Wednesday, July 24, 20241:32 PM(View: 20)
Nguồn: Spiritdaily.com Năm 1981, thị nhân Jakov ở Medjugorje vốn là một em bé trai 10 tuổi khi Đức Mẹ Maria chọn em và thêm 5 thị nhân khác để hiện ra tại đó. Em này rất ham chơi. Khi Đức Mẹ dặn dò em hãy luôn cầu nguyện thì em có một ý nghĩ trong đầu...
Wednesday, July 24, 202412:49 AM(View: 27)
Nguồn:Mysticpost
Tuesday, July 23, 20249:04 PM(View: 29)
Nguồn: Ecclesiasticus CN 6969: THÁNH CHARBEL CHỮA LÀNH SƠ MARIE KAMARI LỜI DỊCH GIẢ: NGÀY 24/7/2024 LÀ NGÀY LỄ THÁNH CHARBEL. Cầu xin Thánh Charbel chúc phúc và ban ơn chữa lành cho gia đình của quý vị. (KH)
Tuesday, July 23, 202412:02 PM(View: 38)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là lời nguyện của Thánh Teresa Avila: Lạy Chúa là Suối Nguồn Lòng Thương Xót, Con tôn thờ quyền năng Tối Cao của Chúa.
Tuesday, July 23, 202411:40 AM(View: 38)
Nguồn: Spiritdialy.com Hãy suy nghĩ về số phận và số mệnh của mình. Liệu có bao giờ mà bạn nghĩ đến con đường mà Chúa muốn bạn phải đi không? Liệu bạn có đi lạc đường không? Liệu Chúa Kito có muốn chúng ta trở lại không?
Monday, July 22, 202412:52 PM(View: 41)
Nguồn: Catholic Tradition Sau đây là lời khuyên của người bà dành cho các cháu nội, ngoại: 1. Cháu hãy luôn nhớ rằng không ai trên trái đất này mà không có những vấn đề. Cháu không phải là người duy nhất mà có vấn đề. 2. Những thử thách là một phần của cuộc sống. Chỉ có người chết mới không có thử thách.
Sunday, July 21, 202412:33 PM(View: 51)
Nguồn: Divine Mercy Page Lạy Chúa Giêsu Kito, Chúa là Vị Bác Sĩ thật và là Đấng Chữa Lành, Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con trong lúc khó khăn này, Xin Chúa chữa lành mọi tật bịnh và mọi vết thương của dân Chúa. Xin Chúa xua đuổi mọi bịnh tật trong linh hồn và thể xác của chúng con, Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi bịnh dịch.
Sunday, July 21, 202412:05 PM(View: 42)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com Một đứa trẻ la lớn. Việc này xẩy ra tại trung tâm Magnificat Retreat Center, trong một nhà nguyện nhỏ nối liền với một phòng lớn ở dưới hầm. Một gia đình người địa phương được mời đến tham dự buổi Hiện Ra của Đức Mẹ khi Mẹ hiện ra với thị nhân Marija.
Sunday, July 21, 20245:59 AM(View: 45)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com Sr. Emmanuel kể cảm nghiệm của Sr. như sau: Bởi vì tôi đã già nên không thể leo lên Đồi Hiện Ra trong 9 đêm liên tiếp được. Điều này làm cho tôi buồn lắm. Tôi bèn thưa với Đức Mẹ rằng: “Thưa Mẹ, ít nhất xin Mẹ giúp con bước vài bước ở...
Saturday, July 20, 20246:07 PM(View: 46)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com 1. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này: Hãy tha thứ! Chính Chúa tha thứ cho chúng ta. Lòng tha thứ không phải là điều dễ dàng đối với chúng ta.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ : Tv 12,6

Monday, February 20, 20239:26 PM(View: 313)

22-6aLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Tv 12,6

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa,

được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa

vì phúc lộc Ngài ban.

Bài đọc 1 : Hc 2,1-11

Con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.

