Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 38)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 35)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 72)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

Lòng nhân ái, tính bao dung (30.03.2023 – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay) Tin Mừng Chúa Giê- su Ki- tô theo thánh Gio-an (Ga 8,51-59)

Thursday, March 30, 202312:38 PM(View: 69)

cmc77Lòng nhân ái, tính bao dung

(30.03.2023 – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay)

Tin Mừng Chúa Giê- su Ki- tô theo thánh Gio-an (Ga 8,51-59)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”“Người Do-thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’

“Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao ? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai ?” Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”

Người Do-thái nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham !” Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !”

Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.

Lòng nhân ái, tính bao dung

Hành trình giảng dạy, cứu nhân độ thế của Chúa Giêsu càng đến những ngày cuối càng thấy những tranh luận gay gắt với người Do Thái. Hôm nay đã dẫn đến ẩu đả “Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu”. Đây là lần thứ hai Tin Mừng Gioan lại nhắc đến họ ném đá Chúa.

Chúa Giêsu đã làm gì họ mà nên cảnh thù nghịch như vậy? Bởi vì Lời Chúa chưa lọt vào tâm hồn họ được, như ánh sáng đến cùng bóng tối, như nước với lửa. Lần trước Chúa bị ném đá vì đã dám công bố: “Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết”. Chúa có đâu nói đến cái chết thể xác, nhưng họ không hiểu được. Người lại nói đến bản tính Thiên Chúa của Người: “trước khi có Áp ra ham, thì tôi hằng hữu”(Ga 8,52-57). Hôm nay sau khi gọi Thiên Chúa là Cha của mình và công bố “Tôi và Chúa Cha là một”, Người lại bị ném đá… vì đã công bố đúng sự thật. Dù vậy, Người vẫn kiên tâm trong tình thương để dạy dỗ.

Người như nài nỉ họ hãy nhìn xem cho kỹ để mà nhận biết nên đã chất vấn họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?”. Thật là mù tối và ác độc, họ đã thấy tỏ tường những việc Chúa làm ban ơn phúc đức…thế mà cố tình từ chối, dựa vào lẽ đạo của họ mà khước từ chính Thiên Chúa. Rồi với câu trả lời họ chưa nhận ra Người: “ Chúng tôi ném đã ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng; ông là người phàm mà dám cho là Con Thiên Chúa”. Chúa đã bác bỏ lời tố cáo của họ nói rằng Chúa đã nói phạm thượng, vì Chúa chỉ làm những việc làm tốt lành mà Chúa Cha sai. Chúa đã nhắc lại và kết luận chắc chắn: “ vì tôi đã nói: Tôi là Con Thiên Chúa? Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra hãy tin các việc đó”.

Cuối cùng “ Chúa Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giodan”. Nơi ấy người ta lại có ơn nhận biết Người:“ Họ bảo nhau: ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu”.

Giờ đây có còn ai hay kết án hay loại trừ anh em mình chỉ vì họ có nhận thức, có cách làm việc khác ta?

Lòng nhân ái, tính bao dung đề cao con người có khả năng quan hệ, làm việc thân thiện với những ai khác mình. Vì nếu người không có khả năng thân thiện với những người khác tính, khác nết với mình, thì người ấy làm sao mà có khả năng mà yêu thương kẻ thù như Chúa dạy ta được.

Một giáo xứ có cha xứ cao tuổi đã ở lâu năm. Nay một cha trẻ về thay thế. Cách thức làm việc, giao tiếp có những thay đổi. Giáo dân nhất là người già xì xầm phản đối. Một lần nguyệt hội huynh đoàn anh trưởng nhắc nhở: “Cha xứ hôm nay, ngài làm khác với cha cố xưa chứ không phải ngài làm sai lỗi gì với luật Chúa và Hội Thánh. Cha xứ nào cũng có cách riêng của mình hầu muốn cho xứ đạo mình tốt đẹp hơn. Là con chiên mình cứ vâng nghe”. Thế là từ đấy tiếng xì xào về cha xứ hết dần và mọi công việc ở giáo xứ ngày ngày tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa! Xin ánh sáng của Chúa luôn dọi vào tâm trí con, để con mau mắn nhận ra điều hay lẽ phải, nhận ra thánh ý Chúa. Cho con hiểu biết anh em con để mà yêu thương nâng đỡ, chứ không phải để kết án hay “ném đá” cho dù họ là người tốt lành hay tội lỗi. Cho con tránh xa vết xe mù tối tội lỗi tầy đình của người Do Thái xưa đã thù ghét vô cớ Đấng Thánh lại còn đi đến giết Người nữa- Amen.

Giuse Ngọc Năng