Friday, December 4, 20206:57 PM(View: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com (Tiếp theo) Sau đây là những cảm nghiệm khác về sự hiện diện của các thiên thần:
Friday, December 4, 20206:37 PM(View: 15)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là những cảm nghiệm về sự hiện diện của các thiên thần:
Monday, November 30, 20206:32 PM(View: 39)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Cảm nghiệm của một phụ nữ: Tuần này tôi đang cầu nguyện ráo riết và làm tuần Cửu Nhật để cầu khẩn Chúa và Mẹ Maria về những lời cầu xin khó thực hiện của mình. Đêm hôm qua, tôi có một giấc mộng như sau:
Monday, November 30, 202011:35 AM(View: 46)
Padre Pio nói: "Khi con đang tham dự Thánh Lễ và những nghi thức phụng vụ, Hãy tỏ ra tôn kính khi con đứng lên, quỳ xuống hay ngồi. Hãy làm những việc thờ phượng với lòng kính cẩn, Hãy khiêm nhường trong cái nhìn của con. Đừng quay đầu lại để xem ai đang đến hay đang đi, Hãy kính trọng nơi thánh thiêng.
Monday, November 30, 20206:44 AM(View: 38)
Nguồn: https://thepathlesstaken7.blogspot.com/2020/11/the-abbot-condemned-to-purgatory.html Chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho linh hồn của các vị giáo hoàng đã chết. Theo lời kể của St. Lutgarda thì Đức GH Innocent III đã hiện ra với bà tại quê nhà bà là nước Bỉ.
Saturday, November 28, 20209:14 PM(View: 46)
http://memaria.org/default.aspx?LangID=0&tabId=611 Mẹ Maria ở Kibeho đã dạy các thị nhân bài hát sau đây: "Xin Thần Khí của Thiên Chúa thánh hóa đôi bàn tay con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi môi con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi tai con! Xin Thần Khi Thiên Chúa chúc phúc cho linh hồn con để con có thể chúc phúc cho những người ở đây...
Saturday, November 28, 20208:52 PM(View: 55)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Tác giả kể lại: 1. “Chuỗi Mân Côi có một ý nghĩa sâu đậm đối với Đức Mẹ Maria. Mẹ nói rằng Mẹ sẽ dạy cho cô thị nhân Marie-Clare cách cầu nguyện chuỗi Mân Côi đặc biệt." (Theo lời kể của tác giả Ilibagiza trong tác phẩm Our Lady of Kibeho).
Saturday, November 28, 20208:34 PM(View: 44)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Bắt đầu ngày 28/11/1981, Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra với các nữ sinh ở một làng Phi Châu xa xôi. Mẹ rất đẹp và Mẹ cho họ thấy thị kiến về những biến cố trong tương lai. Tất cả có 7 thị nhân chính nhưng chỉ có ba thị nhân được giáo hội chấp nhận.
Saturday, November 28, 20205:03 PM(View: 63)
Đêm nay chúng ta bắt đầu Mùa Vọng. Một sự mở đầu cho Năm Phụng Vụ mới. Khi chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, hãy luôn nhớ đến sự kiện Chúa đến Lần Thứ Hai. Hãy canh tân trái tim và linh hồn với 4 điều kỷ luật này: 1. Thống hối, xa rời tội lỗi trong cuộc đời và trở lại với Chúa. 2. Từ bỏ mọi sự dưới mọi hình thức.
Saturday, November 28, 20202:42 PM(View: 39)
Ngày 27/11/1830 là ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Laboure tại Paris, thủ đô nước Pháp. Tính đến nay là đúng 190 năm. Trong hơn 20 chuyến hành hương Âu Châu mà tôi tổ chức thì lần nào khi ghé qua Paris, chúng tôi cũng đều đến dự Thánh Lễ tại Nguyện Đường Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm tại số 140 Rue Du Bac, Paris.

Tin Mừng Giáng Sinh

Saturday, December 23, 20176:38 AM(View: 746)
gs12Tin Mừng Giáng Sinh

„Bà Elisabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà". Nghe lời ấy bà rất bối rối, và tự hỏi öời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: „Thưa bà Maria, xin đừng sợ. vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacop đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận". Bà Maria thưa với sứ thần: „Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: „Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được". Bấy giờ bà Maria nói: „Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi" (Lc 1, 26-38)

Thiên Chúa đã chịu đựng những tội bất tín, bất trung qua nhiều thế hệ của dân Ngài, từ ngày tạo dựng đất trời, khi người con yêu đầu tiên, Adam&Eva, đã phản bội tình yêu của Ngài, Ngài đã tha thứ hết cho họ. Tuy vậy, trong ý định của Ngài, Ngài chuẩn bị một thiếu nữ thánh thiện nơi trần thế để cưu mang Con Một Yêu Quý của Ngài, sẽ xuống thế làm người, cứu nhân loại thoát khỏi tội lỗi. "Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây, người thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Emmanuen." (Is 7,14) -

Từ đó đến khoảng hai ngàn năm sau, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến Nazareth , miền Galilê „gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà David, trinh nữ ấy tên là Maria". Nàng là một trinh nữ khiêm nhu, độ lượng, ngoan hiền, kiên định, biết sống hết mình với bất cứ điều gì Thiên Chúa dạy. Sứ thần lên tiếng chào: „Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà". „Nghe lời ấy bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì" vì bình thường người Do Thái chào nhau „shalom" có nghĩa là: bình an ở với bà. Maria liên tưởng ngay tới lời sứ thần chào ông Ghit-ôn; „Chào chiến sĩ can trường! Đức Chúa ở cùng ông" (Tl 6,12). Sau lời chào đó, ông Ghit-ôn được Thiên Chúa mạc khải một sứ mệnh: Lên đường cứu Israel khỏi tay quân Madian. Vì thế Maria biết chắc chắn mình sẽ được diễm phúc,Thiên Chúa mạc khải cho một sứ mệnh hệ trọng.