Bài trích sách Huấn ca.

1Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.
2Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,
đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.
3Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,
để cuối đời, con được cất nhắc lên.
4Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,
và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.
5Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,
còn những người sáng giá
thì phải được thử trong lò ô nhục.
6Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.
Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.
7Hỡi ai kính sợ Đức Chúa,
hãy trông đợi lòng lân tuất của Người,
đừng lìa xa Người kẻo ngã.
8Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.
9Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.
10Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem :
nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ ?
Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi ?
Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể ?
11Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót :
Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân.

Đáp ca : Tv 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (Đ. x. c.5)

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

3Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
4Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

18Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.
19Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,
ngày đói kém lại được no đầy.

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

27Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời.
28Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực,
chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

39Chính nhân được Chúa thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.
40Chúa phù trợ và Người giải thoát,
giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,
bởi vì họ ẩn náu bên Người.

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Tung hô Tin Mừng : Gl 6,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mc 9,30-37

Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Ca hiệp lễ : Tv 9,2-3

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm,

mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa

đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

SUY NIỆM-NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Thi hào Tagore có một lý tưởng cao đẹp như sau: “Khi ngủ, tôi mơ rằng cuộc đời là niềm vui. Lúc thức dậy, tôi thấy rằng cuộc đời là phục vụ. Khi phục vụ, tôi thấy rằng phục vụ là niềm vui.”

Trong bài Tin Mừng, các môn đệ chẳng những không hiểu lời loan báo cuộc Thương Khó và Phục Sinh lần thứ hai mà còn tranh luận với nhau xem ai là người lớn hơn cả trong ngày vinh quang của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã dạy các môn đệ một bài học quan trọng: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

Đức Giêsu là gương mẫu về tinh thần phục vụ cho người môn đệ. Người là Chúa, là Thầy, đã cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ, đã chịu nhạo báng, đòn roi, chịu đóng đinh và chết trên thập giá vì nhân loại. Noi gương Chúa, người Kitô hữu được mời gọi thể hiện tinh thần phục vụ như Đức Giêsu đã dạy.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn mang nơi mình tinh thần phục vụ của Chúa để biết chế ngự cơn cám dỗ về danh vọng, quyền lực luôn hiện diện trong con. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Kinh Truyền Tin 19/2: "Lạ thường" của tình yêu vô vị lợi

Trưa Chúa Nhật 19/2, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu của của Chúa Nhật VII thường niên.

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Những lời Chúa Giêsu nói với chúng ta trong Tin Mừng Chúa Nhật tuần này đòi hỏi và có vẻ nghịch lý: Người mời gọi chúng ta hãy đưa má ra và yêu thương cả kẻ thù (x. Mt 5:38-48). Chúng ta yêu người yêu thương mình và làm bạn với người kết bạn với mình là chuyện bình thường; tuy nhiên, Chúa Giêsu thúc giúc chúng ta đi xa hơn khi nói rằng: nếu anh em hành động như thế, “anh em có làm gì lạ thường đâu?” (câu 47). Anh em có làm gì lạ thường đâu? Đây là điểm mà tôi muốn lôi cuốn sự chú ý của anh chị em hôm nay, về điều lạ thường này.

“Lạ thường” là cái vượt ra khỏi giới hạn của cái thông thường, vượt qua những thông lệ và tính toán thông thường bởi sự thận trọng. Nói chung, ngược lại, chúng ta cố gắng sắp xếp mọi thứ khá trật tự và trong tầm kiểm soát, để nó tương ứng với mong đợi của chúng ta: khi sợ không nhận được sự đền đáp hoặc bày tỏ bản thân quá nhiều để rồi thất vọng, chúng ta chỉ thích yêu những người yêu mình, để không bị thất vọng, chỉ làm điều tốt cho những người tốt với chúng ta, chỉ quảng đại với những người có thể trả ơn; và đối với những ai đối xử tệ với chúng ta, chúng ta sẽ đáp lại y như vậy, như thế tất cả chúng ta được cân bằng.

