Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 12)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 21)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 16)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 14)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 25)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 30)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 30)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 47)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:
Monday, September 18, 202312:19 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Liệu bạn có biết cách nào để đếm ơn sủng của Chúa như lời Thánh Kinh đã mời gọi chúng ta không? Xin hãy nhìn lại tất cả những ơn lành nào mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa.
Monday, September 18, 202311:37 AM(View: 41)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Thiên Chúa hỏi ông Job: “Con ở đâu khi Ta tạo thành trái đất, khi các ngôi sao mai cùng nhau ca hát và tất cả các con cái của Chúa kêu lên vì vui mừng?" (Job 38:4, 7)

Lạy Cha chúng con! (22.06.2023 – Thứ Năm Tuần XI Thường Niên) Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 6,7-15)

Thursday, June 22, 20235:32 PM(View: 82)

3-12bLạy Cha chúng con!

(22.06.2023 – Thứ Năm Tuần XI Thường Niên)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 6,7-15)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :

‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con ; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’

“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

Lạy Cha chúng con!

Đây là lời kinh duy nhất Chúa Giêsu dạy các môn đệ và mọi người khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Điều mà Chúa Giêsu mong muốn vì đẹp lòng Chúa Cha. Hơn nữa là Người muốn các môn đệ và mọi người phải vừa cầu xin và vừa phải góp phần làm cho những điều cần thiết nhất ấy thành hiện thực.

Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho mọi người được biết Thiên Chúa là Cha mọi người, mọi người là anh em, nên phải yêu thương nhau: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời”. Đấng đã dựng nên “chúng ta” và yêu thương ta đến muôn đời nữa. Đây là tình yêu đặc biệt vượt lên trên các tôn giáo độc thần, mà chỉ thấy có ở đạo Chúa. Có đứa trẻ nào, có thể hiểu hết được tình yêu thương của người bố đối với nó? Trừ khi chúng thành người cha người mẹ. Cũng vậy tình yêu thương của Thiên Chúa mà ta được làm con, cũng chẳng bao giờ ta hiểu hết được trừ khi ta được về trời hưởng Chúa.

Chúng con nguyện cho danh Cha cả sáng nước Cha trị đến:

Cho dù “ Trời đất đầy vinh quang Chúa (Is 6,3), “Không trung loan báo việc tay Người làm” ( Tv 19,2). Nhưng số người trong nhân loại nhận ra điều vinh quang cả sáng Chúa ấy vẫn chưa tất cả, nên ta phải cầu xin và góp phần bằng hành động, vật chất, yêu thương để làm cho họ nhận ra vinh quang Chúa nữa.

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời:

Cầu cho nhân loại nhận ra Chúa nhưng còn biết thực thi lời Chúa dạy, để Lề Luật Chúa được tôn trọng khắp nơi, tình yêu thương của Chúa được lan tràn mặt đất. Để Thiên Đàng Chúa mọi người được nếm ngay từ thế gian này.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày:

Cho dù đã có lần Chúa dạy ta: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân xác lấy gì mà mặc… Hãy xem chim trời chúng không gieo, không gặt…thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng” (Mt 6, 25-26). Nhưng ở đây Chúa vẫn dạy ta phải cầu xin “ Lương thực hàng ngày”, chứ không phải ngày mai, ngày kia hay lâu dài, vì Chúa đã nói “Ngày nào có đủ sự khốn khó cho ngày ấy”. Điều quan trọng để Chúa dạy ta là: ta lệ thuộc vào Chúa tất cả: “Không có Thầy anh em không thể làm gì được”(Ga 15,1-8 ). Ở đây Chúa cũng còn muốn ta xin để linh hồn ta được của ăn là Thánh Thể Chúa hàng ngày.

Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con:

Chúng ta đều là những người có tội với Chúa, nên phải nhờ vào tình thương công ơn cứu chuộc của Thiên Chúa. Xin cho ta được Chúa tha tội với điều kiện ta cũng phải biết tha cho anh em.

Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi dự dữ:

Là xin cho ta khỏi bị đi theo lời mời gọi của ma quỷ thế gian xác thịt mà phạm tội mất lòng Chúa. Cuối cùng xin cho ta khỏi mọi sự dữ cả về linh hồn và thân xác và nếu có thì xin Chúa thêm sức cho ta chịu đựng được.

Một cán bộ dò hỏi một đoàn viên huynh đoàn: “Cụ già yếu vậy sao còn chăm chỉ cầu xin Chúa nhiều thế?”- Vâng tôi già yếu chẳng cần gì nhiều đến của cải thế gian này. Nhưng còn sống ngày nào tôi phải đi để ca tụng, thờ phựợng, cảm tạ Người, là Cha yêu thương đã tạo dựng cho tôi được làm người làm con Chúa đời này và đời sau. Tôi cũng cầu xin thay cho con cháu tôi và những người còn khô khan biết nhận ra Thiên Chúa mà phụng thờ…

Lạy Chúa ! Xin cho con biết nghe lời Chúa dạy mà chăm chỉ cầu nguyện để đem lại hạnh phúc đời này và đời sau cho con mà thôi- Amen.

Giuse Ngọc Năng