Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 14)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 22)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.
Sunday, December 3, 202312:05 PM(View: 14)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: "Chúng tôi xin kể một cảm nghiệm rất đánh động của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ, ông Jim là một nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Ông ở nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông mang chứng nghiện rượu. Sau đó, ông đi hành hương Medjugorje và được ơn hoán cải.
Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 26)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 62)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 58)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 63)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20236:14 PM(View: 49)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20235:25 PM(View: 55)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Saturday, November 25, 20239:33 PM(View: 74)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]: Một tác giả nổi tiếng tên là Rod Dreher, người Công Giáo đã viết về một cảm nghiệm xẩy ra cho một người bạn Công Giáo của ông như sau: Vài tuần sau đó, anh Pete và gia đình đi du lịch. Khi cả nhà họ đang đi thăm một cái hang động thì đứa bé trai 10 tháng tên Ed cứ khóc mãi dù cha mẹ đã dỗ dành rất nhiều.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Friday, October 20, 20239:28 PM(View: 42)

2-4LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

https://www.youtube.com/watch?v=BGk1Skcn8qc

5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần 28 TN.
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Tv 129,3-4

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,

nào có ai đứng vững được chăng ?

Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ,

lạy Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en.

Bài đọc 1 : Rm 4,13.16-18

Mặc dầu không còn gì để trông cậy, Áp-ra-ham vẫn trông cậy và vững tin.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

13 Thưa anh em, không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp ; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. 16 Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa ; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Áp-ra-ham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ Lề Luật, mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, 17 như có lời chép : Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, Đấng ông tin tưởng, Đấng làm cho kẻ chết được sống, và khiến những gì không có hoá có.

18 Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán : Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế.

Đáp ca : Tv 104,6-7.8-9.42-43 (Đ. c.8a)

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

6Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !
7Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
những điều Người quyết định
là luật chung cho cả địa cầu.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
8Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !
9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thệ cùng I-xa-ác.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
42Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa
cùng Áp-ra-ham, tôi tớ của Người.
43Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn,
vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Tung hô Tin Mừng : x. Ga 15,26b.27a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Ha-lê-lui-a.


Tin Mừng : Lc 12,8-12

Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.


8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

10 “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.

11 “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, 12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”

Ca hiệp lễ : Tv 33,11

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ,

còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

SUY NIỆM-TUYÊN XƯNG

Thánh Stephanô Ven, khi bị quân lính bắt bước qua thánh giá, đã mạnh dạn tuyên xưng: “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá sao được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ tôi phải bỉ đạo mà mua!”

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã lập giao ước với người trung tín trong cơn thử thách đức tin rằng, họ sẽ nhận được phần thưởng nếu họ can đảm tuyên xưng Thiên Chúa trước mặt người đời.

Ngày nay, Chúa vẫn mời gọi chúng ta mạnh dạn tuyên xưng lòng trung thành với Đức Giêsu ngang qua những biến cố đời mình. Lời tuyên xưng chỉ thuyết phục khi chúng ta vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh để có thể bước đi trong chân lý, nói sự thật và hành động theo những gì đã tuyên xưng.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, con muốn quyết tâm sống sao cho xứng danh người môn đệ Chúa. Xin Ngài giúp sức và nâng đỡ để con thực thi được niềm mong ước ấy. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô: Lòng thương cảm là dấu ấn của Chúa trong trái tim chúng ta

Chiều thứ Năm ngày 19/10, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi cầu nguyện cho những người di cư và tị nạn do Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện tổ chức. Buổi cầu nguyện diễn ra cạnh tượng đài người di cư “Angels Unawares - Các thiên thần không được biết đến” được đặt tại quảng trường thánh Phêrô.

Bài suy tư của Đức Thánh Cha trong buổi cầu nguyện cho người di cư và tị nạn dựa trên dụ ngôn người Samari nhân hậu trong Tin Mừng được thánh Luca thuật lại (xem Lc 10:25-37). Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng dụ ngôn là trung tâm của Thông điệp Fratelli tutti, bởi vì nó là “chìa khóa để chuyển từ một thế giới khép kín sang một thế giới mở, từ một thế giới chiến tranh đến một thế giới hòa bình”.

Từ nhân vật trong dụ ngôn và liên tưởng đến người di cư, Đức Thánh Cha nhận xét: “Con đường từ Giêrusalem đến Giêrikhô không phải là một con đường an toàn”. Ngày nay, cũng có “vô số tuyến đường di cư băng qua sa mạc, rừng rậm, sông ngòi và biển cả không an toàn. Có bao nhiêu anh chị em ngày nay thấy mình cũng ở trong hoàn cảnh giống như người lữ hành trong dụ ngôn? Bao nhiêu người bị cướp bóc, bị đánh đập dọc đường? Họ rời đi bị lừa dối bởi những kẻ buôn người vô đạo đức. Sau đó họ bị đem bán như hàng hóa thương mại. Họ bị bắt cóc, bỏ tù, bóc lột và làm nô lệ. Họ bị sỉ nhục, tra tấn và hãm hiếp. Nhiều người chết mà không bao giờ đạt được mục tiêu của họ. Những con đường di cư của thời đại chúng ta đầy những người nam nữ bị thương và bị bỏ dở sống dở chết”.

Ngay cả ngày nay, vẫn có những người liếc nhìn và bước tiếp, chắc chắn tự biện minh cho mình, thực ra là vì ích kỷ, thờ ơ, sợ hãi. Ngược lại, Tin Mừng cho biết người Samari đã nhìn thấy người bị thương và động lòng thương (c. 33). Đức Thánh Cha quả quyết: “Lòng thương cảm là dấu ấn của Chúa trong trái tim chúng ta”. Giống như người Samari nhân hậu, ngày nay chúng ta được mời gọi gần gũi với tất cả những người lữ hành, để cứu mạng sống họ, chữa lành vết thương, xoa dịu nỗi đau của họ.

Đức Thánh Cha nhắc lại việc giúp đỡ người tị nạn qua bốn động từ: “chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập”. Ngài nói: “Đây là một trách nhiệm lâu dài, trên thực tế, người Samari nhân hậu dấn thân khi ông đi và cả khi ông về”. Một cách thực tế cấp bách, “tất cả chúng ta phải dấn thân làm cho con đường trở nên an toàn hơn để người di cư ngày nay không trở thành nạn nhân của cướp bóc. Cần phải tăng cường nỗ lực nhiều hơn để chống lại các mạng lưới tội phạm lợi dụng giấc mơ của những người di cư. Nhưng điều cần thiết không kém là chỉ ra những con đường an toàn hơn. Vì lý do này, chúng ta phải cam kết mở rộng các kênh di cư hợp lệ”. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi “thúc đẩy một cách tiếp cận chung và đồng trách nhiệm trong việc quản lý các dòng người di cư, vốn dường như sẽ gia tăng trong những năm tới”.

Vatican News