Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 16)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 46)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 144)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 85)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 53)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 67)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 62)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 58)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 62)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 90)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Cv 6,8-15

Sunday, April 18, 20217:01 PM(View: 147)

19-4LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Cv 6,8-15

Họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

8 Thời đó, ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. 9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông. 11 Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng : “Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên Chúa.” 12 Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng. 13 Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng : “Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật. 14 Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-su người Na-da-rét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-sê đã truyền lại cho chúng ta.” 15 Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.

Đáp ca : Tv 118,23-24.26-27.29-30 (Đ. c.1)

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

23Mặc quan quyền họp nhau mưu hại,
tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ.
24Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
chỉ bảo con như những người cố vấn.

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

26Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại,
xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài.
27Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,
để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

29Xin giúp con tránh đường xảo trá
và thương ban cho con luật pháp Ngài.
30Đường chân lý, này con đã chọn,
quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

Tung hô Tin Mừng : Mt 4,4b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Ga 6,22-29

Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.

22 Sau khi Đức Giê-su cho năm ngàn người ăn no nê, các môn đệ thấy Người đi trên mặt Biển Hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

SUY NIỆM-CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO

Có thời kỳ ở miền Nam Việt Nam xuất hiện một thứ đạo lạ: “Đạo Gạo” do một nhà lãnh đạo thực hiện để khuyến khích người ta theo Đạo Công giáo. Tin đồn vang xa, nhiều người kéo đến xin theo đạo để có miếng ăn. Tuy nhiên, khi không còn được phát gạo nữa thì họ bỏ đạo.

Những người tìm đến với Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng có tư tưởng như thế. Trước đó, họ đã được ăn no nhờ phép lạ mà Người thực hiện, cho nên giờ họ tìm đến mong tiếp tục được ăn. Tuy nhiên, Đức Giêsu hướng họ đến một thực tại cao hơn, đó là: Đừng theo Chúa chỉ vì miếng ăn ở đời này, nhưng hãy vì cuộc sống vĩnh cửu mà tìm kiếm lương thực không hư nát là chính Chúa.

Để được điều đó, con người cần siêng năng làm việc cũng như tu chỉnh đời sống đạo đức của mình cùng những việc làm bác ái.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức chăm chỉ làm việc lành phúc đức, vì đó là việc chuẩn bị lương thực cho đời sống mai sau. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Chính phủ Pakistan trao giải thưởng Huân chương cao quí cho một nữ tu Công Giáo với biệt danh "Người mẹ của những kẻ bần cùng".

Karachi (TTX Fides) cho hay: "Chúng tôi hân hoan vui mừng loan tin chính phủ Pakistan đã trao tặng sơ Ruth Lewis, Dòng Thừa sai Phanxicô một Huân chương xuất sắc Sitara-e-Imtiaz, vì những công việc sơ đã cống hiến cho xã hội của đất nước này. Trong số những người lãnh giải thưởng này, có Hồng Y Joseph Coutts, Tổng Giám mục của miền Karachi, ĐHY nói với TTX Fides rằng chính phủ đã đánh giá cao và nhìn nhận những công việc của một nữ tu Công Giáo, qua đời vào năm 2020, sơ đã cống hiến 52 năm cuộc đời cho những trẻ em bị bỏ rơi và bị thiệt thòi nhất ở Pakistan.

Đức Hồng Y Joseph Coutts cho hay: "Chúng tôi cảm ơn Sơ Ruth Lewis và các Nữ Tu Dòng Phanxicô Thừa Sai Chúa Kitô Vua (FMCK) vì công việc tuyệt vời các sơ đã thể hiện cho giới trẻ". "Từ năm 1959, các sơ FMCK đã đáp lại nhu cầu ngày càng cấp thiết ở thành phố cảng Karachi, miền nam Pakistan này mà dấn thân đồng hành, chăm sóc cho những trẻ em bị khuyết tật về tinh thần lẫn thể chất. Sau khi sơ sáng lập Trung tâm là sơ Gertrude Lemmens qua đời, sơ Ruth Lewis lên thay thế điều hành Trung tâm này, hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng Chúa an bài qua các ân nhân. Nhờ sự kiên nhẫn và không ngừng làm việc của sơ, Trung tâm Dar-ul-Sukun, tức là 'Ngôi nhà của An bình và Tình Thương' đã trở thành một trung tâm lớn nhất của một thành phố với hơn 21 triệu dân này”.

Nói tới sự phục vụ trung thành của sơ trong buổi lễ vinh danh Sơ Ruth, Đức Hồng Y Joseph Coutts nhận xét: "Sơ Ruth Lewis là một người rất điềm tĩnh và khiêm tốn, sơ đã chứng tỏ một sức mạnh bền bỉ trong việc phục vụ những trẻ em kém may lành về tinh thần lẫn vật chất. Sơ được xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ ở Karachi biết tới. Chính quyền tiểu bang Sindh, mà thủ phủ là Karachi, đã đánh giá cao về những việc tốt lành mà sơ đã thực hiện trong suốt 52 năm qua. Tại thành phố này, sơ được gọi là "mẹ của kẻ xấu số, bị lãng quên" và sơ đã sống hết mình, phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng”.

Sơ Ruth Lewis bị nhiễm coronavirus vào ngày 20 tháng 7 năm 2020 (xem Fides, 22/7/20). Dù sơ được điều trị từ ngày 8 tháng 7 sau khi được biết sơ bị dương tính với Covid-19. Sơ bị nhiễm bệnh vì chăm sóc không mệt mỏi cho các em tại trung tâm, nơi có tới 21 em bị dương tính với Covid-19 vào tháng 6 năm 2020. Chính phủ Pakistan đã trao tặng Huân chương cao quí cho sơ ngày 23 tháng 3 năm 2021 nhân dịp "Ngày Quốc Khánh Pakistan".

Giải thưởng đã được trao cho cô Cookie, một người đã sống tại Trung tâm và hiện là nhân viên của Trung tâm Dar-ul-Sukun. Cô Cookie nhớ đến sơ như "người mẹ của cô." Cô phát biểu: "Sơ Ruth là mẹ của tất cả trẻ em sinh sống tại Trung tâm Dar-ul-Sukun. Sơ chăm sóc cho chúng tôi như một người mẹ chăm sóc cho con của mình".

Vì sự quên mình và nhiệt tâm phục vụ "những trẻ em khốn khổ", sơ Ruth Lewis đã được trao giải thưởng "Huân chương Cao quí của Thành phố Karachi" vào ngày 18 tháng 1 năm 2014. Năm 2018, sơ được thống đốc của tiểu bang Sindh trao tặng giải thưởng "Hakim Mohammad Saeed" một Huân chương dành cho các công cuộc phục vụ nhân loại. Để tỏ lòng biết ơn đối với công việc xã hội sơ đã làm, chính phủ tiểu bang Sindh đã tài trợ xây cất một tòa nhà ba tầng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trung tâm Dar-ul-Sukun, hầu đáp ứng những nhu cầu ngày càng có nhiều trẻ em bất hạnh tìm đến Trung tâm. (AG-PA) (Agenzia Fides, 15/4/2021)

Thanh Quảng, sdb