Thursday, December 7, 20239:09 PM(View: 22)
Một phụ nữ chia sẻ như sau: Mỗi buổi sáng, khi tôi lái xe để đưa con gái tôi đến trường thì hai mẹ con tôi luôn cầu nguyện chung với nhau. Chúng tôi thưa với Chúa là chúng tôi cảm tạ Ngài về rất nhiều hồng ân mà Ngài ban cho gia đình chúng tôi.
Thursday, December 7, 20238:40 PM(View: 17)
From: Forums of the Virgin Mary, Peru Bài báo của Forum of the Virgin Mary từ nước Peru đã viết rằng: Có những điều trùng hợp đáng ghi nhớ xẩy ra giữa Tổng Thống Abraham Lincoln là vị tổng thống đầu tiên bị ám sát và Tổng Thống John F. Kennedy.
Thursday, December 7, 20237:45 PM(View: 17)
From: Forums of the Virgin Mary, Peru Bài báo của Forum of the Virgin Mary từ nước Peru đã viết rằng Cố Tổng Thống Mỹ John F. Kennedy và Đức Mẹ Maria đã ngăn ngừa một cuộc chiến tranh nguyên tử. Vào 60 năm trước đây, đúng vào ngày 22/11/1963, Tổng Thống Mỹ là người Công Giáo, đó là TT Kennedy đã bị ám sát. Kẻ giết ngài cũng bị giết chết vào 2 ngày sau đó...
Wednesday, December 6, 20238:22 PM(View: 19)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Cám nghiệm của cô Ann Vucic, cư dân Medjugorje, nước Bosnia-Herzegovina: "Khi cha mẹ tôi leo lên đồi Hiện Ra thì có hàng chục ngàn người đã quy tụ dưới chân đồi. Lúc đó thì chính quyền Cộng Sản cũng đã biết tin. Họ phỏng đoán là có khoảng 10,000 người đến tham dự.
Wednesday, December 6, 20237:44 PM(View: 24)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Cám nghiệm của cô Ann Vucic, cư dân làng Medjugorje, nước Bosnia-Herzegovina: Càm nghiệm này được đăng trên YouTube. Sẽ có một cuốn phim mang tên là: "Between the Mountains" có nghĩa là: "Giữa Hai Ngọn Núi."
Wednesday, December 6, 20231:27 PM(View: 24)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins viết: Cô Ania Goledzinowska, 23 tuổi làm chứng:
Wednesday, December 6, 202312:39 PM(View: 26)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins viết: Ngày 15/11/2014, đài MaryTv.tv chiếu một buổi cầu nguyện để cầu cho hoà bình tại Medjugorje. Buổi cầu nguyện ấy có sự hiện diện của thị nhân Ivan Dragicevic và Đức Hồng Y ...
Tuesday, December 5, 20234:03 PM(View: 38)
Nguồn: Spiritdaily.com "13 Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa; nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất." (Do Thái 11:
Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 55)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 65)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A (22/10/2023), TRẢ NỢ THIÊN CHÚA I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Saturday, October 21, 20231:49 PM(View: 51)

3thienthanSUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A (22/10/2023), TRẢ NỢ THIÊN CHÚA

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Thánh Kinh nói chung và trong Phúc Âm nói riêng, mỗi câu chuyện, mỗi giáo huấn hay mổi tuyên bố của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu, của một vị ngôn sứ đều có một bối cảnh riêng. Hiếu được bối cảnh riêng của từng câu chuyện, của từng giáo huấn hay tuyên bố của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu, của một vị ngôn sứ chúng ta mới hiều đầy đủ câyu chuyện, giáo huấn hay tuyên bố ấy,

Bối cảnh của câu chuyện trong bài Phúc âm Chúa Nhật XXVIII thường niên hôm nay (Mt 22,15-21) là như sau: Vào lức đó, dân Do-thái đang sống dưới ách đô hộ của đế quốc Roma. Người dân phải nộp thuế cho nhà cầm quyền ngoại bang và mất chủ quyển. Có nhiều người bất mãn, muốn lật đổ chính quyền, nhưng cũng có kẻ bàn mình cho ngoại bang để hưởng lợi cá nhân. Trong bối cảnh rối ren ấy các biệt phái Do-thái tìm cách gài bẩy Chúa Giêsu bằng cách sai người đến hỏi Chúa: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?"

Chúng ta hãy tìm xem Chúa Giêsu muốn dậy ta điều gì khi Người trả lời:

“Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 22,15-21:

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào.

Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ:

"Hình tượng và danh hiệu này là của ai?"

Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 22,15-21:

Câu trả lời của Chúa Giêsu có hai phần hay hai vế: Phần hay vế thứ nhất là phụ và phần hay vế thứ hai là chính. Phần hay vế thứ nhất được các biệt phài và nhà cầm quyền Rôma chú ý. Còn phần hay vế thứ hai thì bị các biệt phài và nhà cầm quyền Rôma lãng quên và thờ ơ nên Chúa Giêsu đã nhắc khéo.

3.1 Cái gì của Cêsarê hãy trả cho Cêsarê: Cêsarê và đế quốc Rôma đuợc (Thiên Chúa) giao trọng trách cai trị Israel là dân riêng của Thiên Chúa thì ông ấy phải cai trị dân theo ý Thiên Chùa là tạo cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân. Quyên bính cai trị là điều thuộc về ông ấy.

Hình ông ấy được in/khắc trên đồng tiền thể hiện quyên bính ấy. Dân Israel có nghĩa vụ nộp thuế cho ông ấy. Nhưng Cêsarê không có toàn quyền trên dân Israel mà Cêsarê cũng có nghĩa vụ đối với Thiên Chúa và đối với dân Israel. Nghĩa vụ của Cêsarê đối với Thiên Chúa và với dân Israel là tôn trọng quyền tối thượng của Thiên Chúaa, tôn trọng Đền Thờ và tôn giáo của Israel. Nghĩa vụ của Cêsarê đối với dân Israel là lo cho mọi người được ấm no hạnh phúc. Trong thực tế thì Cêsarê và đế quốc Rôma không làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Thiên Chúa cũng như đối với dân Israel!

3.2 Cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa: Vì Thiên Chúa là Đấng đã tạo nên dân Israel và dân Rôma và ban ơn cứu độ cho những người sống theo giáo huấn của Người nên Thiên Chúa đáng được dân Israel và dân Rôma nhận biết, yêu mến và tôn thờ. Vì dân Israel và dân Rôa đã được Thiên Chúa chọn cách đặc biệt và giao sứ mạng riêng thì dân Israel và dân Rôma phải dành cho Thiên Chúa một vị trí cao nhất trong tâm hồn và đời sống. Nhưng đế quốc Rôma đã lam quyền và đã chiếm quyến của Thiên Chúa. Riêng dân Israel đã từ chối tình yêu của Thiên Chúa và đã giết hại các ngôn sứ và thậm chí cả Con Thiên Chúa. Họ mắc nợ Thiên Chúa rất rất nhiều.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 22,15-21:

4.1 Không chỉ có dân Roma và dân Israel mắc nợ Thiêu Chúa mà tất cả các dân đều mắc nợ Thiêu Chúa: Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên mọi người vađã quy tự các dân lại với nhau trên một mảnh đất cố định. Thiên Chúa còn là Đấng đã muốn hết mọi người được ơn Cứu Độ nên đã sai Con Một Người đến thế gian. Chúa Giêsu đã rao giàng Nước Trời và đã chịu chết trên thập giá để cứu chuộc loài người!. Những ân huệ tày trời ấy mỗi người, mỗi dân tộc chúng ta đã đền đáp được bao nhiêu?

4.2 Truyền gíao hay loan báo Tin Mừng là chúng ta trả nợ Thiêu Chúa: Có người không nhìn thấy mối liện hệ giữa bài Phúc âm hôm nay và ngày Truyền giáo Thât ra có mối quan hệ mật thiết vì Truyền Giáo là gì nếu không phải là làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa hay là làm cho mọi người trở thành môn đệ Chúa Giêsu. Nói cách khác Truyền giáo là giúp mọi người trả món nợ mà ai cũng nợ Thiên Chúa.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, và Cha đã mời chúng con tham dự vào Công Cuộc Truyền Giáo của Con Cha. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin

1.- «Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho tất cả mọi người sống chân thành với Thiên Chúa và với nhau.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả giáo dân để mọi Kitô hữu sống theo giáo huấn và sự chỉ dậy của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê".» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi giáo dân tránh xa lối sống giả hình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xsin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- « Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa"» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta là biết tôn trọng những gì là của người khác và nhất là những gì là của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xsin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con và Cha đã mời gọi chúng con tham dự vào Công Cuộc Loan Báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Con Cha.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh và lòng hăng say để chúng con biết giúp người chung quanh nhận ra và yêu mến Cha là Chúa và là Cha mọi người Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 21 tháng 10 năm 2023
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội