Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 38)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 35)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 71)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

Chính anh em là chứng nhân (13.04.2023 – Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh) ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 24,35-48)

Wednesday, April 12, 202310:15 PM(View: 36)

14-10Chính anh em là chứng nhân

(13.04.2023 – Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 24,35-48)

35 Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói : “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?” 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi : “Ở đây anh em có gì ăn không ?” 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

44 Rồi Người bảo : “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”


Chính anh em là chứng nhân

Hôm nay thánh sử Luca kể lại những đoạn cuối cuộc đời Chúa Giêsu sau khi Người sống lại. Người đã hiện ra cho các môn đệ thấy, chuyện trò, cùng ăn cùng uống, cho cả các ông sờ đến Người. Sau cùng Người căn dặn trao bổn nhận trọng đại cho các ông: “Chính anh em là những chứng nhân về những điều này”.

Đặc biệt hôm nay là hai môn đệ đi làng Emmau. Khi hai ông vừa về để loan báo cho anh em là mình vừa được gặp Chúa hiện ra trên đường, thì hai ông lại được gặp Chúa cùng với anh em mình:“ Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em”.Vì các ông chưa ý thức nổi, chưa đủ lòng tin vào việc Chúa sống lại, nên: “Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma”. Nhưng Chúa vẫn lấy tình thân thương mà mời gọi: “Sao lại hoảng hốt? sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây”. Rồi Chúa đã ăn “một khúc cá nướng” mà “ các ông đã đưa cho Người”.

Cuộc đời chúng ta hôm nay nhiều khi cũng vì thiếu lòng tin mà nhiều phen cũng phải khiếp sợ: Khiếp sợ ma quỷ, khiếp sợ thế gian, khiếp nhiều thứ mà không tìm được chính Thiên Chúa là Đấng trên hết cho ta cậy nhờ.

Khi đã làm cho các ông cảm nhận được ra Chúa, Người bắt đầu mạc khải cho các ông những điều quan trọng sau hết mà trước đây các ông chưa thể hiểu hết được: “Tất cả những gì sách Luật Môse, các sách Ngôn Sứ và các sách Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm”. Rồi với sức mạnh của Chúa phục sinh “Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh”, hiểu được “Đấng Kitô phải chiu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại”. Cuối cùng Người trao cho các ông nhiệm vụ: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là những chứng nhân về những điều này”.

Các Tông Đồ đã hết lòng tin tưởng vâng nghe thực thi lời Chúa dạy. Sau khi Chúa về trời, các ông mỗi người một phương hăm hở, âm thầm, xông pha đem Tin Mừng của Chúa cho muôn dân. Sức mạnh Thánh Thần của Chúa phục sinh tràn đầy trong các ông, nên không một sức mạnh thế gian nào có thể ngăn cản được. Cuối cùng tất cả các ông đều đã hy sinh mạng sống của mình làm chứng cho Chúa.

Thánh Phêrô, vị chứng nhân đặc biệt cho Chúa: Khi vua Nêrô bắt đạo khốc liệt trong thành Rôma, ngài cũng tính bỏ trốn khỏi thành. Tới cửa, ông gặp một người, coi quen thuộc, đang trở vào thành. Nhận ra đó là Chúa, ông hỏi: Lậy Thầy, Thầy đâu? Rồi nghe tiếng trả lời: Ta vào thành để được đóng đinh lần nữa! Nhận ra ý Chúa, Phêrô đã quay trở lại thành để rồi chịu tử đạo vì Chúa. Không phải chỉ có các Tông Đồ, Hội Thánh 2000 năm qua đã có biết bao những chứng nhân đã tin tưởng vào Chúa đã sống lại thật, mà hết lòng làm chứng cho Chúa, đến hy sinh cả mạng sống mình nữa.

Giờ đây mỗi chúng ta cũng được Chúa mời gọi làm chứng cho Người. Dù không được biết Chúa như các Tông Đồ, nhưng ta được biết Chúa qua Thánh Kinh, qua đức tin, qua những ân huệ mà Chúa đã ban…Làm chứng bằng đời sống đạo sốt sắng, bằng những việc làm yêu thương chia sẻ vật chất và tinh thần cho tha nhân.

Lạy Chúa! Xin ban cho con dồi dào sức mạnh của Chúa phục sinh như các Tông đồ xưa, để con thắng vượt được mọi gian nan khốn khó trên đời này. Xin cho con được góp phần loan báo Lời Chúa, là góp phần làm chứng nhân cho Chúa như các Tông Đồ xưa- Amen.

Giuse Ngọc Năng