thay nếu chúng tôi bỏ Yavê để phụng thời những thần khác. 17 Vì Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, chính Người đã đem chúng tôi cùng cha ông chúng tôi lên từ đất Aicập, từ nhà tôi mọi ; và đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao ấy ; Người đã gìn giữ chúng tôi trên đường chúng tôi đi, giữa tất cả nước chúng tôi ngang qua.

2.2 Bài đọc 2 (Ep 5,21-32): Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh.

21 Hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô:

22 Vợ (hãy phục tùng) chồng, như thể đối với Chúa. 23 Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội thánh, và Ngài là Cứu Chúa của thân mình. 24 Dù sao, như Hội thánh tùng phục Đức Kitô, thì các người làm vợ cũng hãy phục tùng chồng họ như vậy trong mọi sự!

25 Chồng hãy yêu mến vợ, cũng như Đức Kitô đã yêu mến Hội thánh, và đã phó nộp mình đi, 26ngõ hầu tác thánh, tẩy sạch, là tắm rửa cho bằng nước và lời, 27 hầu tự hiến cho mình một Hội thánh quang vinh, không một vết nhơ hay nét nhăn, hay chút gì như thế; trái lại để Hội thánh thực là thánh thiện, vô tì tích. 28 Cũng vậy, chồng phải yêu mến vợ mình, như chính thân mình. Mà yêu mến vợ thì khác gì là yêu mến mình! 29 Quả có ai bao giờ lại đi ghét xác thịt mình, trái lại người ta dưỡng nuôi mặc ấm, cũng như Đức Kitô xử với Hội thánh, 30 vì ta là chi thể của Thân mình Ngài. 31 Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cả cha mẹ và khắng khít với vợ mình, và hai chúng sẽ nên một thân xác. 32 Đó là một mầu nhiệm lớn, tôi muốn ám chỉ về Đức Kitô và Hội thánh.

2.3 Bài Tin Mừng (Ga 6,54a.60-69): Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống.
54 Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời. và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết.

60 Nghe rồi, trong các môn đồ của Ngài có nhiều người nói: "Lời chi mà sống sượng thế! Ai nào có thể nghe nổi?" 61 Nơi mình Ngài, Đức Yêsu biết môn đồ Ngài kêu ca về điều ấy, thì Ngài nói với họ: "Điều ấy làm cho các ngươi gai chướng ư? 62 Vậy nếu các ngươi trông thấy Con Người lên nơi Ngài đã có trước...? 63 Thần khí mới tác sinh, xác thịt thì không ích gì. Lời Ta đã nói với các ngươi là Thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong các ngươi có những kẻ không tin". Vì chưng từ đầu, Đức Yêsu đã biết ai là những kẻ không tin và ai là kẻ sẽ nộp Ngài. 65 Và Ngài nói: "Vì thế, Ta đã bảo các ngươi: không ai có thể đến với Ta, trừ phi là đã được Cha ban cho". 66 Từ đó, nhiều môn đồ của Ngài đã rút lui, và không còn đi theo Ngài nữa.

67 Vậy Đức Yêsu bảo nhóm Mười hai: "Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?" 68Simôn Phêrô đáp lại Ngài: "Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?". Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời. 69 Và chúng tôi đã tin cùng nhận biết: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa".
[Bản dịch các bài Thánh Kinh của cố linh mục Giu-se Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, đăng trên mạng Tin mừng cho người nghèo]

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIỂN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)

3.1.1 Bài đọc 1 (Gs 24,1-2a.15-17.18b) là tường thuật rất cảm động của sách Giô-suê. Ông Giô-suê là người lãnh đạo dân Ít-ra-en trong hành trình sa mạc tiến về miền đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân riêng Người. Trong cuộc hành trình đầy gian khổ ấy, không phải lúc nào niềm tin vào Thiên Chúa của con dân Ít-ra-en cũng kiên vững. Đã có nhiều lúc họ kêu trách Mô-sê và tiếc nuối những ngày ‘ổn định’ ở Ai-cập. Vì thế mà ông Giô-suê -cũng như ông Mô-sê- phải khôn ngoan hướng dẫn và củng cố lòng tin của dân. Ông đã quy tụ mọi chi tộc Ít-ra-en ở Si-khem để xác định lập trường của mình và yêu cầu dân xác định lập trường của họ. Và họ đã làm theo gợi ý và nguyện vọng của ông cũng là thánh ý của Thiên Chúa!

Trong trích đoạn này chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng đã giải thoát Ít-ra-en ra khỏi cảnh nô lệ và đưa họ vào Đất Hứa bằng quyền năng mạnh mẽ của Người.

3.1.2 Bài đọc 2 (Ep 5,21-32) là những lời khuyên của Thánh Phao-lô đối với các Ki-tô hữu sống đời vợ chồng. Đối với Thánh Phao-lô thì hôn nhân và tình yêu vợ chồng Ki-tô hữu rất cao cả vì là hình ảnh và biểu tượng của Tình Yêu và sự Kết Hiệp của Chúa Giê-su Ki-tô với Hội Thánh.

Trong trích đoạn này chúng ta nhận ra Chúa Giê-su là Đấng đã hiến mình cho Hội Thánh,  yêu thương và chăm sóc Hội Thánh là thân thể Người.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Ga 6,54a.60-69) có thể được xem là đoạn kết của diễn từ về bánh trong Phúc Âm Thánh Gio-an. Không chỉ dân chúng mà một số môn đệ cũng thấy những lời khẳng định của Chúa Giê-su là "chướng tai" tức khó hiểu và khó chấp nhận. Nhưng Chúa Giê-su không hề nhượng bộ mà từ chối sự thật. Trái lại Người đòi các môn đệ và các tông đồ phải chọn lựa:

* hoặc không chấp nhận, không tin vào lời Người mà rút lui như nhiều môn đệ đã làm;

* hoặc tin vào lời Người mà chấp nhận và tuyên xưng với/như Phêrô:

"Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?". Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời.  Và chúng tôi đã tin cùng nhận biết: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa".

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)     

Sứ điệp của ba bài Sách Thánh hôm nay là: Thiên Chúa (và Chúa Giê-su Ki-tô) là Đấng đã đến với con người, giải thoát con người khỏi cảnh nô lệ và thiết lập với con người một tương quan yêu thương mật thiết.

Vì thế Thiên Chúa (và Chúa Ki-tô) đáng được chúng ta thờ phượng và yêu mến, cho dù cuộc sống hiện tại của chúng ta có nhiều khó khăn, thử thách và cám dỗ như những người Ít-ra-en trong hành trình sa mạc, và cho dù chúng ta phải tin và thực hành những lời “khó nghe” về Thánh Thể (là Thịt Máu Chúa Giê-su), về sự tái sinh, về việc bỏ mình và vác thập giá, về Tám Mối Phúc Thật.

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA (1)

4.1 Sống với Thiên Chúa là có những tâm tình/lời/hành động chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa là Đấng đã thực hiện cuộc “xuất hành” cho dân Ít-ra-en tức đã giải phóng dân Ít-ra-en và mọi dân, mọi người khỏi mọi cảnh nô lệ về chính trị, kinh tế, văn hóa, sắc tộc và sâu thẳm nhất là khỏi tội lỗi và sự khống chế của Xa-tan.

Sống với Chúa Giê-su Ki-tô là có những tâm tình/lời/hành động chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Chúa là Đấng đã nuôi chúng ta bằng Thánh Thể và bằng Lời.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là chúng ta quyết chí chọn lựa chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi và nỗ lực hết sức mình để sống theo giáo huấn của Chúa Giê-su Ki-tô.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI  VÀ CHO HỘI THÁNH

5.1 «Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trên thế giới hôm nay, để ai nấy nhìn nhận và phụng thờ Thiên Chúa là Chúa Tể vũ trụ vạn vật.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.2 «Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, cho các Linh Mục và các Phó Tế cùng toàn thể Hội Thánh, để mọi thành phần Dân Chúa đón nhận Thần Khí và sự sống từ Lời Chúa!
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.3 «Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho giáo dân thuộc giáo xứ chúng ta để mọi người này kiên trì trong việc đi theo  Chúa Ki-tô là Đấng có lời đem lại sự sống đời đời.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  
               
5.2 «Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác!»  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các Ki-tô hữu, nhất là cho các tân tòng, để mọi người kiên vững trong lòng tin mà không chạy theo tà thần hay ngẫu thần là tiền tài, danh vọng, quyền lực và lạc thú.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.                                                                                                         
Sàigòn ngày 18 tháng 08 năm 2018