Tuesday, February 7, 20239:24 PM(View: 13)
  Nguồn: Forums of the Virgin Mary (Dịch từ tiếng Bồ Đào Nha, Portugual) Có nhiều người được ơn chữa lành của Thánh Charbel nhờ lời cầu nguyện. Có nhiều người được ơn chữa lành nhờ xức dầu hay hương thơm. Có những người khác được ơn chữa lành nhờ đụng đến cái thắt lưng hay vạt áo của Thánh Charbel.
  Tuesday, February 7, 20238:54 PM(View: 16)
  Nguồn: Forums of the Virgin Mary (Dịch từ tiếng Bồ Đào Nha, Portugual) Thánh Charbel đã làm nhiều phép lạ chữa lành khi người ta cầu khấn ngài. Người ta đã ghi chép lại những cuộc hiện ra của Thánh Nhân và ngài chữa lành cho nhiều người cầu xin ngài cứu giúp.
  Monday, February 6, 20237:04 PM(View: 13)
  Nguồn: Robert Gillespie Vào lúc 3 giờ chiều ngày 7/2/1945, bọn lính Cộng Sản đã đến ngôi nhà thờ ở vùng Široki Brijeg gần làng Medjugorje, Bosnia và Herzegovia để bắt bớ và giết hại các tôi tớ của Chúa. Họ ra lệnh cho các tu sĩ Dòng Phanxico rằng:
  Monday, February 6, 20236:29 PM(View: 15)
  Thỉnh thoảng Chúa ban cho tôi hồng ân vào trang nhà của Thánh Đường Thánh Phero tại Roma. Đôi khi tôi có niềm vui là được chơi với những cái chuông của Thánh Đường Thánh Phero tại Roma, vì tôi ở gần các bịnh nhân và thân nhân của họ ở trong bịnh viện
  Monday, February 6, 20235:38 PM(View: 21)
  https://www.sunstar.com.ph/article/1952672/pampanga/opinion/cervantes-blessed-mother-issues-grave-message-declares-the-time-is-now Vào ngày 11/1/2023, Đức Mẹ nói với nhà thần bí Valeria Copponi rằng ĐGH Benedict XVI đã vào Thiên Đàng và đang sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta. Đức Mẹ Maria nói:
  Monday, February 6, 20234:59 PM(View: 21)
  https://www.sunstar.com.ph/article/1952672/pampanga/opinion/cervantes-blessed-mother-issues-grave-message-declares-the-time-is-now Sau đây là thông điệp mà Đức Mẹ ban ngày 29/1/2023 cho thị nhân Pedro Regis: “Các con thân mến, Mẹ kêu gọi các con hãy thắp lửa sáng chói cho đức tin của các con. Hãy luôn nhớ rằng không có một lực lượng...
  Monday, February 6, 20234:47 PM(View: 20)
  https://www.sunstar.com.ph/article/1952672/pampanga/opinion/cervantes-blessed-mother-issues-grave-message-declares-the-time-is-now Sau đây là thông điệp mà Đức Mẹ ban ngày 27/1/2023 cho một thị nhân có Dấu Thánh là bà Luz de Maria de Bonilla, Dòng Ba Augustino.
  Saturday, February 4, 20234:34 PM(View: 46)
  https://www.youtube.com/watch?v=ZZAlHJqMGMI www.youtube.com/watch?v=uYUidKwVeqo https://www.youtube.com/watch?v=8r18RmFIcAk Đức Trinh Nữ Maria đã xuất hiện vào 3 ngày hôm trước, 1/2/2023 sau Thánh Lễ buổi chiều khi mọi người cử hành Thánh Lễ cho những người tận hiến. Khi ấy vị linh mục đang chuẩn bị hôn bàn Thánh...
  Friday, February 3, 20239:24 PM(View: 36)
  https://churchlifejournal.nd.edu/articles/the-rosary-priest-venerable-patrick-peyton-csc/ Cha Patrick Peyton vốn là một bé trai nhà nghèo từ nước Ái Nhĩ Lan, là một người làm việc lao động, một người đã bỏ học trung học nửa chừng mà nay đã có cơ hội nói chuyện với hàng triệu người. Sự thành công này là do công việc của Chúa.
  Friday, February 3, 20234:09 PM(View: 32)
  https://churchlifejournal.nd.edu/articles/the-rosary-priest-venerable-patrick-peyton-csc/ Khi nước Mỹ tham gia Thế Giới Đại Chiến II thì Cha Patrick Peyton muốn giúp đỡ, ngài nghĩ đến hàng ngàn ngày đêm mà ngài hằng cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi với gia đình của ngài.

  Open Letter to President Donald Trump

  Tuesday, June 19, 20183:07 AM(View: 1848)
  baoveOpen Letter to President Donald Trump
  (Submitted via the White House contact form on June 18, 2018, at 03:54 PM.


  June 18, 2018
  The White House Electronic Response
  Reference: "L'Amérique est grande parce que l'Amérique est bonne. Quand l'Amérique cessera d'être bonne, Amérique cessera d'être grande." – Alexis de Tocquevile
  Dear President:
  This letter relates to somber events in Vietnam which have definite connections with American foreign policies toward this poor country since the Nixon administration: extensive protests and ire against the Hanoi regime's scheme
  (i) Suffocating its people's voice with its Internet Security Act, and
  (ii) Annexing this country to Red China as a colony.
  As ever, the Hanoi regime responds with repression, brutality, and even bloodshed, characteristics of a wild-dog regime, which best illustrates a Latin saying, "Homo homini lupus."
  Please bear in mind:
  - For the sake of economic interest, Richard Nixon and Henry Kissinger sold out Vietnam to Red China more than 40 years ago, giving rise to countless suffering and misfortune to the South Vietnamese people. The betrayal on the part of a U.S. Jew-controlled government constituted one of the hideous curses which would remain with any American leadership as long as you and your likes do nothing to address the issue;
  - Post-Nixon administrations, especially Bill Clinton's, worsened the curse with a so-called diplomatic normalization with the totalitarian regime in Vietnam, a move triggered by Jews and the American Communist Party;
  - You and your likes are now worsening the curse even further by officially ignoring human rights, freedom, and democracy in your foreign policy, thus encouraging dictators to crush their citizens. Vietnam's current ordeals stand out as a consequence of U.S. Jew-controlled policies.
  Please bare in mind the above-mentioned curse. You and you likes owe much to the Vietnamese people. Please assume your responsibility before history. You and your likes are no bystanders as those pervasive mindless bystanders on this doomed planet.
  Dear President, what secret agreements the U.S. signed with Red China and North Vietnam at the end of the Vietnam War as an attempt to wipe out Vietnam on the world map?
  Sincerely,

  Dong Yen