Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 12)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 21)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 16)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 14)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 25)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 30)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 30)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 47)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:
Monday, September 18, 202312:19 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Liệu bạn có biết cách nào để đếm ơn sủng của Chúa như lời Thánh Kinh đã mời gọi chúng ta không? Xin hãy nhìn lại tất cả những ơn lành nào mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa.
Monday, September 18, 202311:37 AM(View: 41)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Thiên Chúa hỏi ông Job: “Con ở đâu khi Ta tạo thành trái đất, khi các ngôi sao mai cùng nhau ca hát và tất cả các con cái của Chúa kêu lên vì vui mừng?" (Job 38:4, 7)

PVLC Tuần XII Thường Niên Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Saturday, June 24, 202310:19 AM(View: 81)

1-3PVLC Tuần XII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo phụng niên của Giáo Hội, Mùa Thường Niên kéo dài 34 tuần lễ, nhưng được chia ra làm 2 giai đoạn,
giai đoạn sau Mùa Giáng Sinh và giai đoạn sau Mùa Phục Sinh.

Giai đoạn Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh ngắn nhất là 5 tuần lễ và dài nhất là 9 tuần lễ,
giai đoạn Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh thường được bắt đầu vào Tuần thứ 10 Thường Niên.

Nếu Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh toàn là các bài Phúc Âm theo Thánh ký Marcô cho ngày thường trong tuần (tới hết tuần 9),
thì Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh theo Thánh Ký Mathêu (từ tuần 10 đến hết tuần 21) và Phúc Âm Thánh Luca (từ tuần 22 tới hết tuần 34).
Nếu Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh theo chiều hướng kéo dài Mầu nhiệm Nhập thể nơi hoạt động Thiên Sai của Đức Giêsu Nazarét, thì
Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh theo chiều hướng Giáo huấn của Ngài (Phúc Âm Mathêu) và Lòng Thương Xót của Ngài (Phúc Âm Luca),
một Lòng Thương Xót bao gồm toàn thể nhân loại, nên Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh cũng theo chiều hướng truyền giáo là như thế.

Chúng ta tiến vào Tuần XII Thường Niên với Giáo Huấn của Chúa Giêsu cho thành phần 12 tông đồ được Người tuyển chọn và sai đi (từ CN XI TN tuần trước), và trong tuần chúng ta lại tiếp tục với Giáo huấn của Người trực tiếp cho các tông đồ và qua các vị gián tiếp cho dân chúng, ở Bài Giảng Phúc Đức.

Trọn Lành Trên Núi,
cùng với những gương sống thánh chứng nhân của các vị thánh nhân thời đại trải dài trong giòng lịch sử của Giáo Hội, nhất là của nhị vị đại tông đồ Phêrô và Phaolô, nhưng thánh nhân đã hiện thực Giáo Huấn Phúc Âm Trọn Lành của Chúa Kitô, và đã trở thành những chứng nhân trung thực của Người, ở những cái links sau đây:

Tuần XII Thường Niên

TN.CNXII-A.mp3 / https://youtube.com/live/L_i3k8ldv8o

ThuHaiTuanXIITN.mp3 (2018) / MTN.XII-2.mp3 (2021)

TDCTT-PVLC/TN.XIIL-3.mp3

ThanhCyriloAlaxandria.mp3 / https://youtu.be/DGd18f3wAwQ (27/6 Thứ Ba)

TDCTT-PVLC/TN.XIIL-4.mp3

ThanhIreneGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/NTUMYBEQw7E (28/6 Thứ Tư)

LeThanhPheroPhaolo.mp3

https://youtu.be/E0SmZAYy9F8 / https://youtu.be/JRtMLiCCn7k (29/6 Thứ Năm)

XII-6.mp3

CacThanhTuDaoTienKhoiCuaGiaoDoanRoma.mp3 / https://youtu.be/Lj9kHTz6HaQ (30/6 Thứ Sáu)

ThuBayTuanXIITN.mp3