Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 38)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 35)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 71)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

CN 6180: CẢM TẠ CHÚA LUÔN MÃI

Friday, May 19, 20234:14 PM(View: 58)

27-9ssCN 6180: CẢM TẠ CHÚA LUÔN MÃI

Nguồn: Spiritdaily.com

Thiên Chúa muốn biết liệu chúng ta có trung thành và thần phục Chúa. Liệu chúng ta có biết cảm tạ Ngài không?

“Hãy cảm tạ Chúa và kêu cầu Danh Thánh Ngài. Lạy Chúa, xin cứu rỗi chúng con, tập họp chúng con và giải thoát chúng con khỏi các quốc gia, để chúng con cảm tạ Danh Thánh Chúa." (1 Biên Niên Sử 16:8).

“Tôi sẽ cảm tạ Chúa với tất cả tâm hồn tôi,: Tôi sẽ kể ra tất cả những điều kỳ diệu của Chúa. (Thánh Vịnh 26:7)

"Tôi sẽ ngợi khen Danh Thánh Chúa với những bài ca và sẽ cao rao Chúa với lời cảm tạ."

Lời: "Những kỳ công" được sử dụng hơn 60 lần trong Thánh Kinh. Những kỳ công là bản tính siêu nhiên của Chúa Giêsu. Điều này cho thấy Ngài là Đấng mà Ngài đã nói cho chúng ta biết.

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về cuộc đời chúng ta, những bạn bè mà chúng ta có, các con cháu, người vợ hay người chồng, cha mẹ, nhà cửa, thực phẩm, công việc làm và mọi sự khác trong cuộc sống.

Hãy cảm tạ Chúa mỗi ngày, trong suốt một ngày, về những phép lạ Chúa ban cho ta.

Tại sao lời cảm tạ là có tác dụng mạnh mẽ như thế? Vì đó là cách diễn tả đức tin.

Sách Epheso 5:20 nói:

“Hãy luôn cảm tạ Chúa về tất cả mọi điều trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito. Hãy cảm tạ Chúa Cha Toàn Năng về tất cả mọi sự."

Hãy ca ngợi và cảm tạ Chúa suốt ngày đêm. Đó là cách mà chúng ta sẽ nhận được thêm các hồng ân lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Kim Hà, 19/5/2023