Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 38)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 35)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 68)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 73)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

Nghi Thức Cầu Nguyện Cho Người Hấp Hối

Monday, April 17, 20239:41 PM(View: 31)

catbuiNghi Thức Cầu Nguyện Cho Người Hấp Hối

Các bài đọc, lời nguyện sau đây để giúp cho
người hấp hối, nếu vẫn còn tỉnh, đối diện với
sự lo lắng tự nhiên của con người trước cái
chết bằng cách noi gương Chúa Kitô trong sự
kiên nhẫn chịu đựng và chết dần của Người.
Người tín hữu sẽ được trợ giúp để vượt qua
sự sợ hãi trong niềm hy vọng vào sự sống
thiên đàng và sự sống lại qua quyền năng
của Chúa Kitô, là Người đã tiêu diệt sự chết
bằng chính cái chết của Người.

Ngay cả khi người hấp hối không còn tỉnh
táo, thân nhân hiện diện sẽ được an ủi bởi
những lời cầu nguyện và sẽ hiểu rõ hơn về
đặc tính phục sinh của cái chết Kitô Hữu
được thể hiện qua dấu thánh giá vạch trên
trán người hấp hối, mà họ đã được ghi dấu
thánh giá khi rửa tội.

CÂU NGẮN

Một trong những câu sau đây có thể cùng
đọc với người hấp hối. Nếu cần, hãy lập đi
lập lại nhiều lần.

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi Chúa Kitô?
(Rôma 8:35)

Dù sống hay chết, chúng ta thuộc về Chúa
(Rôma 14:8)

Chúng ta có mái nhà vĩnh viễn trên thiên
đàng (2 Cor 5:1)

Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở với Chúa (1 Thes
4:17)

Chúng ta sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa
nhãn tiền (1 Gioan 3:2)

Chúng ta đã từ sự chết đến sự sống bởi vì
chúng ta yêu thương nhau (1 Gioan 3:14)

Lậy Chúa, con nâng hồn con lên đến Chúa
(TV 25:1)


Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi (TV
27:1)


Tôi tin rằng tôi sẽ thấy sự thiện hảo của
Chúa trong vùng đất nhân sinh (TV
27:13)


Linh hồn con khao khát Thiên Chúa hằng
sống (TV 42:3)


Dù bước đi trong thung lũng tối tăm, tôi
không sợ gì vì Chúa ở cùng tôi (TV 23:4)

Chúa Giêsu phán, hãy đến, hỡi những ai
được Chúa Cha chúc phúc, và lãnh nhận
nước trời đã dành sẵn cho ngươi (Mt
25:34)


Chúa Giêsu nói, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta
trên thiên đàng (Lc 23:43)


Chúa Giêsu nói, trong nhà Cha Ta có nhiều
chỗ ở (Gioan 14:2)


Ai tin vào Chúa Con sẽ có sự sống đời đời
(Gioan 6:40)


Lậy Chúa, con phó hồn con trong tay Chúa
(TV 31:5a)


Lậy Chúa Giêsu, xin hãy đón nhận linh hồn

con (CVTĐ 7:59)


Thánh Maria, xin cầu cho con.
Thánh Giuse, xin cầu cho con.
Giêsu, Maria, Giuse
xin giúp đỡ con trong lần hấp hối sau cùng.


BÀI ĐỌC


Chọn một trong ba bài sau đây để đọc cho người
hấp hối nghe, hoặc đọc các Thánh Vịnh.


Bài trích sách Ông Gióp (19:23-27a)

Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người
chép lại, phải chi có người ghi vào sách, có
người đục bằng sắt, trám bằng chì, tạc vào đá
cho đến muôn đời! Tôi biết rằng Đấng bênh
vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng
lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu
huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm
Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn
Người.

Bài trích phúc âm theo Thánh Luca (24:1-8)

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các
bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn
bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ.
Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài
Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân,
thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng
chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi,
cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói:
“Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ
chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã
trỗi dậy rồi.

Hãy nhớ lại điều Người đã nói
với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người
phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng
đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”
Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan (6:37-40)

Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi
đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ
không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống,
không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm
theo ý Đấng đã sai tôi.

Mà ý của Đấng đã sai
tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi,
tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ
sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của
Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và
tin vào người Con, thì được sống muôn đời,
và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

KINH CẦU CÁC THÁNH

Xin Chúa thương xót chúng con

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con

Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời
Đ: Cầu cho T... (câu nào cũng thưa như vậy)

Các thánh Thiên Thần của Thiên Chúa
Ông Abraham, tổ phụ đức tin
Ông Đavít, lãnh đạo dân Chúa
Các thánh tổ phụ cùng các thánh tiên tri
Thánh Gioan Baotixita
Thánh Giuse
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Anrê
Thánh Gioan
Thánh Maria Mađalêna
Thánh Têphanô
Thánh I-nha-xiô
Thánh Lôrensô
Thánh Anê
Thánh Grêgôriô
Thánh Au-gút-tinh
Thánh Atanaxiô
Thánh Mác-tin
Thánh Bênêđíctô
Thánh Phanxicô và Thánh Đaminh
Thánh Phanxicô Xaviê
Thánh Têrêsa
(có thể thêm thánh quan thầy của người hấp
hối)
Các thánh nam cùng các thánh nữ
Chúa hằng có lòng lành
Đ: Xin Chúa cứu chuộc dân Ngài (câu nào
cũng thưa như vậy)

Kẻo phạm sự dữ
Kẻo phạm tội lỗi
Kẻo phải chước ma quỉ cám dỗ
Vào lúc lâm chung
Khỏi phải chết đời đời
Vào ngày phán xét

Vì Chúa xuống thế làm người
Vì Chúa chịu nạn và vác thập giá
Vì Chúa chịu chết và đã sống lại
Vì Chúa vinh hiển bên hữu Chúa Cha
Vì Chúa Thánh Thần hiện xuống
Vì Chúa tái thế trong vinh quang
Xin Chúa thương xót chúng con là kẻ tội lỗi

Đ: Xin Chúa lắng nghe chúng con
Xin Chúa cho T… được nghỉ ngơi đời đời,
là lời Chúa hứa khi T… rửa tội

Đ: Xin Chúa lắng nghe chúng con
Xin Chúa cho T… sống lại vào ngày sau hết,
vì T... đã được ăn bánh hằng sống

Đ: Xin Chúa lắng nghe chúng con
Xin Chúa cho T… được chia sẻ vinh quang
của Ngài, vì T… đã chia sẻ sự đau khổ và sự
chết của Ngài.

Đ: Xin Chúa lắng nghe chúng con

Lậy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống

Đ: Xin Chúa lắng nghe chúng con
Lậy Chúa Kitô xin nghe chúng con

Đ: Lậy Chúa Kitô xin nghe chúng con
Lậy Chúa Giêsu xin nhậm lời chúng con

Đ: Lậy Chúa Giêsu xin nhậm lời chúng con

XIN PHÓ DÂNG LINH HỒN

Khi thấy cái chết gần kề, hãy đọc một trong
hai mẫu cầu nguyện sau đây:

Mẫu A
Lậy Chúa, xin đón nhận tôi tớ Chúa vào nơi
cứu độ, vì T… hằng mong đợi sự thương xót
của Ngài.

Đáp: Lậy Chúa, xin cứu lấy dân Ngài.
Lậy Chúa, xin giải thoát tôi tớ Ngài khỏi mọi
hiểm nguy. (Đáp)

Lậy Chúa, xin giải thoát tôi tớ Ngài
như giải thoát ông Nô-e khỏi cơn lũ lụt.
(Đáp)

Lậy Chúa, xin giải thoát tôi tớ Ngài
như giải thoát ông Abraham. (Đáp)

Lậy Chúa, xin giải thoát tôi tớ Ngài như giải
thoát ông Gióp khỏi những muộn phiền.
(Đáp)

Lậy Chúa, xin giải thoát tôi tớ Ngài
như giải thoát ông Môsê khỏi tay Pharaô.
(Đáp)

Lậy Chúa, xin giải thoát tôi tớ Ngài
như giải thoát Đanien khỏi miệng sư tử.
(Đáp)

Lậy Chúa, xin giải thoát tôi tớ Ngài
như giải thoát ba thiếu niên khỏi lửa thiêu
đốt. (Đáp)

Lậy Chúa, xin giải thoát tôi tớ Ngài như giải
thoát bà Su-da-na khỏi bị kết án sai lạc.
(Đáp)

Lậy Chúa, xin giải thoát tôi tớ Ngài như giải
thoát ông Phêrô và Phaolô khỏi cảnh ngục
tù. (Đáp)

Lậy Chúa, xin giải thoát tôi tớ Ngài, nhờ
Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết và ban
cho chúng con sự sống muôn đời. Amen.


Mẫu B

Lậy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc thế
gian, chúng con cầu nguyện cho T…, và phó
dâng T… cho lòng thương xót của Ngài.

Vì T… mà Chúa đã xuống thế làm người;
xin đón nhận T… vào hưởng niềm vui nước
trời.

Tuy T… đã phạm tội, nhưng T… chưa bao
giờ từ chối Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa
Thánh Thần, nhưng tin tưởng nơi Thiên
Chúa và hằng thờ phượng Đấng Tạo Hóa của
mình. Amen.

CẦU NGUYỆN SAU KHI CHẾT


Ngay sau khi người hấp hối thở hơi cuối cùng, mọi
người hiện diện cùng quỳ gối trong khi một người
hướng dẫn phần cầu nguyện sau (dùng mẫu A hoặc
B).


Mẫu A


Xin các thánh của Thiên Chúa hãy đến giúp
đỡ T… Xin các thiên thần của Thiên Chúa
hãy đến gặp T…

Đáp: Xin hãy đón nhận linh hồn T…
và dâng lên Thiên Chúa cao cả.

 Xin Chúa Kitô, Đấng đã gọi
ông/bà/anh/chị, hãy đưa về ôbace về với
Ngài; xin các thiên thần dẫn đưa ôbace
đến lòng tổ phụ Abraham. (Đáp)

 Ôi lậy Chúa, xin ban cho họ được nghỉ
yên muôn đời, và xin ánh sáng bất diệt
chiếu soi trên linh hồn ấy. (Đáp)

Chúng ta cùng cầu nguyện.

Lậy Thiên Chúa toàn năng và giầu lòng
thương xót, chúng con phó dâng T… lên
Ngài. Trong tình yêu và lòng thương xót của
Ngài, xin tẩy xóa mọi tội lỗi mà T… đã phạm
vì sự yếu đuối con người. T… đã chết đi
trong thế gian này: xin cho ông/bà được sống
với Ngài muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ
Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Mẫu B

Chúng ta cùng cầu nguyện

Lậy Thiên Chúa là cùng đích của chúng con,
chúng con phó dâng người anh/chị em của
chúng con trong tay Ngài.

Chúng con tin tưởng chắc chắn rằng tất cả
những ai đã chết trong Chúa Kitô thì sẽ được
sống lại vào ngày sau hết và được sống mãi
với Chúa Kitô.

Lậy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu
khẩn: xin đón nhận người anh/chị em chúng
con vào thiên đàng và xin giúp chúng con an
ủi lẫn nhau với sự bảo đảm của đức tin cho
đến khi tất cả chúng con cùng được gặp
nhau trong Chúa Kitô để được ở với Ngài và
với anh/chị em chúng con đời đời.
Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô,
Chúa chúng con. Amen.

CẦU CHO THÂN QUYẾN

Chúng ta cùng cầu nguyện

Lậy Thiên Chúa là nguồn mạch sự ủi an
trong tình yêu và lòng thương xót không
cùng của Chúa Ngài đã biến đổi bóng tối sự
chết thành bình minh sự sống mới.

Xin thương xót dân Ngài đang trong sự sầu
muộn. Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, nhờ chịu
chết cho chúng con, Người đã chiến thắng sự
chết, và nhờ sự sống lại, Người đã phục hồi
sự sống.

Xin giúp chúng con tiến bước gặp gỡ Người,
và sau cuộc sống ở trần gian sẽ được tái hợp
với các anh chị em của chúng con ở nơi mà
mọi nước mắt sẽ được lau khô.

Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô,
Chúa chúng con. Amen.

Hết