Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 38)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 35)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 73)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ : Tv 17,48-49 Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi quân thù, cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tàn bạo.

Wednesday, March 29, 202311:46 AM(View: 74)

21-3aSỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Tv 17,48-49

Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi quân thù,

cho thắng cả đối phương,

cứu khỏi người tàn bạo.

Bài đọc 1 : Đn 3,14-20.24-25.28

Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

14 Ngày ấy, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói rằng : “Này Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, các ngươi không phụng sự các thần của ta và không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng nên, có đúng như vậy không ? 15 Bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng sấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không ? Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực, liệu có Thiên Chúa nào cứu được các ngươi khỏi tay ta chăng ?” 16 Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô trả lời vua Na-bu-cô-đô-nô-xo rằng : “Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này. 17 Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài. 18 Còn nếu Người không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng đâu !”

19 Bấy giờ vua Na-bu-cô-đô-no-xo đổi sắc mặt, nổi cơn lôi đình với Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô. Vua lên tiếng truyền đốt lò lửa mạnh hơn mọi khi gấp bảy lần. 20 Rồi vua ra lệnh cho những người lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực.

24 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng nói với các quan cố vấn : “Chẳng phải chúng ta đã quăng ba người bị trói vào lửa sao ?” Họ đáp rằng : “Tâu đức vua, đúng thế !” 25 Vua cất tiếng nói : “Nhưng ta thấy có bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh.”

28 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói : “Chúc tụng Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, Người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người là những kẻ đã tin tưởng vào Người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ.”

Đáp ca : Đn 3,52.53-54.55-56 (Đ. c.52b)

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

52Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
là Thiên Chúa tổ tiên chúng con,
chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

53Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang,
54chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

55Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá
mà thấu nhìn vực thẳm,
56chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Tung hô Tin Mừng : x. Lc 8,15

Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.

Tin Mừng : Ga 8,31-42

Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người rằng : “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; 32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” 33 Họ đáp : “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói : các ông sẽ được tự do ?” 34 Đức Giê-su trả lời : “Thật, tôi bảo thật các ông : hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.

36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi ; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.” 39 Họ đáp : “Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham.” Đức Giê-su nói : “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. 40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. 41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”

Họ mới nói : “Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha : đó là Thiên Chúa !” 42 Đức Giê-su bảo họ : “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.”

Ca hiệp lễ : Cl 1,13-14

Chúa đã đưa chúng ta

vào Nước Con yêu dấu của Chúa.

Trong Người Con ấy,

và nhờ máu Người đổ ra,

Ta được ơn cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi.

SUY NIỆM-Ở LẠI TRONG LỜI

Trong Tông huấn Verbum Domini, số 10, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “Người có tính hiện thực là người nhận ra Ngôi Lời của Thiên Chúa là nền tảng cho tất cả mọi sự. Thật vậy, để xây dựng cuộc đời, con người cần những nền tảng chắc chắn, vẫn đứng vững cả khi những xác tín nhân loại mờ nhạt đi.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy điều kiện để trở thành môn đệ thực sự, đó là “ở lại trong lời” của Người, nghĩa là đón nhận và sống giáo huấn của Người, là đi vào tương quan hiệp thông với Người. Quả thật, Đức Giêsu nói và mặc khải những điều mà Người đã thấy, đã nghe nơi Chúa Cha. Do đó, lời Đức Giêsu là lời của Thiên Chúa, lời sự thật, lời đem lại sự sống đời đời.

Qua trình thuật này, chúng ta được mời gọi tìm hiểu và học hỏi không ngừng để nhận ra Đức Giêsu là ai và đón nhận giáo huấn của Người, để lời Đức Giêsu luôn ở lại và thấm nhập vào cuộc đời chúng ta, biến chúng ta thành những con người tự do đích thực.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm trí để chúng con luôn sẵn lòng lắng nghe Lời Chúa và mau mắn đáp trả. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC bổ nhiệm GM Chính toà cho hai Giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm và GM Phó Giáo phận Cần Thơ.

Ngày 25/3/2023, Phòng báo chí Toà Thánh thông báo Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn làm Giám mục Chính toà Giáo phận Hà Tĩnh, Cha Phêrô Kiều Công Tùng làm Giám mục Chính toà Giáo phận Phát Diệm và Cha Phêrô Lê Tấn Lợi làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

Giám mục Chính toà Giáo phận Hà Tĩnh

Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn hiện là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

Ngài sinh ngày 26/12/1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng và thụ phong Linh mục ngày 30/6/1999 tại Tổng Giáo phận Tp.HCM. Sau khi làm linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, từ năm 2001 đến 2006, ngài du học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II, thuộc Đại học Giáo hoàng Latêranô ở Rôma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình. Ngài cũng học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Grêgôriana ở Rôma.

Trở về Việt Nam, từ năm 2007 đến 2017, ngoài trách vụ huấn luyện chủng sinh, ngài còn giữ các trách vụ quan trọng như Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Saigon), Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Ngày 25/8/2017 ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá (hiệu toà Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19/3/2021, ngài được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

Ngày 25/3/2023 Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục Chính toà Giáo phận Hà Tĩnh.

Hiện nay Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đang đảm nhiệm trách vụ Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Giám mục Chính toà Giáo phận Phát Diệm

Cha Phêrô Kiều Công Tùng sinh ngày 24/8/1964 tại Thủ Đức, thuộc Giáo xứ Cao Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và được thụ phong Linh mục ngày 30/06/1999, thuộc Tổng Giáo phận Tp. HCM.

Sau 5 năm phục vụ tại giáo xứ Bùi Phát và Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, từ năm 2004 đến 2009 ngài du học tại Hoa Kỳ và tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Mục vụ - Thánh nhạc và Thần học.

Trở về Việt Nam, ngài làm Linh mục Phụ tá nhà thờ Chính toà, giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Học viện Công giáo Việt Nam và một số Học viện Dòng tu. Từ năm 2016 đến nay ngài là Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận Tp. HCM. Ngày 25/3/2023 Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm.

Giám mục phó Giáo Phận Cần Thơ

Cha Phêrô Lê Tấn Lợi sinh ngày 28/7/1972, tại giáo xứ An Hội, Giáo phận Cần Thơ. Ngài tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ và được thụ phong linh mục ngày 22/06/2000.

Sau 3 năm làm mục vụ tại giáo xứ Phụng Hiệp, từ năm 2004 đến 2011 ngài du học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana ở Rôma và tốt nghiệp học vị tiến sĩ Thần học Thánh Kinh.

Trở về Việt Nam ngài phục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ, đồng thời giảng dạy tại một số chủng viện khác.

Ngày 25/03/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ. (CSR_130/132/134_2023)

Vatican News Tiếng Việt