Friday, December 4, 20206:57 PM(View: 14)
Nguồn: Spiritdaily.com (Tiếp theo) Sau đây là những cảm nghiệm khác về sự hiện diện của các thiên thần:
Friday, December 4, 20206:37 PM(View: 17)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là những cảm nghiệm về sự hiện diện của các thiên thần:
Monday, November 30, 20206:32 PM(View: 40)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Cảm nghiệm của một phụ nữ: Tuần này tôi đang cầu nguyện ráo riết và làm tuần Cửu Nhật để cầu khẩn Chúa và Mẹ Maria về những lời cầu xin khó thực hiện của mình. Đêm hôm qua, tôi có một giấc mộng như sau:
Monday, November 30, 202011:35 AM(View: 46)
Padre Pio nói: "Khi con đang tham dự Thánh Lễ và những nghi thức phụng vụ, Hãy tỏ ra tôn kính khi con đứng lên, quỳ xuống hay ngồi. Hãy làm những việc thờ phượng với lòng kính cẩn, Hãy khiêm nhường trong cái nhìn của con. Đừng quay đầu lại để xem ai đang đến hay đang đi, Hãy kính trọng nơi thánh thiêng.
Monday, November 30, 20206:44 AM(View: 39)
Nguồn: https://thepathlesstaken7.blogspot.com/2020/11/the-abbot-condemned-to-purgatory.html Chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho linh hồn của các vị giáo hoàng đã chết. Theo lời kể của St. Lutgarda thì Đức GH Innocent III đã hiện ra với bà tại quê nhà bà là nước Bỉ.
Saturday, November 28, 20209:14 PM(View: 46)
http://memaria.org/default.aspx?LangID=0&tabId=611 Mẹ Maria ở Kibeho đã dạy các thị nhân bài hát sau đây: "Xin Thần Khí của Thiên Chúa thánh hóa đôi bàn tay con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi môi con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi tai con! Xin Thần Khi Thiên Chúa chúc phúc cho linh hồn con để con có thể chúc phúc cho những người ở đây...
Saturday, November 28, 20208:52 PM(View: 55)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Tác giả kể lại: 1. “Chuỗi Mân Côi có một ý nghĩa sâu đậm đối với Đức Mẹ Maria. Mẹ nói rằng Mẹ sẽ dạy cho cô thị nhân Marie-Clare cách cầu nguyện chuỗi Mân Côi đặc biệt." (Theo lời kể của tác giả Ilibagiza trong tác phẩm Our Lady of Kibeho).
Saturday, November 28, 20208:34 PM(View: 44)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Bắt đầu ngày 28/11/1981, Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra với các nữ sinh ở một làng Phi Châu xa xôi. Mẹ rất đẹp và Mẹ cho họ thấy thị kiến về những biến cố trong tương lai. Tất cả có 7 thị nhân chính nhưng chỉ có ba thị nhân được giáo hội chấp nhận.
Saturday, November 28, 20205:03 PM(View: 63)
Đêm nay chúng ta bắt đầu Mùa Vọng. Một sự mở đầu cho Năm Phụng Vụ mới. Khi chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, hãy luôn nhớ đến sự kiện Chúa đến Lần Thứ Hai. Hãy canh tân trái tim và linh hồn với 4 điều kỷ luật này: 1. Thống hối, xa rời tội lỗi trong cuộc đời và trở lại với Chúa. 2. Từ bỏ mọi sự dưới mọi hình thức.
Saturday, November 28, 20202:42 PM(View: 39)
Ngày 27/11/1830 là ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Laboure tại Paris, thủ đô nước Pháp. Tính đến nay là đúng 190 năm. Trong hơn 20 chuyến hành hương Âu Châu mà tôi tổ chức thì lần nào khi ghé qua Paris, chúng tôi cũng đều đến dự Thánh Lễ tại Nguyện Đường Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm tại số 140 Rue Du Bac, Paris.

ĐỨC TIN LÀ NHỮNG GÌ CHÚNG TA LÀM

Saturday, January 20, 201811:50 PM(View: 725)
DM7ĐỨC TIN LÀ NHỮNG GÌ CHÚNG TA LÀM

“Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?”

Đức tin nhiều hơn là những gì bạn cảm nhận.  Nhiều người nhầm lẫn những xúc cảm và những cảm nhận với đức tin.  Họ đến nhà thờ và họ được cảm động, được truyền cảm hứng, và được kích thích.  Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang bước đi trong đức tin.

Kinh Thánh chép rằng đức tin là những gì chúng ta làm chứ không phải những gì chúng ta cảm nhận.  Nói cách khác, đức tin không chỉ là tình cảm.  Ví dụ khi tôi ra đường và thấy một người vô gia cư và nghèo khó.  Tôi thấy người này đang bị đói, bị lạnh và đang cần quần áo, nhà ở.  Tôi có bày tỏ đức tin lớn hay không nếu tôi bước tới và nói, “Hãy vui lên!  Đừng lo lắng; hãy hạnh phúc! Hãy cảm thấy tốt lành! Hãy làm mặt vui vẻ đi”?

Không cần có nhiều đức tin để làm điều đó.  Đức tin sinh ra lòng thương xót.  Đức tin nói, “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể làm để chấm dứt nỗi khổ của bạn.”  Trong suốt KT Tân Ước, những nhân chứng nói rằng Chúa Giêsu động lòng thương xót cho đoàn dân.  Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta thấy đức tin rất thực tế.

Khi chúng ta nhìn thấy một nhu cầu, chúng ta làm một vài điều để đáp ứng nhu cầu đó..  Chúng ta không chỉ quăng ra một câu lẹ làng, “Được rồi, tôi sẽ cầu nguyện cho bạn.”  Kinh Thánh chép rằng chúng ta bày tỏ đức tin bằng hành động của mình.

Suy Gẫm/Thảo Luận:

-  Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc biến đức tin thành hành động như thế nào?

-  Chúa Giêsu đã dạy những gì về lòng thương xót do đức tin thật sinh ra?

-  Làm thế nào để bạn có thể chuẩn bị để đáp ứng những nhu cầu bạn gặp?

Faith Is Something We Do.

Rick Warren