Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 9)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 21)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 16)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 14)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 25)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 30)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 30)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 47)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:
Monday, September 18, 202312:19 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Liệu bạn có biết cách nào để đếm ơn sủng của Chúa như lời Thánh Kinh đã mời gọi chúng ta không? Xin hãy nhìn lại tất cả những ơn lành nào mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa.
Monday, September 18, 202311:37 AM(View: 41)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Thiên Chúa hỏi ông Job: “Con ở đâu khi Ta tạo thành trái đất, khi các ngôi sao mai cùng nhau ca hát và tất cả các con cái của Chúa kêu lên vì vui mừng?" (Job 38:4, 7)

PVLC Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi và Tuần IX Thường Niên

Friday, June 2, 20239:40 PM(View: 68)

3-6PVLC Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi và Tuần IX Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tuần IX Thường Niên tuần tới được mở màn bằng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi.
Vì Mùa Thường Niên theo sau Mùa Phục Sinh và được bắt đầu với Đại Lễ Hiện Xuống của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống,
mà Mùa Thường Niên, trong mấy tuần đầu, đã được Giáo Hội cử hành về các Mầu nhiệm Sự sống Thần linh, thứ tự như sau:
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Thực tại của Sự sống Thần linh;
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu - Bí tích thông ban Sự sống Thần linh
Thứ Sáu sau Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu - Nguồn mạch tuôn chảy Sự sống Thần linh.

Riêng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi mở đầu Tuần IX Thường Niên tới đây,
ý nghĩa về Mầu Nhiệm Ba Ngôi được Giáo Hội cố ý sắp xếp PVLC theo thứ tự Ba Ngôi như sau:
Năm A về Ngôi Cha (theo Phúc Âm Thánh Gioan) - Chúa Cha yêu thế gian đến ban Con Một của Ngài...
Năm B về Ngôi Con (theo Phúc Âm Thánh Mathêu, một Phúc Âm vốn giành cho Năm A) - Chúa Kitô Phục Sinh được toàn quyền trên trời dưới đất sai các tông đồ đi tuyển mộ môn đệ và rửa tội cho họ nhân danh 3 Ngôi.
Năm C về Ngôi Ba (theo Phúc Âm Thánh Gioan) - Đấng được sai đến để lấy những gì của Thày cũng là của Cha ở nơi Thày mà thông truyền cho các tông đồ ...
Với ý thức đức tin về Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa như Giáo Hội truyền dạy theo PVLC như thế,
chúng ta cùng nhau cử hành Tuần IX Thường Niên, bao gồm cả các vị thánh theo ngày trong tuần, ở những cái links sau đây:

Tuần IX Thường Niên

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

CNLeChuaBaNgoi-B.mp3 / https://youtu.be/keGa7BbxtVQ

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNChuaBaNgoi.mp3 / https://youtu.be/X53H66IbkXA

ThuHaiTuanIXTN.mp3

ThanhBonifacioGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/87-FDOjvdB0 (5/6 Thứ Hai)

ThuBaTuanIXTN.mp3

ThanhNobertoGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/JFW9KxmFYis (6/6 Thứ Ba)

ThuTuTuanIXTN.mp3

ThuNamTuanIXTN.mp3

TN.IX-6.mp3

ThanhEphremNguoiSyriaPhoTeTienSiHoiThanh.mp3 / https://youtu.be/jHI8PFWftOY (9/6)

TN.IX-7.mp3