Wednesday, October 5, 20229:22 PM(View: 13)
Thánh Nữ Faustina viết trong tác phẩm Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Trong Linh Hồn Tôi rằng khi bà cần xin Chúa một điều gì khẩn cấp thì bà làm tuần Cửu Nhật (9 ngày) cầu 1,000 Kinh Kính Mừng mỗi ngày. Trong 9 ngày thì bà cầu nguyện được 9,000 Kinh Kính Mừng và lời cầu nguyện của bà được nhậm lời. Còn linh mục John Corapi nói rằng ngài dâng 1,000 lời cầu nguyện...
Wednesday, October 5, 20228:59 PM(View: 9)
https://www.osvnews.com/2022/09/26/how-partaking-in-the-eucharist-daily-changed-my-life/ Cảm nghiệm của LM Robert J. Spitzer: Vậy điều gì là ảnh hưởng của Chúa Kito trong Bí Tích Thánh Thể?
Wednesday, October 5, 20228:35 PM(View: 9)
https://www.osvnews.com/2022/09/26/how-partaking-in-the-eucharist-daily-changed-my-life/ Cảm nghiệm của LM Robert J. Spitzer: Bí Tích Thánh Thể đã góp phần trong ơn gọi linh mục của tôi.
Wednesday, October 5, 20222:38 PM(View: 10)
www.pattimaguirearmstrong.com/2022/10/artists-eyesight-healed-through-st-lucy.html Cảm nghiệm được chữa lành đôi mắt của bà Jill Metz, một hoạ sĩ. Bà Jill có đôi mắt bị mờ. Một hôm người bạn của bà là chủ một đài Radio xin bà Metz vẽ một bức tranh để họ đấu giá.
Tuesday, October 4, 202211:55 AM(View: 28)
Hôm nay giáo hội Công Giáo mừng ngày lễ Thánh Phanxico Assisi, nước Ý. Tôi đã được đến viếng thăm Assisi nhiều lần khi đưa các phái đoàn hành hương đi thăm nước Ý và Medjugorje, nước Nam Tư.
Tuesday, October 4, 202211:08 AM(View: 23)
Nguồn: https://www.limerickleader.ie/news/ Cuộc hiện ra của Thánh Padre Pio ở một nhà thở tại Limerick là một cảm nghiệm tuyệt đẹp cho những giáo dân. Có một phụ nữ mô tả về cuộc hiện ra của Thánh Padre Pio. Bà Nelly Cosgrave, 92 tuổi nói rằng khi bà tập trung tư tưởng trong lúc truyền phép thì có một điều gì đó là cho bà chú ý.
Monday, October 3, 202212:48 PM(View: 32)
3. HÀNH THIỆN KHÔNG NGHỈ NGƠI Cha De Marchi mô tả về cách mà Jacinta đã hăng say làm việc lành mà không hề nghỉ ngơi. Đối với người anh và người chị họ, bé Jacinta dường như cảm thấy trái tim mình rung động và dường như bị đâm thâu. Họ đã có thể vén bức màn của Thiên Đàng để tránh khỏi hoả ngục.
Monday, October 3, 202212:36 PM(View: 32)
Nguồn: Internet Thị nhân Lucia kể lại cảm nghiệm về cuộc hiện ra tại Fatima: "Lúc ấy, chúng tôi nhìn lên Đức Mẹ. Mẹ nói với chúng tôi một cách dịu dàng và buồn bã:
Monday, October 3, 202211:27 AM(View: 33)
Năm 1710, Cha Louis De Monfort đã lập Dòng Ba Thánh Đaminh. Bề trên Cả Dòng, ban cho Cha được đặc quyền lập các họ Mân côi. Chỉ trong thời gian ngắn, Cha đã tổ chức hơn 200 họ tại các...
Monday, October 3, 202211:22 AM(View: 36)
Thánh Louis De Montfort đã nói: "Nếu các bạn đọc kinh Mân Côi một cách trung thành cho đến khi chết. Tôi bảo đảm với các bạn rằng dù bạn có tội lỗi gì đi nữa thì bạn sẽ nhận được triều thiên không lu mờ."

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C (18/9/2022)

Saturday, September 17, 20225:43 AM(View: 38)

14-11tSUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C (18/9/2022)

CHỈ LÀM TÔI MỘT CHỦ

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Giáo huấn của Chúa Giêsu của ngày Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C hôm nay, vể tiền của là rất rõ ràng người ta không thể cắt nghĩa siêu vẹo theo ý riêng của mình được: “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” Tiến của là thứ rất cần thiết và hữu ich cho cuộc sống con người. Nhưng tiền của cũng có thể biến người tín hữu thành những kẻ nô lệ. Chúa Giêsu không muốn chuyện ấy xẩy ra nên đã chỉ vẽ cách sử dụng tiền của một cách hửu ích nhất: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.”

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 16,1-13: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.

"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".


III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 16,1-13:

Chúng ta suy nghĩ về hai nội dung chính trong bài Phúc âm hôm nay:


3.1 Chúa Giêsu khen người quản lý về điều gì? Trong câu chuyện Chúa GIêsu đưa ra Chúa đã gọi tên quản lý là bất lương thì chúng ta phải hiều đó là một người không tốt. Nhưng anh đã được Chúa GIêsu khen là vì tính nhanh trí trong xay chuyển tình hình của mình: Từ chổ mất việc làm, mất thu nhập và viễn cảnh nghèo khó anh đã khôn khéo biến hòan cảnh bất lợi của mình thành hoàn cảnh thuận lợi. Vì thế mà Chúa Giêsu mới khuyên các môn đệ và mọi người chúng ta hãy bắt chước tài xoay chuyển và tân dụng hoàn cảnh để tự cứu lấy mình: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.”


3.2 Hai cách dung tiền: Rõ ràng hàm chứa trong đoạn Phúc Âm hôm nay hiện lên hai cách dung tiền của: Cách thứ nhất là để tiến của làm chủ, biến chúng ta thành nô lệ và đưa chúng ta đến chỗ hư mất; Cách thứ hai là dùng tiền của tạo phúc chi mình bằng cách dung tiền của theo ý Thiên Chúa và phụng vụ Thiên Chúa cũng như phục vụ giúp đỡ tha nhân, nhất là người nghèo. Bằng cách ấy chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa và cứu lấy mính trong ngay sau hết, Chúng ta hãy chọn!


IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 16,1-13:


4.1 Mỗi ngày chúng ta phải cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa về khoản của cải mà chúng ta đang có là điếu chúng ta phải làm trước tiên, vì như Thánh Phaolô đã nói: “Có gì chúng ta có mà chúng ta không lãnh nhận” từ Thiên Chúa, từ gia đình, từ cộng đồng xã hội hay giáo hội. Biết ơn là điều kiện phải có của những người có văn hóa, có tôn giáo.


4.2 Mỗi ngày chúng ta phải kiếm tra cách chúng ta dùng tiến của là điều chúng ta phải làm kế tiếp, đễ mỗi khoản tiến chúng ta tiêu xài đều có giá trị nhân sinh và nhân linh, để mỗi đồng tiến chúng ta móc từ túi ra đều là đồng tiến chúng ta mua Nước Thiên Đàng cho mình và cho những người thân của mình.


V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 16,1-13:


Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, Người đã dậy cho chúng con biết là giá trị thật và giá trị giả của đồng tiền. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.


Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:


1.- «Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa mọi người sống trên trần gian biết dùng tiền của cho những việc có ý nghĩa nhân sinh và nhân linh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


2.- «Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho mọi thành phần của Hội Thánh, cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để mọi Kitô hữu sống trung tín trong mọi sự.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


3.-«Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu bìết khôn ngoan chọn lựa Thiên Chúa mà làm tôi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Người đã dậy chúng con chọn Thiên Chúa mà phụng vụ và làm tôi và cảng giác với tiền của thế gian. Xin Cha giúp chúng con thực hiện được điều mà chúng con đã được Con Cha chỉ dậy. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.


Sàigòn ngày 17 tháng 9 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội