Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 37)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 34)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 71)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn (24.03.2022 – Thứ Năm Tuần III Mùa Chay)

Thursday, March 24, 202210:31 AM(View: 391)

24-3aNước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn

(24.03.2022 – Thứ Năm Tuần III Mùa Chay)

Tin Mừng Chúa Giê- su Ki- tô theo thánh Mát- thêu (Lc 11,14- 23)

14 Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa- tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.

19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.

23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”


Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn

Tin Mừng hôm nay “Chúa Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được”.

Trước hết cho ta thấy ma quỷ, sự dữ vẫn đang tồn tại ở thế gian này, vì chúng là thiên thần phản bội, đã lôi kéo được ông bà Nguyên Tổ phạm tội chống lại Thiên Chúa. Nhưng tình thương của Thiên Chúa đã không bỏ con người. Người hứa ban Đấng Cứu Thế để đem con người thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, đưa họ về cùng Thiên Chúa. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã đến, Người trực diện với ma quỷ, trừ diệt chúng ra khỏi người câm kia.

Nhưng buồn thay, nhiều người đã không tin, không nhận ra Người. Họ bảo Chúa dùng yêu thuật: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ”. “Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ bởi trời”. Chúa Giêsu tức khắc dạy cho họ một nguyên tắc rất thực tế mà ai cũng có thể cảm nghiệm được: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được”.

Chúa Giêsu tiếp tục dùng lời nói mà hé mở cho họ biết về mình: “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”.

Quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến mà họ không biết. Người đến khống chế quyền lực của Xatan đang hoành hành. Chúng là thế lực linh thiêng đã gây bao đau khổ cho loài người. Quyền lực tối tăm ấy chỉ có thể bị khuất phục triệt để bởi chính quyền năng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là sức mạnh ấy. Người đã đến, không một thế lực nào có thể chống lại nổi Người. Bằng cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, Người huỷ diệt sự chết là hậu quả của tội mà ma quỷ gây nên, đem lại sự sống muôn đời cho những ai tin cậy vào Người.

Cuối cùng Chúa Giêsu dạy cho mọi người: chỉ có con đường theo Chúa, làm theo lời Chúa thì mới bảo vệ được “ lâu đài” của mình. Chúa Giêsu là sức mạnh vô đối, mà canh giữ “lâu đài” thì không kẻ nào có thể chống đối hay đến “ tước đoạt” được điều gì: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”.

Thánh giáo hoàng Gioan Phaulô ll, năm 1981 khi vừa lên ngôi 3 năm, người ta đưa đến cho Ngài một tin mật: Ngài có nguy cơ sẽ bị ám sát! Ngài đã điềm nhiên trả lời: Xa tan chúng có thể bày ra trăm phương nghìn kế để làm hại Giáo Hội, nhưng tôi chẳng có lo sợ, mạng sống của tôi ở trong tay Chúa. Cuối cùng ngày 13 tháng 5 năm ấy Ngài đã bị tên khủng bố bắn nát mấy đoạn ruột của Ngài. Nhưng Ngài vẫn sống và phục vụ hăng say hơn hai chục năm nữa. Đúng là thế lực độc ác đã hành động, nhưng sức mạnh của Thiên Chúa còn mạnh mẽ hơn.

Lạy Chúa! Xin luôn ban cho con sức mạnh của Chúa để con thắng được những cám dỗ của quỷ ma. Xin cho con vững tin cậy nhờ vào quyền năng một mình Thiên Chúa. Vì chỉ quyền năng ấy mới giúp con vượt thắng được những gian lao khốn khó trên đời này mà đưa con về phúc thật quê trời- Amen.

Giuse Ngọc Năng