Tuesday, September 28, 20215:39 PM(View: 1)
1. Người hấp hối lần chuỗi Thương Xót: "Linh hồn nào đọc chuỗi Tình thương này, sẽ được Tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (754, 848)
Tuesday, September 28, 20211:23 PM(View: 6)
Nguồn: Internet Một linh mục chia sẻ tâm tình: "Phần trong sạch nhất của các linh mục sẽ thể hiện, trong thời khó khăn, thử thách và khủng hoảng.
Tuesday, September 28, 202112:23 PM(View: 8)
https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-157-no-water-in-hell Gần đây, người ta hỏi tôi về hiệu quả của nước phép khi trừ quỷ. Có khi người ta tưởng rằng đó là một sự dị đoan của người Công Giáo, vậy chúng ta hãy nhìn kỹ lại.
Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 48)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 44)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 61)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 91)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 203)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 112)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 71)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Tl 11,29-39a p

Wednesday, August 18, 20219:00 PM(View: 53)

17-8LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Tl 11,29-39a

Hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, con sẽ dâng người đó làm lễ toàn thiêu.

Bài trích sách Thủ lãnh.

29 Khi ấy, thần khí của Đức Chúa ở trên ông Gíp-tác và ông đã sang Ga-la-át và Mơ-na-se, rồi qua Mít-pa Ga-la-át, và từ Mít-pa Ga-la-át ông qua đánh con cái Am-mon. 30 Ông Gíp-tác khấn hứa với Đức Chúa rằng : “Nếu Ngài trao con cái Am-mon vào tay con, 31 thì -khi con đã thắng con cái Am-mon mà trở về bình an- hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu.” 32 Ông Gíp-tác qua bên con cái Am-mon để giao chiến với chúng, và Đức Chúa đã trao chúng vào tay ông. 33 Ông đánh chúng tơi bời từ A-rô-e cho tới gần Min-nít, tất cả là hai mươi thành, và cho tới A-vên Cơ-ra-mim. Thật là một cuộc đại bại : con cái Am-mon bị hạ nhục trước mặt con cái Ít-ra-en.

34 Khi ông Gíp-tác trở về Mít-pa, tới nhà ông, thì này con gái ông ra đón ông, vừa đánh trống vừa nhảy múa. Cô là con gái độc nhất của ông : ngoài cô ra, ông không có con trai con gái nào khác. 35 Thoạt nhìn thấy cô, ông liền xé áo và nói : “Ôi, con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi ! Chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha ! Cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và không thể rút lại được.” 36 Cô thưa với ông : “Thưa cha, cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, thì cha cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa, vì Đức Chúa đã cho cha trả thù được con cái Am-mon, kẻ thù của cha.” 37 Cô lại nói với cha : “Con chỉ xin cha điều này thôi, là hoãn cho con hai tháng để cùng với bạn bè, con rảo quanh núi đồi, mà khóc cho đời con gái của con.” 38 Ông nói : “Con cứ đi”, và ông để cho cô đi hai tháng. Cô ra đi cùng với các bạn, rảo quanh đồi núi mà khóc cho nỗi bất hạnh của mình. 39a Hết hai tháng, cô trở về với cha, và ông thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa.

Đáp ca : Tv 39,5.7-8a.8b-9.10 (Đ. x. c.8a và 9a)

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

5Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa,
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác.

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

7Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
8acon liền thưa : Này con xin đến !

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

8bTrong sách có lời chép về con
9rằng : con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con.

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

10Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Tung hô Tin Mừng : x. Tv 94,7b.8a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mt 22,1-14

Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : 2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !’ 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ : ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11 ‘Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy : Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch : ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít’.”

SUY NIỆM-TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA

Thánh Catarina Siena từng than thở và xác tín: “Vì sao Ngài đã dựng con người với phẩm giá cao trọng như vậy? Với tình thương vô biên, Ngài đã nhìn ngắm thụ tạo nơi chính mình và say mê nó. Vì thương yêu, Ngài đã tạo ra nó; vì thương yêu, Ngài cho nó khả năng hưởng phúc vĩnh cửu”.

Tin Mừng hôm nay cho thấy Thiên Chúa nhân lành luôn yêu thương mời gọi hết thảy mọi người vào dự tiệc Nước Trời, như vị vua mở tiệc cưới cho hoàng tử mời mọi thực khách đến dự. Tiếc thay, vì đam mê cuộc sống thế trần, con người chúng ta lại khước từ lời mời gọi của Người.

Thật vậy, Thiên Chúa luôn cho chúng ta sự tự do chọn lựa, nếu chúng ta muốn có hạnh phúc, là nguồn mạch của ơn cứu độ, thì chúng ta hãy năng đến với bàn tiệc Thánh Thể của Chúa mỗi ngày để kín múc sự sống trường sinh.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Các giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện và trợ giúp Haiti đối phó với thảm kịch động đất

Trong một thông cáo hôm 14 tháng 8 năm 2021, Đức Tổng Giám mục José H. Gomez, Tổng Giám mục của Los Angeles và là Chủ tịch của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã bày tỏ sự đau buồn về tin tức về trận động đất kinh hoàng ở Haiti. Ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và trợ giúp nhân dân Haiti trước thảm kịch to lớn này.

Đức Tổng Giám mục Gomez viết: “Nhân danh các giám mục Hoa Kỳ, tôi bày tỏ những lời cầu nguyện sâu sắc nhất cho người dân Haiti, những người đang than khóc vì mất đi những người thân yêu và đang gánh chịu sự tàn phá do trận động đất gây ra”. Ngài nói thêm rằng các giám mục Hoa Kỳ, đang cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Launay Saturné, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, và cho “tất cả những ai phục vụ không mệt mỏi cộng đồng tín hữu ở Haiti”.

Chủ tịch của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng nói rằng các giám mục Hoa Kỳ liên đới với Giáo hội Haiti, đặc biệt vào cuối tuần vừa qua khi cử hành lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời. Ngài nói: “Trong những giây phút thử thách liên tục này, xin cho anh chị em có thể cảm nhận được sự an ủi, cảm thông và vòng tay của Đức Mẹ. Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bổn mạng của Haiti, xin cầu cho chúng con!”

Đức tổng giám mục Gomez mời gọi “tất cả người Công giáo và tất cả những người có thiện chí giúp đỡ công việc cứu trợ, bằng cách liên hệ với tổ chức Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ” - cơ quan nhân đạo của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ.

Trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra vào 8:30 sáng ngày 14/8/2021 ảnh hưởng toàn Haiti nhưng miền Les Cayes ở phía tây nam Haiti bị thiệt hại nặng nhất. Cho đến nay đã có hơn 1.300 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và nhiều cơ sở vật chất bị hư hại. Đức Hồng y Chibly Langlois, giám mục của Les Cayes và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Haiti cũng bị thương trong trận động đất. Trong khi đó, ngôi nhà của các linh mục tại giáo phận này bị hư hại nặng nề và một linh mục và hai nhân viên bị thiệt mạng. (CNA 14/08/2021)

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 15/8 Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Haiti và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng quan tâm trợ giúp Haiti trong thảm kịch này.

Hồng Thủy - Vatican News