Saturday, September 23, 202312:38 AM(View: 21)
Hôm nay 23/9/2023, ngày lễ giỗ Thánh Padre Pio, vị linh mục người Ý (23/9/1968). Đó cũng là ngày mà vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu cách đây 56 năm dài. Vậy mà tôi nhở như là mới xẩy ra vào ngày hôm qua:
Friday, September 22, 202311:46 PM(View: 16)
https://torchbearerforthequeen.blogspot.com/ Chúa Giêsu nói với nữ tu Mary Ephrem vào những ngày 12/71954, 13/7/1954 và 14/7/1954:
Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 27)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 36)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 34)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 25)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 34)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 39)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 34)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 56)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:

PVLC Tuần XI Thường Niên

Saturday, June 17, 202310:53 AM(View: 89)

2-1PVLC Tuần XI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Sau 3 Chúa Nhật liền ngay sau Mùa Phục Sinh: CN Hiện Xuống, CN Ba Ngôi và CN Thánh Thể,
Giáo Hội dẫn chúng ta từ từ, qua các CN tiếp theo sau đó cho đến CN 34 Lễ Chúa Kitô Vua,
tiến theo chiều hướng của Mầu Nhiệm Cánh Chung, một mầu nhiệm đã được bắt đầu từ Mầu Nhiệm Nhập Thể:
"khi đến thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến..." (Galata 4:4),
"vào những ngày sau hết này, Thiên Chúa nói với chúng ta qua Người Con" (Do Thái 1:1).

Nếu "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) mở đầu cho Mầu Nhiệm Cánh Chung
thì Người cũng kết thúc Mầu Nhiệm Cánh Chung khi Người tái giáng với tư cách là Chúa Tể, là Vua,
Đấng "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mathêu 28:18) ngay từ Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người.
Bởi thế, Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh là thời điểm truyền giáo của Giáo Hội (xem Mathêu 28:19-20),
thời điểm Giáo Hội là "mầm mống và khởi nguyên của Nước Thiên Chúa" trên trần gian này (xem Lumen Gentium 5),
như một hạt cải nhỏ bé nhất, theo đà lịch sử, trở thành một cây vĩ đại cho phần rỗi muôn dân (xem Mathêu 13:31-32).

Theo chiều hướng chứng nhân truyền giáo của Giáo Hội cho Nước Thiên Chúa trị đến trên thế gian của Mầu Nhiệm Cánh Chung,
chúng ta tiếp tục cử hành PVLC Tuần XI Thường Niên.

CTT