Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 7)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 6)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 19)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

CN 5439: GẶP CHA PADRE PIO VÀ TRỞ NÊN LINH MỤC #42

Friday, August 5, 20221:03 PM(View: 550)

pp-1CN 5439: GẶP CHA PADRE PIO VÀ TRỞ NÊN LINH MỤC #42

Nguồn: PadrePiodevotions

Padre Pio có một người bạn đến thăm ngài từ vùng Derry, nước Ái Nhĩ Lan. Đó là LM Pius McLaughlin.

Năm 1962, thầy Pius McLaughlin ở tại vùng Derry, nước Ái Nhĩ Lan. Thầy đã tuyên thệ làm một tu sĩ Dòng Phanxico. Sau đó ngài được gửi tới một đại học của người Ái Nhĩ Lan, thuộc Dòng Phanxico ở Roma để làm việc như một người thợ may.

Năm 1967, thầy được vinh dự được chọn đi tham dự một buổi họp quan trọng của Dòng Phanxico. Lúc ấy buổi họp được tổ chức tại vùng Assisi, nước Ý. Trách nhiệm của thầy là giúp đỡ những tỉnh Dòng nói tiếng Anh ở khắp nơi trên thế giới.

Ngày kia, có 3 vị khách muốn gặp gỡ Padre Pio. Họ xin thầy Pius soạn chương trình. Thầy Pius cùng đi tới vùng San Giovanni Rotondo với ba vị đại diện. Họ được ở tại tu viện của Padre Pio. Đó là tu viện tên là Đức Mẹ Ban Ơn, Our Lady of Grace trong suốt thời gian mà các ngài lưu lại đó.

Thầy Pius và 3 người khách được tham dự Thánh Lễ của Padre Pio. Sau đó họ xưng tội với Thánh Padre Pio. Thầy Pius nói rằng khi thầy xưng tội với Padre Pio thì thầy có cảm tưởng là được biến đổi cuộc đời mãi mãi.

Sau khi xưng tội với cha Padre Pio thì có một khoảng thời gian thinh lặng. Cuối cùng Padre Pio nói với thầy rằng:

"Con không nhắc rằng con là một thầy Dòng Phanxico."

Thầy Pius run rẩy khi nghe cha Padre Pio nói thế. Thầy không phải muốn dấu việc thầy là một thầy Dòng. Nhưng tại sao Padre Pio lại biết tung tích của thầy chứ? Đó là một cú sốc cho thầy. Thầy tự hỏi:

"Làm sao Padre Pio lại biết mình là ai nhỉ?"

Sau đó, Padre Pio nói:

“Con có thể nói cho cha biết về vấn đề của con và con muốn làm những gì không?"

Thầy Pius không hiểu ý của cha ra sao nên thầy bối rối. Thầy thở dài và cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng thầy thưa rằng:

“Thưa cha, con không có vấn đề gì cả ạ."

Padre Pio trả lời:

“Nhưng con có vấn đề mà".

”Thưa cha không ạ."

“Chắc chắn con có vấn đề."

Thầy Pius buộc lòng nói ra:

“Thưa cha, thật sự con có một vấn đề đang làm cho con khổ đau. Trong một thời gian dài, con ao ước một điều là được trở nên linh mục nhưng con lo là con không được chấp nhận."

Thật sự là bởi vì thầy không có đủ trình độ học thức để trở nên một linh mục. Padre Pio bèn khuyến khích thầy trong ơn gọi và ngài nói rằng:

“Con hãy cầu nguyện với Chúa với trọn trái tim của con. Hãy xin Chúa hướng dẫn con. Cha khuyên con cũng hãy thưa chuyện với Bề Trên của con. Hãy khiêm nhường xin phép để được học hỏi thêm mà làm linh mục. Hãy tín thác nơi Chúa và tin ở Ngài."

Một tuần sau đó, khi thầy Pius trở về vùng Assisi, thầy bèn thưa chuyện với Bề Trên về niềm ao ước của thầy là muốn trở nên một linh mục. Bề Trên của Thầy rất ngạc nhiên. Ngài giải thích cho thầy Pius rằng chưa bao giờ có tình trạng này xẩy ra.

Thầy Pius quyết tâm cố gắng hết sức. Cuối cùng thầy được chấp nhận vào chủng viện. Thầy học tập rất giỏi. Rồi thầy được thụ phong linh mục Dòng Phanxico vào năm 1973.

Kim Hà, 5/8/2022