Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 13)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 107)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 66)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 40)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 47)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 46)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 44)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 46)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 83)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 50)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

Tái sinh bởi Trời (12.04.2021 – Thứ Hai tuần II Mùa Phục Sinh) Lời Chúa: Cv 4,23-31, Ga 3,1-8

Monday, April 12, 20217:25 AM(View: 145)

12-4Tái sinh bởi Trời
(12.04.2021 – Thứ Hai tuần II Mùa Phục Sinh)
Lời Chúa: Cv 4,23-31, Ga 3,1-8
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 3,1-8)

1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người : “Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” 3 Đức Giê-su trả lời : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” 4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa : “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?” 5 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt ; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. 7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói : các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Tái sinh bởi Trời

Quan niệm tái sinh ở Đông Phương đã có từ rất lâu. Trong thế giới quan của Nhà Phật đã hình thành một quan niệm rõ ràng, kiếp luân hồi.

Ông Nicôđêmô đại diện cho quan niệm của tái sinh thời Chúa Giêsu, sinh lại từ bụng mẹ. Điều đó chứng tỏ người xưa đã có quan niệm sống lại.

Sự sống lại của quan niệm luân hồi là tự giải thoát bằng chính những việc làm phúc tội của mình khi còn sống. Tùy vào nghiệp của chúng sinh đã tạo trong quá khứ mà chúng sinh đó sẽ tái sinh vào một trong sáu cõi: trời, thần (a-tu-la), người, súc sinh, quỷ đói (ngạ quỷ), địa ngục. Trong Đại thừa, luân hồi được xem là thế giới của hiện tượng và thể tính của nó chính là thể tính của Niết-bàn. Nghiệp chướng sẽ hoá kiếp khổ trở lại, không được thành Tiên, thành Phật.

Chúa Giêsu làm sáng tỏ sự sống lại từ Thiên Chúa ban cho những ai tái sinh bằng nước và Thánh Thần, thì sẽ được sống lại và có sự sống đời đời.

Sự sống ấy không bởi con người tự tái sinh được, cũng không phải luân hồi đầu thai trở lại trần gian làm kiếp con này hay con khác. Quan niệm tái sinh mà đại diện là ông Nicôđêmô cho thấy sự tái sinh là do nghiệp chướng của mình, những ai đã thoát khỏi nghiệp chướng tức là những người sống tốt sẽ thoát ra khỏi vòng luân hồi mà tái sinh vào cõi trời thành Tiên thành Phật. Còn Chúa Giêsu đã khẳng định những gì sinh ra bởi huyết nhục thì thuộc về huyết nhục, mà huyết nhục chính là con người, mà con người chính là bụi đất sẽ trở về bụi đất, cho nên không có kiếp luân hồi như quan niệm của họ.

Chúa Giêsu khẳng định có sự sống đời sau và sự sống đời sau đó chính là phần hồn. Phần hồn sẽ chịu phán xét về những tội phúc mà khi còn sống ở đời này đã làm.

Như vậy, khi Adong Eva phạm tội, thì bởi tội đã cắt đứt quyền làm con Thiên Chúa, nên từ đó con người không còn được vào hưởng Nước Trời nữa, vì bởi một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, thì bởi một người mà thế gian được cứu rỗi (Rm 5, 12-18), đó chính là sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Cho nên, tất cả phải được tái sinh bởi Đức Giêsu Kitô thì mới được ơn cứu rỗi. Vì tội mà làm cho người ta phải chết, thì ân sủng sẽ làm cho người ta được sống đời đời (Rm 5, 21). Sự tái sinh phần hồn để được vào Nước Trời, đó chính là sự chết đi của thân xác tội lỗi khi lãnh nhận bí tích Rửa tội (Rm 6, 3), và được cùng Phục Sinh với Chúa Giêsu Kitô trong vinh quang với Người (Rm 6, 8).

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con được tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô để con đóng đinh thân xác tội lỗi của con chết đi, và cho con được Phục Sinh với Người trong sự tái sinh bởi trời, vì đó là Niềm Tin để con được Tái Sinh Bởi Trời trong Đức Kitô.

Hư Vô