Nhưng Chúa khuyên chúng ta: như thế là không đủ! Chúng ta sẽ nói: như thế không phải là Kitô hữu. Nếu chúng ta ở trong sự bình thường, trong sự cân bằng giữa cho và nhận, mọi thứ sẽ không thay đổi. Nếu Thiên Chúa làm theo logic này, thì chúng ta sẽ không có hy vọng được cứu rỗi! Nhưng, thật may cho chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn “lạ thường”, nó vượt xa những tiêu chuẩn thông thường mà con người chúng ta sống trong các tương quan của mình.

Vì vậy, những lời của Chúa Giêsu thách thức chúng ta. Trong khi chúng ta cố gắng duy trì sự bình thường của tư duy vụ lợi, thì Người yêu cầu chúng ta mở lòng đón nhận điều lạ thường của một tình yêu vô vị lợi; trong khi chúng ta luôn cố gắng cân bằng các tài khoản, thì Chúa Kitô thúc bách chúng ta sống sự mất cân đối của tình yêu. Chúa Giêsu không giỏi tính toán. Chúng ta đừng ngạc nhiên về điều này: Giả như Thiên Chúa không tự làm mất cân đối thì chúng ta đã không bao giờ được cứu độ. Chính sự mất cân đối của thập giá mà chúng ta được cứu độ.

Chúng ta sẽ thế nào nếu Chúa Giêsu đã không đến tìm chúng ta khi chúng ta lạc lối lìa xa, nếu Người đã không yêu thương chúng ta đến cùng, không vác thập giá vì chúng ta, những kẻ không xứng đáng với tất cả những điều này và chẳng có gì để đáp lại cho xứng. Như Tông đồ Phao-lô viết: “Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi.” (Rm 5,7-8).

Ở đây, Thiên Chúa yêu chúng ta khi chúng ta là tội nhân, không phải vì chúng ta tốt lành hay có thể trả lại cho Ngài điều gì. Anh chị em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu luôn dư tràn, luôn vượt quá sự tính toán, luôn không tương xứng. Hôm nay, Người cũng yêu cầu chúng ta sống theo cách này, bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự làm chứng cho Người.

Anh chị em thân mến, Chúa đề nghị chúng ta ra khỏi tư duy vụ lợi và Người không đo lường tình yêu bằng cân đo tính toán và lợi ích. Người mời gọi chúng ta đừng lấy điều ác đáp lại điều ác, hãy dám làm điều tốt và mạo hiểm cho đi, ngay cả khi chúng ta nhận lại rất ít hoặc không nhận được gì. Bởi chính tình yêu ấy sẽ từ từ chuyển hóa những mâu thuẫn, rút ngắn khoảng cách, vượt qua hiềm khích và hàn gắn vết thương hận thù. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi: trong cuộc sống của tôi, tôi đang theo logic của vụ lợi hay của vô vị lợi như Thiên Chúa đã thực hiện cách vô vị lợi? Tình yêu lạ thường của Chúa Kitô không dễ dàng, nhưng là điều có thể, bởi vì chính Người giúp đỡ chúng ta bằng cách ban cho chúng ta Thần Khí của Người, tình yêu vô biên của Người.

Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ, Đấng khi đáp lời “xin vâng” với Thiên Chúa mà không cần tính toán, đã cho phép Người làm cho Mẹ trở thành kiệt tác của Ân Sủng Người.

----

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc đến những tình trạng bi thảm xảy ra gần đây trên thế giới, đặc biệt cầu nguyện cho nạn nhân của trận động đất tại hai nước Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài cũng không quên tình trạng chiến tranh ở Ucraina và cơn lốc xoáy tại New Zealand. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện và không quên thể hiện lòng bác ái đối với những người đang gặp khốn khó.

https://www.vaticannews.