Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 7)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 21)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 16)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 14)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 25)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 30)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 30)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 47)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:
Monday, September 18, 202312:19 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Liệu bạn có biết cách nào để đếm ơn sủng của Chúa như lời Thánh Kinh đã mời gọi chúng ta không? Xin hãy nhìn lại tất cả những ơn lành nào mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa.
Monday, September 18, 202311:37 AM(View: 41)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Thiên Chúa hỏi ông Job: “Con ở đâu khi Ta tạo thành trái đất, khi các ngôi sao mai cùng nhau ca hát và tất cả các con cái của Chúa kêu lên vì vui mừng?" (Job 38:4, 7)

THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN Wednesday of the Tenth Week in Ordinary Time https://www.youtube.com/watch?v=aT38wFqNErY ?

Tuesday, June 13, 20238:52 PM(View: 69)

12-8THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

Wednesday of the Tenth Week in Ordinary Time
https://www.youtube.com/watch?v=aT38wFqNErY

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần 10 TN.
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Tv 26,1-2

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con

con còn sợ người nào ?

Chúa là thành luỹ bảo vệ đời con,

con khiếp gì ai nữa ?

Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con

phải lảo đảo té nhào.

Bài đọc 1 : 2 Cr 3,4-11

Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

4 Thưa anh em, nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa. 5 Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, 6 Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống. 7 Nếu việc phục vụ Lề Luật -thứ Lề Luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá- mà được vinh quang đến nỗi dân Ít-ra-en không thể nhìn mặt ông Mô-sê được, vì mặt ông chói lọi vinh quang -dù đó chỉ là vinh quang chóng qua-, 8 thì việc phục vụ Thần Khí lại không được vinh quang hơn sao ? 9 Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao ? 10 So với vinh quang tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì. 11 Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao ?

Đáp ca : Tv 98,5.6.7.8.9 (Đ. x. c.9c)

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

5Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

6Mô-sê cùng A-ha-ron trong hàng tư tế Chúa,
cũng như Sa-mu-en trong số người cầu khẩn Thánh Danh !
Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

7Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,
các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

8Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã thương đáp lại,
Chúa là Thiên Chúa khoan dung khi xử với các ngài,
nhưng trừng phạt khi các ngài lầm lỗi.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

9Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
hướng về núi thánh mà phủ phục,
vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ,
quả thật là Đấng Thánh.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

Tung hô Tin Mừng : Tv 24,4b.5a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mt 5,17-19

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Ca hiệp lễ : Tv 17,3

Lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ bảo vệ,

là Đấng giải thoát con,

lạy Thiên Chúa con thờ,

chính Ngài phù hộ con.

SUY NIỆM-KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

Lề luật đóng vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội, nhưng cũng chỉ vì lề luật mà con người có thể đánh mất giá trị cốt lõi của luật là bác ái.

Đức Giêsu đến thế gian và rao giảng về một thứ lề luật mới mẻ, không bị ràng buộc bởi những giới hạn hẹp hòi từ trong tâm hồn con người. Còn nhóm kinh sư và Pharisêu thì coi trọng lề luật vì nó là luật, ai sai thì chịu phạt, ai cố tình vi phạm thì bị khai trừ khỏi cộng đoàn. Một thứ lề luật thiếu lòng nhân. Đức Giêsu không có ý coi thường lề luật của tiền nhân nhưng Người kiện toàn và mặc cho nó một trái tim đầy lòng trắc ẩn.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đối xử với mọi người bằng tinh thần bác ái và lòng quảng đại, vì đó mới là thứ lề luật mà Đức Giêsu muốn chúng ta thực thi.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có cái nhìn yêu thương và bác ái trong cách cư xử hằng ngày của chúng con. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Các Giáo hội gần gũi với Đức Thánh Cha sau ca phẫu thuật

Sáng ngày 9/6, phòng báo chí Toà Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã có đêm thứ hai ngon giấc. Đội ngũ y tế thông báo rằng hình ảnh lâm sàng đang dần cải thiện và quá trình hậu phẫu diễn ra bình thường. Sau bữa sáng, Đức Thánh Cha bắt đầu vận động, ngài dành phần lớn thời gian của buổi sáng trên chiếc ghế bành. Điều này cho phép ngài đọc báo và bắt đầu một số công việc.

Từ khi Đức Thánh Cha bước vào ca phẫu thuật, nhiều thông điệp gần gũi và những lời chúc mau hồi phục từ khắp nơi trên thế giới đã được gởi đến ngài. Giáo phận Roma và các Hội đồng giám mục thuộc các châu lục khác nhau, các hiệp hội và phong trào giáo hội đã cầu nguyện cho ngài.

Trước tiên, Giáo hội Ý diễn tả tình cảm gần gũi và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha “trong thời khắc thử thách hơn nữa” này và chúc ngài mau bình phục. Hội đồng Giám mục Pháp diễn tả với Đức Thánh Cha: “Xin Chúa nâng đỡ Đức Thánh Cha trong những thử thách và thêm sức cho ngài trong sứ vụ của mình”. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Timothy P. Broglio, ngỏ lời với các tín hữu: “Khi Đức Thánh Cha Phanxicô hồi phục sau ca phẫu thuật, ngài được củng cố nhờ niềm tin vào quyền năng chữa lành của Thiên Chúa thương xót. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô và tất cả những người trong bệnh viện hôm nay và mỗi ngày. Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta và thậm chí còn gần hơn nữa khi chúng ta cần được chữa lành và an ủi.”

Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh (CELAM), qua một thông điệp ngắn được ký bởi Đức cha Jaime Spengler, Chủ tịch Hội đồng, và Đức cha Lizardo Estrada Herrera, Tổng thư ký, mời gọi các tín hữu Châu Mỹ Latinh và Caribe cầu nguyện cho sự bình phục mau chóng và hoàn toàn của Đức Thánh Cha Phanxicô.”

Ngay tại Roma, giáo phận của Đức Thánh Cha, trong thông điệp đầu tiên ngay sau khi biết ngài nhập viện, đã cầu xin Chúa chúc lành cho ca phẫu thuật thành công và cho sự phục hồi nhanh chóng. Ngày hôm sau, trong một thông điệp mới, Giáo phận mời gọi các tín hữu tiếp tục “nâng đỡ Đức Thánh Cha với lòng yêu mến, và biết ơn về sự phục vụ của ngài đối với Giáo hội của chúng ta và Giáo hội hoàn vũ, đồng thời mong muốn được gặp lại ngài càng sớm càng tốt”.

Nhiều bức vẽ của các em thiếu nhi cầu chúc Đức Thánh Cha cũng được gởi đến cho ngài.


Hiện tại, Đức Thánh Cha phục hồi tốt sau hai ngày phẫu thuật. Để đảm bảo cho quá trình phục hồi hậu phẫu, Phòng báo chí Toà thánh cho biết các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha sẽ ngưng đến ngày 18/6.

Về phần Đức Thánh Cha, sau khi nhận được thông báo về những thông điệp và cử chỉ gần gũi và quý mến được gởi đến, ngài bày tỏ lòng biết ơn về sự gần gũi dành cho ngài, đồng thời ngài xin tiếp tục cầu nguyện cho ngài.

Văn Yên, SJ - Vatican News