„Đức Chúa ở cùng Bà",Thiên Chúa ở với trinh nữ Maria không chỉ bằng quyền năng, bằng sự quan phòng mà còn bằng sự hiện diện chính Ngài. Thánh Thần Chúa bao phủ Maria trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa. "Nghĩa là Chúa ở với tôi - trước tôi- sau tôi- trong tôi- trên tôi - bên phải tôi- bên trái tôi. Có Ngài ở cùng, tôi chẳng thấy Cô Đơn!" (St. Patrick)

„Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa" lời trấn an của thiên sứ khiến Maria xúc động cúi mặt thẹn thùng với chút xấu hổ (vì được khen), nàng thực sự không sợ hãi mà trái lại nàng cảm nghiệm đó là một niềm vui trọn vẹn, nàng cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương và tình yêu đó đưa nàng đến chỗ tự hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Tâm hồn nàng càng thêm tin tưởng, cậy trông, phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa. „Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacop đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận". Khi nghe những lời cao cả thiêng liêng này, Maria, người trinh nữ đoan trang, thánh thiện, mạnh mẽ, giữ thinh lặng suy niệm trong lòng và vui mừng được Thiên Chúa ban một mầu nhiệm, biết mình sẽ có một em bé rất cao trọng, là CON Đấng Tối Cao, do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ngôn sứ Isaia nhắc nhở nàng: „Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển" (Is 46,18) Linh hồn nàng reo vui, nhảy múa, ca ngợi quyền năng Thiên Chúa, nàng sẽ thể hiện lòng tin yêu và vâng phục, sẵn sàng „xin vâng" thi hành sứ mệnh Thiên Chúa trao. Nàng thưa với thiên sứ: „việc ấy xảy ra cách nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng".

Sứ thần: „Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà" . Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Maria như ngọn lửa đốt lên trong cung lòng trinh trong, thánh hóa thân xác Maria trở nên tinh tuyền, một nhiệm tích thiêng liêng trở thành thai nhi trong cung lòng trinh nữ Maria. Một hài nhi mang nhân tính như tất cả hài nhi khác sẽ lớn dần lên nhờ „ quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà" để gìn giữ bảo vệ "Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa....... Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."… Người Mẹ này sẽ truyền tặng cho thân thể Giêsu dòng máu huyết quản, những nét di truyền thánh thiện, tính tình nhân ái, sự giáo dục nghiêm túc thuở thơ ấu, Giêsu phải núp bóng Đấng Tối Cao mà lớn lên, tựa một đóa hoa ẩn kín chưa hề được chiếm hữu làm quà tặng dâng Thiên Chúa. „Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói".". Mẹ Maria thưa với sứ thần bằng tất cả con tim của Mẹ và với sự tự do ưng thuận của Mẹ luôn kết hiệp với hành động Chúa Thánh Thần.

„Rồi sứ thần từ biệt ra đi". Sứ thần „ra đi" về trời, Đức Maria ở lại thế gian với trách nhiệm đã đón nhận, cưu mang Con Thiên Chúa với biết bao chông gai thử thách. (đây là sợi giây thiêng liêng nối Trời với Đất đến muôn thuở muôn đời, vô cùng vô tận). Thử thách trước tiên là sự nghi ngờ của Thánh Giuse. Đến khi Thánh Giuse được sứ thần truyền tin cho biết người con trong cung lòng Maria là Con Thiên Chúa, Ngài cùng Mẹ Maria vất vả trên hành trình bảo vệ, bao bọc, chăm sóc mẹ con nàng, khi đưa mẹ con nàng về quê Thánh Giuse, con vua David, để khai sổ bộ, khi sinh hạ Chúa Giêsu nơi hèn mọn là chuồng thú vật, khi chạy trốn, khi tị nạn tại Aicập ... nuôi dạy Bé Giêsu cho khôn lớn v.v.. Suốt cuộc đời Ngài âm thầm thi hành mệnh lệnh Thiên Chúa giao, cho đến khi Ngài qua đời trong tay người mà Ngài hằng kính trọng và yêu mến: „Maria là người đầy duyên bởi Người đầy ơn" (Charles Péguy).

 Tạ ơn Chúa, cho con nhận ra quyền năng Chúa Thánh Thần hoạt động kỳ diệu trong linh hồn Đức Maria. Tạ ơn Chúa đã ban cho nhân loại Ơn Cứu Độ là Chúa Giêsu Kitô.

Xin Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống, là lửa tình yêu, và sự xức dầu ngọt ngào ở với con, để con biết sống đẹp lòng Chúa như Mẹ Maria. Amen.

Elisabeth Nguyễn (Giáng Sinh 2017)