Friday, December 4, 20206:57 PM(View: 14)
Nguồn: Spiritdaily.com (Tiếp theo) Sau đây là những cảm nghiệm khác về sự hiện diện của các thiên thần:
Friday, December 4, 20206:37 PM(View: 17)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là những cảm nghiệm về sự hiện diện của các thiên thần:
Monday, November 30, 20206:32 PM(View: 40)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Cảm nghiệm của một phụ nữ: Tuần này tôi đang cầu nguyện ráo riết và làm tuần Cửu Nhật để cầu khẩn Chúa và Mẹ Maria về những lời cầu xin khó thực hiện của mình. Đêm hôm qua, tôi có một giấc mộng như sau:
Monday, November 30, 202011:35 AM(View: 46)
Padre Pio nói: "Khi con đang tham dự Thánh Lễ và những nghi thức phụng vụ, Hãy tỏ ra tôn kính khi con đứng lên, quỳ xuống hay ngồi. Hãy làm những việc thờ phượng với lòng kính cẩn, Hãy khiêm nhường trong cái nhìn của con. Đừng quay đầu lại để xem ai đang đến hay đang đi, Hãy kính trọng nơi thánh thiêng.
Monday, November 30, 20206:44 AM(View: 39)
Nguồn: https://thepathlesstaken7.blogspot.com/2020/11/the-abbot-condemned-to-purgatory.html Chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho linh hồn của các vị giáo hoàng đã chết. Theo lời kể của St. Lutgarda thì Đức GH Innocent III đã hiện ra với bà tại quê nhà bà là nước Bỉ.
Saturday, November 28, 20209:14 PM(View: 46)
http://memaria.org/default.aspx?LangID=0&tabId=611 Mẹ Maria ở Kibeho đã dạy các thị nhân bài hát sau đây: "Xin Thần Khí của Thiên Chúa thánh hóa đôi bàn tay con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi môi con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi tai con! Xin Thần Khi Thiên Chúa chúc phúc cho linh hồn con để con có thể chúc phúc cho những người ở đây...
Saturday, November 28, 20208:52 PM(View: 55)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Tác giả kể lại: 1. “Chuỗi Mân Côi có một ý nghĩa sâu đậm đối với Đức Mẹ Maria. Mẹ nói rằng Mẹ sẽ dạy cho cô thị nhân Marie-Clare cách cầu nguyện chuỗi Mân Côi đặc biệt." (Theo lời kể của tác giả Ilibagiza trong tác phẩm Our Lady of Kibeho).
Saturday, November 28, 20208:34 PM(View: 47)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Bắt đầu ngày 28/11/1981, Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra với các nữ sinh ở một làng Phi Châu xa xôi. Mẹ rất đẹp và Mẹ cho họ thấy thị kiến về những biến cố trong tương lai. Tất cả có 7 thị nhân chính nhưng chỉ có ba thị nhân được giáo hội chấp nhận.
Saturday, November 28, 20205:03 PM(View: 63)
Đêm nay chúng ta bắt đầu Mùa Vọng. Một sự mở đầu cho Năm Phụng Vụ mới. Khi chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, hãy luôn nhớ đến sự kiện Chúa đến Lần Thứ Hai. Hãy canh tân trái tim và linh hồn với 4 điều kỷ luật này: 1. Thống hối, xa rời tội lỗi trong cuộc đời và trở lại với Chúa. 2. Từ bỏ mọi sự dưới mọi hình thức.
Saturday, November 28, 20202:42 PM(View: 39)
Ngày 27/11/1830 là ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Laboure tại Paris, thủ đô nước Pháp. Tính đến nay là đúng 190 năm. Trong hơn 20 chuyến hành hương Âu Châu mà tôi tổ chức thì lần nào khi ghé qua Paris, chúng tôi cũng đều đến dự Thánh Lễ tại Nguyện Đường Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm tại số 140 Rue Du Bac, Paris.

Thứ Hai 08/01/2018 – Tuần 1 quanh năm Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Sunday, January 7, 20188:10 PM(View: 1056)
8-1Thứ Hai 08/01/2018 – Tuần 1 quanh năm, Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Gioan làm chứng về Chúa Giêsu.
Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mc 1,7-11

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

13 Bấy giờ Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !” 15 Nhưng Đức Giê-su trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

16 Khi Đức Giê-su vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra ; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17 Và có tiếng từ trời phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN

1. Ghi nhớ:

Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã làm phép rửa cho Anh em nhờ nước: còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” (Mc 1, 7-8)

2. Suy niệm:

Thánh Mác-cô giới thiệu ông Gioan là Tiền hô của Chúa Giêsu, là sứ giả dọn đường cho Người. Lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả tập trung vào Chúa Giêsu và làm chứng về Chúa Giêsu. Ở thời này, dân Do Thái mong chờ Đấng Thiên Sai Cứu thế đến. Với lời giảng dạy đầy khôn ngoan của ông Gioan, kêu gọi mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo tới ông, thú tội, ăn năn và sám hối trở về.  Ông là Tiền Hô của Chúa Giêsu và cũng là sứ giả dọn đường cho Chúa. Thế nên ông xác định rõ ràng: “ Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người rửa anh em trong Thánh Thần”, đây mang ý nghĩa Chúa Giêsu chuẩn bị thực hiện cuộc xuất hành mới.

Phép rửa nhờ nước của ông Gioan là khởi đầu cho một cuộc hoán cải hay sự sám hối để trở về với Chúa, nhằm thanh luyện tâm hồn, để trông đợi Đấng Mê-si-a sẽ đến. Còn phép rửa của Chúa Giêsu khi Người thuyết phục được ông Gioan nhận làm phép rửa cho Chúa, ngay sau khi vừa lên khỏi mặt nước: “ Người thấy tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng; Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” chính là phép rửa của Người trong Thánh Thần. Đây mang ý chỉ toàn thể công trình cứu độ do Chúa Giêsu khai mạc với công cuộc thánh hóa cánh chung nhờ Thánh Thần. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là khởi đầu cuộc tạo thành mới. Thánh Thần xuống trên Đức Giêsu là để tấn phong và xác nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ Thiên Chúa đã hứa. Đức Giêsu: Người là Quân Vương được xức dầu tấn phong để cai trị muôn dân, đồng thời Người là Con Một yêu dấu của Chúa Cha được dâng hiến làm lễ vật trong hy lễ, Người tôi trung của Thiên Chúa có nhiệm vụ rao giảng, thực hiện công cuộc cứu độ muôn dân.

Bài Tin Mừng hôm nay,  mỗi người giáo dân được đã được lãnh nhận bí tích Rửa Tội trong Chúa Thánh Thần, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa và tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, được tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Người, được tha thứ tội nguyên tổ và được tái sinh trở nên con cái Thiên Chúa. Đó là một hồng ân rất cao cả Thiên Chúa dành sẵn cho mọi người. Vì vậy mỗi người chúng ta cố gắng quyết tâm từ bỏ tội lỗi, ham mê tiền tài danh vọng, sống xứng đáng làm con cái Thiên Chúa, và Người sẽ dành sẵn triều thiên vinh quang đời sau cho chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa , chúng con xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã trao tặng cho mọi người, Người đã  lập ra bí tích Rửa tội để ban ơn tha tội giúp chúng con vượt qua cơn cám dỗ, yếu đuối của tội lỗi, hầu chúng con an tâm sống trong bình an chuẩn bị cho hành trang, tìm về quê Trời mai sau. Amen.

M. Liên