Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 27)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 119)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 71)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 54)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 50)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 51)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 53)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 85)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 56)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B (11/04/2021) QUÀ TẶNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ PHỤC SINH

Saturday, April 10, 202110:44 AM(View: 162)

10-12sSUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B (11/04/2021)

QUÀ TẶNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ PHỤC SINH

“Bình an cho các con.

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con..

Các con hãy nhận lấy Thánh Thần "

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nếu ngôi mộ trống chưa đủ sức thuyết phục rằng Chúa Giêsu Nagiaret đã phục sinh từ cõi chết thì sự kiện Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông Đồ 2 tuần liền (tuần trước Tông Đồ Tôma không có mặt - tuần sau Tông Đồ Tôma có mặt) chứng minh hùng hồn rằng Chúa Giêsu đã thực sự Phục Sinh. Ơn bình an và Ơn được sai đi cùng với Thánh Thần là quà tặng vô giá của Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã bị giết treo trên cậy thập giá và đã phục sinh tặng cho những người con bé nhỏ, những bạn hữu thân tình của Người là các Tông Đồ và những ai tin vào lời chứng của các ngài, dù không thấy.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 20,19-31: Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 20,19-31:

3.1 “Bình an cho anh em”: Lời đầu tiên Chúa Giêsu Kitô nói với các Tông Đồ là “Bình an cho anh em” Bình an là thứ các Tông Đồ cần nhất trong những ngày này. Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên thập giá các Tông Đồ hoang mang lo sợ và mất phương hướng. Nay Chúa Giêsu hiện ra và chúc bình an cùng lúc cho các ông xem tay và cạnh sườn Người để các ông thấy rõ là Người đã sống lại. Vì thế mà các ông vui mừng khôn tả vì đã được thấy/gặp lại Thầy mình.

Vậy món quà đầu tiên Chúa Giêsu tặng các Tông Đồ là sự bình an và niềm vui.

3.2 “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con": Lời thứ hai Chúa Giêsu Kitô nói với các Tông Đồ là “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” Niềm vui được thấy Thầy không thể so sánh được với niềm vui được Thầy sai đi, vì các Tông Đồ được tiếp nối công trình vĩ đại của Thầy là loan báo Tin Mừng Cứu độ cho lương dân, cho muốn dân.

Vậy món quà thứ hai Chúa Giêsu tặng các Tông Đồ là ơn được sai đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ.

3.3 "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại": Lời thứ ba Chúa Giêsu Kitô nói với các Tông Đồ là: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tôi cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại” Nhận Thánh Thần của Chúa Phục Sinh là các Tông Đồ có Đấng Bảo Trợ đầy quyền năng và sức mạnh có thể làm thay đổi mặt địa cầu và lòng trí con người.

Vậy món quà thứ ba Chúa Giêsu tặng các Tông Đồ là Thánh Thần và quyền tha/buộc tội .

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 20,19-31:

4.1 Tin Chúa Giêsu Kitô đã Phục Sinh: Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là Mầu Nhiệm nền tảng của Kitô giáo. Thánh Phaolô đã viết đại ý như sau: nếu Chúa Giêsu không Phục Sinh thi Niềm Tin của chúng ta không là gì cả, tức không có giá trị gì, không đem lại cho chúng ta điều gì. Niềm Tin Phục Sinh có nền tảng vững chắc là chứng tá sống động của các Tông Đồ tức lời nói, việc làm và những cái chết tử đạo của các Tông Đồ và của nhiều tín hữu thời Giáo Hội sơ khai và các chứng nhân của mọi thời đại từ ngày Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh cho đến tận ngày hôm nay.

4.2 Đến với mọi người và tha tội cho mọi người như Chúa Giêsu đã đến với mọi người và tha tội cho mọi người: Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh đã sai các Tông Đồ và mỗi người chúng ta đến với lương dân (ad Gentes), đến với mọi người. Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh đã ban cho các Tông Đồ và Hội Thánh quyền tha thứ và cầm buộc. Nhưng khi thì hành quyền này Hội Thánh Chúa Kitô không thể làm khác Chúa của mình, nghĩa là Hội Thánh chỉ có quyền tha tội cho mọi người.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 20,19-31

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã làm cho Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh từ cõi chết và đã ban Người cho chúng con để chúng con cùng được sống với Người sau khi chúng con đã cùng chết với Người. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin:

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho thế giới và loài người ngày hôm nay được Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh ban Bình an và Niềm Vui của Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy luôn được sống trong niềm vui vì được thấy Chúa Kitô Phục Sinh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu ý thức về sứ mạng được sai đi mà Chúa Kitô Phục Sinh đã giao cho mỗi người và cố gắng thi hành sứ mạng cao cả ấy.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- ”Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người bị cầm lại” Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho chính bản thân chúng ta và những người thân của chúng ta để mọi người mở lòng đón nhận Thánh Thần của Chúa Kitô Phục Sinh và sống bao dung tha thứ với hết mọi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã làm cho Con rất yêu dầu của Cha sống lại từ cõi chết để Người tặng cho chúng con những món quà vô giá là Ơn Bình An, là Sứ Mạng được sai đi và là Thánh Thần.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần để chúng con mạnh dạn đến với những người sống xung quanh để chia sẻ với họ niềm vui và Tin Mừng Cứu Độ của Cha.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con, là Đấng đã chết trên thập giá và đã Phục Sinh để muốn người được cứu. Amen.

Sàigòn ngày 10 tháng 04 năm 2021

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội