Tuesday, September 28, 20215:39 PM(View: 1)
1. Người hấp hối lần chuỗi Thương Xót: "Linh hồn nào đọc chuỗi Tình thương này, sẽ được Tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (754, 848)
Tuesday, September 28, 20211:23 PM(View: 6)
Nguồn: Internet Một linh mục chia sẻ tâm tình: "Phần trong sạch nhất của các linh mục sẽ thể hiện, trong thời khó khăn, thử thách và khủng hoảng.
Tuesday, September 28, 202112:23 PM(View: 8)
https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-157-no-water-in-hell Gần đây, người ta hỏi tôi về hiệu quả của nước phép khi trừ quỷ. Có khi người ta tưởng rằng đó là một sự dị đoan của người Công Giáo, vậy chúng ta hãy nhìn kỹ lại.
Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 48)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 43)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 61)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 91)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 203)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 112)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 71)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

CN 4870: CHUẨN BỊ CHO NHỮNG GÌ SẼ ĐẾN #210

Monday, August 23, 202111:37 AM(View: 122)

med-mịanaCN 4870: CHUẨN BỊ CHO NHỮNG GÌ SẼ ĐẾN #210

Nguồn: Mysticpost.com

Đức Mẹ nói rằng chúng ta hãy chuẩn bị cho những sự gì sẽ đến.

"Sự trừng phạt sẽ hiển nhiên vì tội lỗi của thế giới."

Thị nhân Mirjana bảo rằng chúng ta được biết về một số điều trong 10 bí mật. Khi Đức Mẹ ngừng hiên ra trên trái đất, sẽ có ba điều cảnh báo ban cho thế giới. Những biến cố này sẽ hướng dẫn nhân loại để họ xem xét lại mối tương quan của họ đối với Chúa. Những điều cảnh báo này sẽ là những biến cố trên trái đất. 

Mẹ bảo rằng những gì sẽ xảy ra để cho toàn thế giới hiểu. Những biến cố thiêng liêng này sẽ không tốt và sẽ để cho người ta ngừng lại và suy nghĩ. Thời đại này gọi là Soi Sáng Lương Tâm. Sự cảnh báo này sẽ xẩy ra trong cuộc đời của thị nhân Mirjana. Cô ấy sẽ là chứng nhân cho sự việc này.

Vào 10 ngày trước khi biến cố xẩy ra, cô ấy sẽ loan báo cho vị linh mục mà cô lựa chọn để trao công tác ấy. Tên của vị linh mục là Cha Peter Ljubicic.

Vị linh mục sẽ cầu nguyện và ăn chay với cô thị nhân Mirjana trong 7 ngày. Rồi 3 ngày trước khi cảnh báo xẩy ra, Cha Peter sẽ thông báo cho thế giới ở đâu và khi nào thì các biến cố sẽ xẩy ra. Cha Peter không có sự chọn lựa và phải được tỏ lộ trước mỗi lời cảnh báo.


Khi biến cố đầu tiên xẩy ra thì hai biến cố tiếp sẽ xẩy ra sau một thời ngắn. Đó là thời gian ân sủng lớn lao và hoán cải.

Thế rồi một dấu hiệu trường kỳ sẽ xuất hiện và đó là bí mật thứ ba. Dấu hiệu ấy sẽ đẹp đẽ, hữu hình và còn mãi trên Đồi Hiện Ra.

Sau khi dấu hiệu trường kỳ xuất hiện thì sẽ chỉ còn một thời gian ngắn để hoán cải mà thôi.


Vì lý do đó mà Đức Mẹ mời gọi tất cả chúng ta hãy hoán cải trong trái tim và hòa giải với Chúa Cha càng sớm càng tốt. Dấu hiệu trường kỳ sẽ làm cho ơn chữa lành và ơn hoán cải xẩy ra trước khi điều bí mật trở nên thực tế. 

Theo thị nhân Mirjana, thì biến cố mà Đức Mẹ tiên báo sẽ không còn xa nữa. Mẹ bảo:


“Đây là thời kỳ để kể về câu chuyện của Mẹ."


Kim Hà, 23/8/2021